Jesteś tutaj: Ogłoszenia / Zaprosili nas

Zaprosili nas

 

Na tej stronie zamieszczamy wybrane zaproszenia przesłane do Instytutu Energetyki przez instytucje zewnętrzne.

 

Program stypendialny ITEC
 
Szanowni Państwo,
 
Zachęcamy pracowników do aplikowania do programu stypendialnego ITEC - Indian Technical & Economic Cooperation Programme - http://itec.mea.gov.in/
 
Pełna lista kursów jest dostępna tutaj:
http://itec.mea.gov.in/?pdf3967?000
 
Z poważaniem
 
G.J. Kolodziej
Interpreter / ITEC officer
 
Embassy of India
2 Mysliwiecka Street
Warsaw 00-459
Poland
 
Phone: +48 22 540 00 16
E-mail: interpreter@indembwarsaw.in
 
Coventry (Wielka Brytania) 12-14 września 2017, The LCS-Rnet Conference & UKERC Academic Conference
 
Dear Colleagues,

You are invited to attend the 2017 annual conference of the international Low Carbon Societies Research Network(LCS-RNet), which is being held at Warwick University on 12-13 September 2017. LCS-RNet is a network of leading research centres from Japan, Germany, Italy, France and the UK, and has close links with governments in those countries.
This 9th Annual Meeting of LCS‐RNet will focus on three themes that reflect current debates in international climate change and energy policy, against the backdrop of recent political changes and uncertainties in Europe and the United States. The conference theme for this year is ‘Clean growth and innovation in a changing world’. The conference will focus on three main themes:
1. Innovation: technology, resource productivity and industrial policy.
2. Global energy markets and forms of carbon pricing.
3. Energy access and low carbon development.

The full programme of sessions and speakers will be made available on the UKERC website shortly.
The LCS-RNet conference will be followed by the 2017 UKERC annual academic conference,
which will overlap with the second day and will continue on to the 14 September. The UKERC conference will explore the implications of international trends within these themes for UK energy policy and research.
Attendance at the UKERC conference is by invitation only.
We would be delighted if you can attend.
Please do not hesitate to get in contact with Diana Batista at UKERC should you have any questions (d.batista@ukerc.ac.uk).

We look forward to hearing from you,
Kind regards,

Professor Jim Watson, Director, UKERC
(on behalf of the LCS-RNet Steering Group)

--
Jean-Charles Hourcade
Jardin Tropical de Paris
Centre International de Recherche sur l'Environnement et le
Développement (CIRED)
45 bis, Avenue de la Belle Gabrielle
94 736 Nogent sur Marne Cedex
T: 01 43 94 73 80
Szklarska Poręba, 20-22 września 2017, XXI Konferencja ELSAF 2017
 
Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXI Konferencji Naukowo - Technicznej Bezpieczeństwo Elektryczne ELSAF 2017, która odbędzie się w Szklarskiej Porębie w dniach 20-22 września 2017 roku.

TEMATYKA KONFERENCJI:
 
- ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym,
- ochrona przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych,
- ochrona przed oddziaływaniem elektryczności statycznej,
- ochrona odgromowa i przepięciowa,
- ochrona przed pożarami powodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne.

GŁÓWNE PROBLEMY ROZWAŻANE NA KONFERENCJI:
 
- naukowe podstawy techniki bezpieczeństwa elektrycznego, ochrony odgromowej i przepięciowej oraz oddziaływania prądu elektrycznego, pola elektromagnetycznego i elektryczności statycznej na organizmy żywe,
- kryteria wymiarowania systemów ochrony, modele zagrożeń oraz metody analizy ryzyka porażenia elektrycznego,
- niezawodność i skuteczność systemów ochrony oraz diagnostyka w technice bezpieczeństwa elektrycznego,
- analiza wypadków elektrycznych,
- formalno-prawne aspekty bezpieczeństwa elektrycznego,
- organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych, w tym pracy pod napięciem,
- techniczne środki ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej,
- bezpieczeństwo elektryczne w instalacjach o specjalnym przeznaczeniu lub w urządzeniach specjalnych,
- sposoby realizacji ochrony przeciwporażeniowej we współczesnych instalacjach elektrycznych,

