Jesteś tutaj: Ogłoszenia / Zaprosili nas

Zaprosili nas

 

Na tej stronie zamieszczamy wybrane zaproszenia przesłane do Instytutu Energetyki przez instytucje zewnętrzne.

 

Poznań, 17 kwietnia 2018, Lean Startup - warsztaty dla naukowców

 

Szanowni Państwo,

Poznański Park Naukowo-Technologiczny zaprasza na cykl bezpłatnych warsztatów i spotkań, które mogą być odpowiedzią na Twoje potrzeby związane ze stworzeniem bądź rozwojem firmy dedykowanej komercjalizacji badań naukowych. W kwietniu rusza pierwszy warsztat „Lean startup”, w trakcie którego eksperci podpowiedzą jak wykorzystać to podejście do zarządzania procesem, aby usprawnić tworzenie i testowanie rozwiązań bliskich klientom.

Szczegóły: http://bit.ly/2HNkOoJ

Bartosz Brach
Biuro Obsługi Badań/Research Services Office
+48 22 55 24 215

 

Połaniec/Mielec, 19-20 kwietnia 2018, Forum Biomasy i Czystej Energii powermeetings.eu.

 

Szanowni Państwo,

19 i 20 kwietnia 2018 zapraszamy wraz z Grupą Enea, Partnerem Strategicznym Forum do Mielca i Połańca na VII edycję najważniejszego wiosennego spotkania branży: Forum Biomasy i Czystej Energii powermeetings.eu
Nasze Forum jest niewątpliwie wyjątkowym spotkaniem, które już na stałe wpisało się w kalendarz uczestników rynku biomasy i paliw alternatywnych na cele energetyczne.

Od pierwszej edycji naszym głównym założeniem było stworzenie miejsca, gdzie przedstawiciele branży będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat rynku oraz bieżącego otoczenia prawnego, skorzystać z doświadczeń innych praktyków branży jak również spotkać się na neutralnym gruncie, w miłej atmosferze, z szerokim gronem specjalistów z branży.
Dyskusje w trakcie tegorocznego Forum toczyć się będą wokół następujących tematów:

I. Przyszłość rynku odnawialnych źródeł energii i energetyki rozproszonej w kontekście pakietu klimatyczno – energetycznego 2030
II. Market design rynku biomasy – koncepcja utworzenia zorganizowanego rynku biomasy w Polsce
III. Stabilna produkcja energii z biomasy – współczesna technologia i doświadczenia długotrwałej eksploatacji
IV. Paliwa alternatywne w polskiej energetyce – doświadczenia technologiczne i szanse rozwojowe
V. Pochodzenie biomasy, jakość i certyfikacja

Swoje wystąpienia podczas Forum potwierdzili między innymi:

- Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu, Enei
- Lech Żak, Prezes Zarządu, Enei Elektrowni Połaniec
- Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Rozproszonej i Ciepłownictwa, Ministerstwo Energii
- Mariusz Błasiak, Naczelnik Wydziału ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
- Marek Ryński, Wiceprezes ds. Technicznych, Enei Elektrowni Połaniec
- Dawid Klimczak, Prezes Zarządu, Enei Trading
- Aleksander Kompa, Prezes, PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
- Maciej Gomółka, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Enei Bioenergia
- Adam Kwiatkowski, Dyrektor Produkcji, Enei Elektrowni Połaniec
- Rafał Kulesza, Dyrektor ds. Energetyki, Stora Enso Narew
- Leszek Dzik, Dyrektor Departamentu Paliw i Logistyki, Enei Trading
- Zuzanna Jeżak, Radca Prawny, Kierownik Biura Regulacji Rynku Hurtowego i UE, Enei Trading
- Anna Tarnawska, Dyrektor Branży Minerals, SGS Polska
- Ilona Olsztyńska, Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie, Manager Produktu ZKP, Auditor Wiodący, SGS Polska
- Bogusław Krztoń, Business Development Director CEE, Sumitomo SHI FW
- Wojciech Nawrocki, Członek Zarządu, Współzałożyciel, METROPOLIS
- Michał Kaźmierczak, Specjalista ds. Kluczowych Klientów, AGREX-ECO

Jesteśmy przekonani, że podczas nadchodzącego Forum, podobnie jak w trakcie jego poprzednich edycji, stworzymy miejsce do ważnej merytorycznej debaty w gronie specjalistów tak, aby branża biomasy w Polsce mogła z powodzeniem funkcjonować.

