Zmiany wymagań certyfikacyjnych

 

Zmiany mające wpływ na certyfikację dotyczą np. zmian wymagań w Programach Certyfikacji istotnych dla klienta.

Aktualne Programy Certyfikacji znajdują się w zakładce Informacja Ogólna, tam znajduje się także "Wykaz aktualnych wydań dokumentów normatywnych", które znajdują się w zakresie akredytacji.