Informacje:
ELSAF 2017
Dr inż. Marek Jaworski
Politechnika Wrocławska
KATEDRA ENERGOELEKTRYKI
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50–370 Wrocław
Tel.: 603 290 090, 71 320 37 68
E-mail: elsaf@pwr.wroc.pl
Strona www: http://elsaf.pwr.wroc.pl
Warszawa, 22 września 2017, Konferencja - Polska energetyka 2050, 4 scenariusze
 
Szanowni Państwo,

Forum Energii zaprasza na konferencję poświęconą przyszłości polskiego miksu energetycznego. Chcielibyśmy rozpocząć publiczną debatę o wadach i zaletach wyboru różnych źródeł energii.

Podczas konferencji udostępnimy najnowszy raport Forum Energii "Polska energetyka 2050. 4 scenariusze". Przeanalizowaliśmy w nim potencjalne ścieżki rozwoju sektora różniące się udziałem źródeł wytwórczych - od dominacji elektrowni węglowych, poprzez scenariusze zdywersyfikowane z udziałem m.in. energetyki jądrowej, kończąc na dominacji źródeł odnawialnych. Przebadaliśmy skutki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe wszystkich przyjętych scenariuszy. Pomogli nam eksperci sektora, instytucje, organizacje i renomowane firmy. Jesteśmy przekonani, iż wyniki naszych wspólnych prac mogą być przydatne w ogólnokrajowej debacie na temat przyszłości polskiej energetyki.
Celem naszej konferencji jest prezentacja raportu, ale przede wszystkim wymiana opinii ekspertów na temat wizji długoterminowego rozwoju polskiej energetyki. Konferencja zgromadzi około stu uczestników w siedzibie Politechniki Warszawskiej, będzie również transmitowana online.

Konferencja odbędzie się 22 września 2017 roku o godz. 10.00 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ul. Rektorska 4, Warszawa
Chętnych do uczestnictwa w konferencji uprzejmie prosimy o zarejestrowanie się pod n/w adresem
https://miks2050.evenea.pl/

Z poważaniem
Andrzej Rubczyński
Dyrektor ds. Badań i Analiz | Director of Research and Analysis
Forum Energii | Forum for Energy
ul. Chopina 5A/20, 00-559 Warszawa
tel: +48 572 956 138
e-mail: andrzej.rubczynski@forum-energii.eu
www.forum-energii.eu
Warszawa, 12 października 2017, Debata: "Energetyka poligonem innowacyjności"
 
Szanowni Państwo,

12 października 2017r. (czwartek) na Wydziale Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej, ul. Armii Ludowej 16, sala 101 w Warszawie odbędzie się debata zatytułowana: „Energetyka poligonem innowacyjności”. Wydarzenie to organizowane jest pod patronatem Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska oraz Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.
Rejestracja od godz. 10:30. Początek debaty o godz. 11:00
Uczestnictwo jest bezpłatne. Zapraszamy do zgłoszenia się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.
Przedmiotem dyskusji będą następujące zagadnienia:

- Nowe modele biznesowe w energetyce i ciepłownictwie
- DSM/DSR, w tym wykorzystanie sektorów ciepła i chłodu oraz transportu
- Energetyka na obszarach niezurbanizowanych i wykorzystanie potencjału OZE
- Efektywność energetyczna, zwłaszcza podejście kompleksowe i systemowe
- Magazynowanie energii,
- Rozwój i rozbudowa sieci, nowoczesne sterowanie  
- Elektromobilność (sterowane ładowanie)
- Mobilizacja i zachęta podmiotów przez rozwój mechanizmów rynku

Do panelu eksperckiego zaproszeni zostali m.in.: Mateusz Kędzierski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii; Edward Słoma, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii; Ireneusz Zyska, poseł na Sejm RP; Zbigniew Szpak, Prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii; Jacek Szymczak, Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie; Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu PTPiREE oraz Prezes Zarządu innogy Stoen Operator Sp. z o.o; Paweł Śliwa, Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji, PGE Polska Grupa Energetyczna SA; Piotr Ordyna, Doradca Zarządu ds. Regulacji, Tauron Dystrybucja SA; Marcin Korolec, Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych; Roman Szwed, Prezes Zarządu, ATENDE SA; Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii; Prof. Paweł Ruszkowski, Collegium Civitas, Warszawa; Michał Ramczykowski, Prezes Zarządu, Europejski Instytut Miedzi oraz Adam Banaszak, Szef Sprzedaży Energii Elektrycznej i Gazu Ziemnego Gaspol Energy.
Szczegóły na www.proinwestycje.pl.
 