Więcej informacji znajdą Państwo na www.powermeetings.eu

Jolanta Szczepaniak
Project Manager
tel.: +48 22 740 67 80
e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Lublin, 25 kwietnia 2018, II Ogólnopolskie Sympozjum Energia - Energetyka na skalę XXI wieku

 

Szanowni Państwo,

Zapraszam do rejestracji na II Ogólnopolskie Sympozjum Energia „Energetyka na skalę XXI wieku – współczesne rozwiązania i przyszłość branży energetycznej”, które odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. w Lublinie.
Celem wydarzenia jest rzetelna naukowa dyskusja oraz wymiana wiedzy pomiędzy ekspertami, która pozwoli na kompleksowe podejście do tematu energetyki.
W obliczu rosnącego popytu na energię, zaspokojenie potrzeb w tradycyjnej formie wywołuje szereg negatywnych skutków na skalę globalną, jak choćby wyczerpywanie się złóż naturalnych, zanieczyszczenie atmosfery oraz ekosystemu naszej planety. Podczas wydarzenia zostaną poruszone zagadnienia dotyczące zarówno konwencjonalnych, jak i alternatywnych źródeł pozwalających na pozyskanie wszystkich rodzajów energii.
Zaproszenie adresowane jest do wszystkich osób zawodowo związanych z energetyką, zwłaszcza pracowników naukowych, doktorantów, studentów, pracowników działów badawczo-wdrożeniowych, a także managerów i koordynatorów projektów energetycznych, przedstawicieli firm oraz pasjonatów.

W skład Komitetu Naukowego wchodzą:
- prof. dr hab. Artur Pawłowski - Zakład Zrównoważonego Rozwoju, Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
- dr inż. Tomasz Cholewa - Katedra Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
- dr inż. Krystian Cieślak - Zakład Cienkowarstwowych Technologii Fotowoltaicznych, Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
- dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka - Zakład Technologii Wody i Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
- dr inż. Andrzej Raczkowski - Katedra Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
- dr inż. Mariusz Skwarczyński - Katedra Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
- inż. Amelia Staszowska - Katedra Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
- dr Sławomir Gułkowski - Zakład Cienkowarstwowych Technologii Fotowoltaicznych, Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska

Uczestnicy sympozjum będą mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych Gości i innych Uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego, prezentacji posteru oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej.

Rejestracja elektroniczna w II turze prowadzona jest do 5 marca 2018 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej sympozjum: http://www.sympozjum-energia.pl/

Serdecznie zapraszamy i prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym,

Karolina Lewczuk
Komitet Organizacyjny Konferencji

Wiedeń (Austria), 11-12 maja 2018, ERC Mentoring Initiative - warsztaty dla naukowców

 

Szanowni Państwo,

Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen - IWM) oraz Polska Akademia Nauk organizują 11-12 maja 2018 roku warsztaty „ERC Mentoring Initiative”. Wydarzenie jest wspierane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warsztaty są skierowane do naukowców reprezentujących dziedziny humanistyczne i społeczne, którzy planują aplikowanie o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Starting i Consolidator. Spotkanie jest poświęcone dopracowaniu koncepcji projektu badawczego, który naukowiec zamierza przedstawić we wniosku projektowym ERC. Podczas dwudniowej serii spotkań, eksperci ERC - laureaci i paneliści podzielą się z uczestnikami swoją wiedza i doświadczeniem związanym z przygotowaniem dobrego wniosku projektowego. Kandydaci do grantów ERC będą mieli możliwość zaprezentowania pomysłu badawczego i skonsultowania go z zaproszonymi ekspertami. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty noclegu i refundację części kosztów dojazdu na warsztaty do Wiednia.
Limit miejsc na warsztatach: 5
Rejestracja na warsztaty jest możliwa do 31 marca za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem: https://goo.gl/forms/Y6mOUajgVK3iHbFc2    
Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach na początku kwietnia.

