Zmiany wymagań certyfikacyjnych

Komunikat 01/2018 z dnia 31.01.2018 r.

Pojawiło się najnowsze wydanie zakresu akredytacji Zespołu ds. Certyfikacji (AC 117). Wydanie nr 15 z dnia 31 stycznia 2018 r. dostępne jest na stronie PCA lub po kliknięciu w poniższy odnośnik:

Zakres Akredytacji AC 117 wydanie 15

Komunikat 02/2018 z dnia 27.04.2018 r.

Jednostka certyfikująca zaktualizowała Programy certyfikacji PC_3 oraz PC_1a z powodu aktualizacji zapisów w procedurach wewnętrznych ( Wydanie 15 i 14 z dnia 27.04.2018 r.).

Nowe wydania dostępne są w zakładce Informacje ogólne

Komunikat 03/2017 z dnia 24.07.2017 r.

Pojawiło się najnowsze wydanie zakresu akredytacji Zespołu ds. Certyfikacji (AC 117). Wydanie nr 14 z dnia 24 lipca 2017 r. dostępne jest na stronie PCA lub po kliknięciu w poniższy odnośnik:

Zakres Akredytacji AC 117 wydanie 14

Komunikat 04/2017 z dnia 02.08.2017 r.

Jednostka certyfikująca opublikowała Politykę Jakości podpisaną przez dyrektora Instytutu Energetyki dr hab.inż. Tomasza Gałkę, prof. IEn (Wydanie 5 z dnia 02.08.2017 r.).

Nowe wydania dostępne są w zakładce Informacje ogólne

Komunikat 05/2017 z dnia 02.08.2017 r.

Jednostka certyfikująca zaktualizowała Programy certyfikacji PC_3 oraz PC_1a z powodu powodu aktualizacji zapisów w procedurach wewnętrznych ( Wydanie 13 i 14 z dnia 02.08.2017 r.).

Nowe wydania dostępne są w zakładce Informacje ogólne

Komunikat 06/2019 z dnia 19.11.2019 r.

Z dniem 26 lutego 2019 r. zatwierdzono nowe wydanie nr 16 zakresu akredytacji, z niedatowanymi wydaniami dokumentów normatywnych.

Komunikat 07/2019 z dnia 19.11.2019 r.

Z dniem 16 października 2019 r. zatwierdzono rozszerzenie zakresu akredytacji w grupie ICS 29.120 o standardy grupy ENEL - nowa wersja nr 16 B zakresu akredytacji." W związku z tym uzupełniono Wykaz dokumentów odniesienia do Programu certyfikacji typu PC_1a.