Informacji o konferencji udziela Krystyna Kowalska,
tel. 601 877 088, mail: sekretariat@proinwestycje.pl.
Zapraszamy serdecznie!

 

Wisła, 18-19 października 2017, Konferencja PTPiREE
 
Szanowni Państwo,
 
Z przyjemością informujemy, że Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej organizuje konferencję naukowo-techniczną: "Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyższych napięć", która odbędzie się w dniach 18-19 października 2017 r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.
W trakcie konferencji zaplanowano omówienie następujących zagadnień:

Linie napowietrzne:

- Projektowanie i budowa linii zgodnie z normą PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 1: Wymagania ogólne -- Specyfikacje wspólne
- Typizacja linii napowietrznych
- Eksploatacja linii napowietrznych
- Prace na liniach krzyżowanych
- Elementy linii napowietrznych (żerdzie, izolatory, przewody, dobór osprzętu)
- Linie energetyczne a środowisko naturalne

Linie kablowe:

- Eksploatacja i badania linii kablowych
- Doświadczenia z pomiarów wnz
- Zakres badań odbiorczych linii kablowych
- Ocena stanu linii kablowych w oparciu o pomiary diagnostyczne
- Osprzęt kablowy i jego parametry (wymagania) w kontekście programu badań kabli
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia budowy linii kablowej
- Projektowanie i budowa linii kablowych, nowoczesne technologie układania linii kablowych
- Tendencje rozwoju linii kablowych

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Spółki Przesyłowej PSE S.A., środowisk naukowych, ośrodków badawczo – rozwojowych, biur projektowych, producentów.
Więcej informacji na: linie.ptpiree.pl

Kontakt:
Karolina Nowińska, tel. 61 846-02-15, e-mail: nowinska@ptpiree.pl

Reykjavik (Islandia) 18-19 października 2017, 9th Carbon Dioxide Utilisation Summit
 
Following the success of its previous editions, ACI’s 9th Carbon Dioxide Utilisation Summit will explore the ongoing developments of turning waste CO2 into profitable, commercially viable opportunities. With insights from key industry players from pilot stage to full scale entities, the conference will address both the technical and commercial aspects of CO2 Utilisation in Europe and across the globe.

During our 9th Carbon Dioxide Utilisation Summit, taking place in Reykjavik, Iceland on the 18th & 19th October 2017, one of the session will focus on Applications for CO2 Mineralisation: The different presentations during this session will cover, amongst others, the following key points:
• Challenges & opportunities of the segment
• A look at carbonation for industrial wastes and by-products using CO2
• Transforming solid waste and CO2 into building materials

Key Topics:

- Getting the Industry together to Accelerate Market Deployment of CO2 Utilisation
- CO2 Utilisation's Role in a Sustainable Future
- Policy & Regulation
- Life Cycle Assessment of CO2 Utilisation Projects
- CO2 Bio Conversion to Renewables
- Electrochemical Reduction of CO2
- CO2 to Fuels
- CO2 to Chemical & Materials
- Applications for CO2 Mineralisation

Registration & More Information
Please contact:
 
Rohan Baryah
+48 61 646 7022
rbaryah@acieu.net

Lauriane Pardoux – Content
+44 (0)20 3141 0632
lpardoux@acieu.net
Gdynia, 24-25 października 2017, 6th International Conference - Offshore Wind Logistics & Supplies
 
Polish Offshore Wind Energy Society invites for the 6th International Conference: "Offshore Wind Logistics & Supplies”, which will be the best opportunity to learn more on the capabilities of the Polish offshore wind industry and perspectives of the offshore wind energy development in Poland.