Więcej informacji: https://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/4756-warsztaty-erc-w-wiedniu

Z wyrazami szacunku,
dr Joanna Błogowska
Polska Akademia Nauk
Biuro ds. Doskonałości Naukowej
PKiN, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
tel.: +48 22 182 60 85


Świnoujście, 13-14 czerwca 2018, Konferencja Energetyczne wyzwania samorządów – Elektromobilność

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Energetyczne wyzwania samorządów - Elektromobilność, która odbędzie się 13-14 czerwca 2018 r. w Świnoujściu

Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja z udziałem kluczowych interesariuszy na temat wyzwań i perspektyw rozwoju transportu elektrycznego w Polsce. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która w lutym br. weszła w życie, swoim zakresem obejmuje wszystkie zainteresowane strony, w tym m.in. jednostki samorządu terytorialnego, operatorów systemów dystrybucyjnych, spółki obrotu, firmy komercyjne. Zarówno rola gmin, jak i sektora energetycznego będzie kluczowa dla rozwoju elektromobilności. Dobra współpraca i zrozumienie wzajemnych potrzeb i możliwości branży energetycznej i gmin, będą miały kluczowe znaczenie dla wdrożenia transportu elektrycznego w Polsce. Konferencja, na której omawiane będą nowe przepisy prawne regulujące ten obszar oraz przedstawione zostaną dobre praktyki i doświadczenia, również międzynarodowe, będzie doskonałą okazją do przedyskutowania wyzwań stojących przed samorządami w tym zakresie.

W programie konferencji przewidziano omówienie następujących zagadnień:

- Aspekty rozwoju elektromobilności w Polsce
- Nowe modele komunikacji miejskiej
- Dobre praktyki w zakresie wdrażania przez samorządy rozwiązań z zakresu elektromobilności
- Elektryczna komunikacja miejska w aspekcie infrastruktury strategicznej

Do udziału w konferencji zapraszamy:

- samorządy
- przedstawicieli administracji publicznej
- pracowników sektora energetycznego
- liderów opinii
- media
- przedstawicieli producentów i dostawców usług dla energetyki
- ekspertów i naukowców.

Kontakt:
Olga Fasiecka
tel. +48 61 846-02-27
e-mail: fasiecka@ptpiree.pl

Sebastian Brzozowski
tel. +48 61 846-02-31
e-mail: brzozowski@ptpiree.pl

Szczegółowe informacje: samorzad.ptpiree.pl

 

Warszawa, 19-20 czerwca 2018, VIII Konferencja: Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym
 
Miło jest nam poinformować Państwa, że PTPiREE wspólnie z Enea Operator, ENERGA-Operator, TAURON Dystrybucja oraz PSE SA, organizuje już siódmą Konferencję "Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym" do udziału w której serdecznie Państwa zapraszamy. Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2018 r. w Hotelu Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54.

W programie m.in.:

- Aktualne i planowane regulacje prawne dotyczące OZE – wpływ na działalność operatorów sieci oraz bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej
- Regulacje prawne dotyczące przyłączania i współpracy OZE z siecią elektroenergetyczną
- Aktualny stan przyłączeń OZE oraz doświadczenia operatorów sieci
- Mikroinstalacje – aspekty przyłączeniowe i techniczne w świetle pierwszych przyłączeń
- Techniczne, eksploatacyjne oraz ruchowe aspekty pracy sieci elektroenergetycznej z generacją z OZE

Organizatorzy Konferencji:

- Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
- ENEA Operator Sp. z o.o.
- ENERGA Operator SA
- TAURON Dystrybucja SA
- PSE SA

Rada Programowa:

- Dariusz Strzelecki – ENEA Operator Sp. z o.o.
- Grzegorz Widelski – ENERGA Operator SA
- Włodzimierz Mucha – PSE SA
- Maciej Mróz – TAURON Dystrybucja SA
- Krzysztof Madajewski – Instytut Energetyki O/Gdańsk
- Ireneusz Grządzielski – Politechnika Poznańska
- Wojciech Tabiś – Biuro PTPiREE
- Wojciech Kozubiński – Biuro PTPiREE

Szczegółowe informacje:
www.oze.ptpiree.pl

Kontakt:
Karolina Nowińska
tel. +48 61 846-02-15
e-mail: nowinska@ptpiree.pl
    

Szczyrk, 25-26 czerwca 2018, XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Forum Energetyków GRE 2018
 
Szanowni Państwo,
Wydawnictwo „Nowa Energia” organizuje wraz z Politechniką Opolską - XVI Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną Forum Energetyków GRE 2018. Spotkanie odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2018 r. w Szczyrku (Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo”).

SESJE PROBLEMOWE:
- Diagnostyka, cyberbezpieczeństwo
- Energetyka wodorowa, magazynowanie energii
- Odnawialne źródła energii, energetyka rozproszona
- Wykorzystanie i integracja OZE z systemem elektroenergetycznym
- Eksploatacja, modernizacja, efektywność energetyczna, systemy pomiarowe
- Bezpieczeństwo energetyczne
- Innowacyjne rozwiązania w energetyce
- Racjonalne wytwarzanie i wykorzystanie energii.
 
