Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Zasoby

Zasoby

Znaleziono pozycji: 5598

Tytuł:
Układy zasilania rozszerzające zakresy pracy przełączalnych silników reluktacyjnych
Autor (autorzy):
Tomczewski Krzysztof
Rok wydania:
2012
Sygnatura:
24689
Opis:

Wydawnictwa Politechniki Opolskiej 2012. Studia i Monografie, z. 321. ISSN 1429-6063. ISBN 978-83-62736-73-7

Tytuł:
Analiza wpływu mikroklimatu na emisję wyładowań niezupełnych maszyn elektrycznych w warunkach przemysłowej eksploatacji
Autor (autorzy):
Plutecki Zbigniew
Rok wydania:
2012
Sygnatura:
24688
Opis:

Wydawnictwa Politechniki Opolskiej 2012. Studia i Monografie, z. 325. ISSN 1429-6063. ISBN 978-83-62736-78-8

Tytuł:
Postępy w elektrotechnice stosowanej: VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna PES-8
Autor (autorzy):
-
Rok wydania:
2013
Sygnatura:
24687
Opis:

Wyd.: PTETiS 2013. Konferencja w: Kościelisko, 24-28. 06. 2013. ISBN 978-83-927653-6-3

Tytuł:
XII Krajowa Konferencja Elektroniki : Materiały konferencji
Autor (autorzy):
-
Rok wydania:
2013
Sygnatura:
24686
Opis:

Wyd.: PTETiS Oddział Gdańsk. Konferencja w: Darłowo, 10-13. 06. 2013. ISBN 978-83-934712-6-3.

Materiały dostepne również na CD.

Tytuł:
Wyłączniki różnicowoprądowe w ochronie przeciwporażeniowej przy odkształconym prądzie różnicowym
Autor (autorzy):
Czapp Stanisław
Rok wydania:
2009
Sygnatura:
24690
Opis:

Wyd.: Poltechnika Gdańska. Monografie nr 99. ISBN 978-83-7348-287-6

Tytuł:
Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów : XXIV Międzynarodowe Sympozjum
Autor (autorzy):
Prażmowski Mariusz (red.)
Rok wydania:
2009
Sygnatura:
24691
Opis:

Wydawnictwo Politechniki Opolskiej. Konferencja w: Ostrava 14-16.10.2009. Seria: Mechanika nr 332/2009, z. 95.ISSN 1429-6055

Tytuł:
ELMECO-7 : Electromagnetic Devices and Processed in Enviroment Protection: Proceedings of the 7th International Conference :
Autor (autorzy):
-
Rok wydania:
2011
Sygnatura:
24683
Opis:

Wyd.: Institute of Electrical and Electrotechnologies Lublin University of Technology. Konferencja w: Nałęczów 28-30.09.2011. ISBN 978-83-62889-14-3

Tytuł:
Modelowanie, Symulacja i Zastosowania w Technice 2011: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
Autor (autorzy):
-
Rok wydania:
2011
Sygnatura:
24685
Opis:

Wyd.: Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Konferencja w: Kościelisko 13-17 czerwca 2011. ISBN 978-83-927653-4-9

Tytuł:
Innowacje przyszłościa energetyki : XVII Konferencja Energetyki. Materiały konferencyjne
Autor (autorzy):
-
Rok wydania:
2011
Sygnatura:
24684
Opis:

Wyd.: TURBO Care Poland S.A. Konferencja w: Jachranka 7-9.09.2011

Tytuł:
IC - SPETO 2011 : XXXIV Międzynarodowa Konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów : materiały pokonferencyjne
Autor (autorzy):
-
Rok wydania:
2011
Sygnatura:
24682
Opis:

Wyd.: Politechnika Śląska, Instytut Elektrotechniki i Informatyki. Konferencja w: Gliwice-Ustroń 18-21. 05. 2011

Tytuł:
Energy Statistic Yearbook 2002
Autor (autorzy):
-
Rok wydania:
2005
Sygnatura:
24680
Opis:

Wyd.: United Nations, New York. ISBN 92-1-061212-4. ISSN 0257-7208

Tytuł:
XIII International PHD Workshop OWD 2011 = Międzynarodowe warsztaty doktoranckie 2011
Autor (autorzy):
-
Rok wydania:
2011
Sygnatura:
24681
Opis:

Wyd.: PTETiS. Vol. 29, 2011. Pod auspicjami IEEE, IET, Polish Society of Theoretical and Applied Electronics, Polish-Japanese Institute of Information Technology, Warsaw

pełny tekst pdf dostępny : http://mechatronika.polsl.pl/owd/

Tytuł:
Katalog Elektrowni i Elektrociepłowni Zawodowych
Autor (autorzy):
5-
Rok wydania:
2013
Sygnatura:
24669
Opis:

Wyd. Agencja Rynku Energii

Tytuł:
Katalog Elektrociepłowni Przemysłowych
Autor (autorzy):
-
Rok wydania:
2013
Sygnatura:
24668
Opis:

Wyd.: Agencja Rynku Energii.

Tytuł:
Optimization of the structures of manufacturing processes
Autor (autorzy):
-
Rok wydania:
2009
Sygnatura:
24673
Opis:

Wydawnictwo Politechniki Opolskiej. Studia i Monografie z. 256. ISSN 1429-6063

Tytuł:
Aktualne problemy automatyki elektroenergetycznej
Autor (autorzy):
-
Rok wydania:
2009
Sygnatura:
24674
Opis:

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Prace Naukowe Politechniki Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej nr 98, Seria: Studia i Materiały nr 32. ISSN 0084-2826

 

Tytuł:
Energetyka jądrowa: perspektywy rozwoju w Polsce
Autor (autorzy):
-
Rok wydania:
2009
Sygnatura:
24675
Opis:

Wyd.: Polskie Towarzystwo Nukleoniczne. ISSN 1428-2135

Tytuł:
Podstawy fizyki budowli
Autor (autorzy):
Kubik Jan
Rok wydania:
2008
Sygnatura:
24676
Opis:

Wydawnictwo Politechniki Opolskiej. Podręcznik akademicki. ISBN 978-83-60691-41-0

Tytuł:
Nowe inicjatywy organizacyjne i technologiczne w zakresie chemi przemysłowej
Autor (autorzy):
Tic Wilhelm Jan
Rok wydania:
2009
Sygnatura:
24677
Opis:

Wyd.: Wydawnictwo Politechniki Opolskiej. ISBN 978-83-60691-45-8

Tytuł:
Nowe rozwiazania automatyzacji procesu łączenia obiektów elektroenergetycznych dp pracy równoległej
Autor (autorzy):
Redlarski Grzegorz
Rok wydania:
2009
Sygnatura:
24678
Opis:

Wyd.: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej: Monografie nr 98. ISBN 978-83-7348-286-9