Termin nadesłania tytułu i streszczenia artykułu na ½ strony A4 w języku polskim - wg wytycznych www.nowa-energia.com.pl - został przesunięty do dnia 23.02.2018.
Nadesłane materiały będą kwalifikowane do druku w magazynie „Nowa Energia” przez Komitet Naukowy i zostaną opublikowane przed rozpoczęciem konferencji.
Zapraszamy do zapoznania się z I KOMUNIKATEM.
Zarejestrować się można za pomocą formularza online lub karty zgłoszenia:

Informacje i zapisy:
T: 32 777 43 38
konferencje@nowa-energia.com.pl  Berlin, (Niemcy) 27-29 czerwca 2018, Global Energy and Infrastructure Conference

 

Globally providing clean & secure energy requires governments, business & investors to cooperate closely in order to overcome technological challenges, financial bottlenecks and political hurdles.
Exchange, innovate & network with high-level public & industry experts from Europe, Central Asia & Africa. Find solutions for today’s energy infrastructure challenges while fostering green growth and jobs for tomorrow.
We invite for International Conference Global Energy and Infrastructure Conference 2018, Clean and Secure Energy Through Innovative Technologies and Finance, 27th - 29th June 2018, Berlin.
Please find detailed information on this event in our brochure

Key Topics:

- Funding possibilities for energy projects in Europe – EU sustainable energy cooperation: Context, objectives & orientations
- EIB instruments and supports for energy efficiency projects
- Sustainable Impact Assessment of actions and linkage to sustainable development goals
- Delivering key energy infrastructure – Current status and development of sustainable and renewable energy projects
- Power-to-Gas & Power-to-Heat: How to ensure energy sustainability and security
- Cybersecurity in the Energy Sector – Building resilience for your utilities and key infrastructure
 
We are looking forward to welcoming you to this international conference in Berlin!

Yours sincerely,
Dipl.-Jur. Christoph Brauner
Managing Director
 
Contact Person:
Ms Regina Lüning
Head of Marketing & Sales
Tel.: +49.30.8020802.2300 (Direct Line)
Fax: +49.30.8020802.2259
E-Mail: regina. luening@ euroacad. eu 


Graz (Austria) 3-5 października 2018, ISEC - International Sustainable Energy Conference 2018
 
Dear Madam, Dear Sir,
International Sustainable Energy Conference 2018
Renewable Heating and Cooling in Integrated Urban and Industrial Energy Systems 3 - 5 October 2018 in Graz, Austria

Key topics:

- Renewable Heating and Cooling in a future energy system
- Future role of buildings and industry for the flexibility and stability
  of thermal and electric grids
- Hybridization of energy sectors
- Urban District Heating and Cooling Technologies
- Energy and Resource Recovery from Low-grade Sources
- Innovations for the Decarbonisation of Buildings and Quarters
- Energy efficiency, Process Intensification and Renewables in Industrial Processes
- Heat and Cold Storages
- Spatial energy planning with focus on renewable energies
- Smart building services and system operation
- Business models and financing schemes
- Best practice policies

The template for abstract submission and useful information can you find here:
www.aee-intec-events.org/abstracts

For more information like registration, travel information please visit our website:
www.aee-intec-events.org

We are looking forward to welcoming you in Graz!

Kind regards,
Werner Weiss
Conference Chair


Sztokholm (Szwecja) 7-8 listopada 2018, 8th European Biomass to Power

 

Following the success of last year’s conference in Aarhus, Denmark which gathered over 180 senior level attendees, we are delighted to be hosting European Biomass to Power 2018 on 7th & 8th November in Stockholm, Sweden.
Over the two days, the event will give you an in-depth look into case studies giving practical examples of planning, finance and technology strategies utilised for biomass co-generation projects.
Confirm your space today to receive updates on the European biomass market and its new developments, as well as focus on sustainability and commodity challenges.

Key Conference Topics for 2018:

- Global Biomass Market Developments
- Policy & Regulation
- Finance & Investment
- Sourcing & Sustainability of Supply
- Biomass Handling & Storage
- Biomass to Power Projects in Europe - Case Studies
- Breakthrough Technologies for Biomass to Power

Who Will Attend?

Power Companies, Biomass Producers, Biomass Traders & Distribution Companies, Trade Associations, Renewable Energy Consultancies, EPC Contractors and OEMs, Regional & National Governments, Regulatory & Research Bodies.

More Information & Early Bird Registration:
Dimitri Pavlyk on +44 (0) 203 141 0627
www.wplgroup.com