Reasons to attend the conference

News from the European market Offshore wind energy sector is rapidly growing, looking for cost reduction and higher efficiency. Learn on the last experience in project development and the newest offer of the key technology suppliers on the European offshore wind energy market. Competitive offer of the Polish industry Maritime and shipbuilding industry in Poland is successfully supplying the European offshore wind energy sector with the heavy lift jack-up vessels, cable laying and O&M vessels, as well as innovative support structures, towers, cables and other products and services. Polish perspectives for the offshore wind Offshore wind will be one of the key new energy sectors in Poland after 2020. State owned PGE, the biggest Polish energy company, develops successfully the 1045 MW Baltica 3 offshore wind farm project. Polenergia has already obtained two environmental decisions, BTI follows with 350 MW project.

Key topics:

- Offshore wind energy market in Europe and Poland
- New turbines for offshore wind sector
- Innovative support structures
- Vessels for wind farm construction and services
- Cable connections of the offshore wind farms
- Offshore wind energy - supply chain and services
- Construction bases and logistics for offshore wind farms

More information:

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej
Polish Offshore Wind Energy Society
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdańsk
piętro VII, lok. 708
tel: (+48) 58 500 84 06, 58 342 25 69
ptmew@ptmew.pl
www.ptmew.plWarszawa, 25-27 października 2017, Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej RENEXPO® Poland
 
Szanowni Państwo,
W dniach 25-27 października 2017 odbędzie się siódma edycja Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland. Tematyka targów będzie dotyczyła przede wszystkim:
- Odnawialnej i zdecentralizowanej produkcji energii
- Innowacyjnego i efektywnego wykorzystania energii
- Inteligentnej Dystrybucji Energii & Energooszczędnych Sieci

Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej edycji Targów. Tylko do końca listopada 2016 istnieje możliwość otrzymania atrakcyjnych rabatów i ciekawych gratisów w formie bądź to prezentacji w ramach konferencji czy też forum, reklamy w newsletterze czy też reklamy w katalogu targów.
Pozdrawiam,
Małgorzata Bartkowski
Project Manager
REECO Poland Sp. z o.o.
ul. Bartycka 22B/21A
00-716 Warszawa
Tel.: +48-22-266-02-16
www.renexpo-warsaw.com
www.reeco.eu
Bruksela (Belgia) 7 listopada 2017, Konferencja:„Transformacja energetyki dla poprawy zatrudnienia, wzrostu i inwestycji”
 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani ma zaszczyt zaprosić na konferencję „Transformacja energetyki dla poprawy zatrudnienia, wzrostu i inwestycji”, która odbędzie się w Brukseli w dniu 7 listopada i której celem będzie omówienie kwestii finansowania czystej energii dla wszystkich Europejczyków.
Konferencję organizują wspólnie Parlament Europejski i Komisja Europejska w ramach inicjatywy przewodniczącego komisji ITRE Jerzego Buzka oraz komisarza ds. polityki klimatycznej i energetycznej Miguela Ariasa Cañete.

Wydarzenie otworzą przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Jyrki Katainen oraz prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Werner Hoyer. Czynny udział weźmie w nim kilkoro wiceprzewodniczących Komisji i komisarzy, posłowie do PE jak również wysocy rangą przedstawiciele państw członkowskich, instytucji finansowych oraz inne zainteresowane strony.

Szczegółowy program konferencji znaleźć można tutaj: http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20170925STO84602

Na konferencji skierowanej do decydentów politycznych, inwestorów, uczestników rynku energii oraz innych podmiotów zainteresowanych dokonany zostanie przegląd pakietu dotyczącego czystej energii. Dyskusja skoncentruje się na trzech obszarach inwestycji w zakresie transformacji energetyki:
- wspieraniu przechodzenia na czyste i wydajne źródła energii na szczeblu lokalnym;
- inwestowaniu w transgraniczną infrastrukturę przesyłową;
- inwestowaniu w odnawialne źródła energii.

Termin rejestracji upływa 31 października.

Osoby, które nie mogą uczestniczyć w konferencji, ale chciałyby obejrzeć obrady, mogą skorzystać z transmisji internetowej dostępnej pod adresem http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule, a pytania i komentarze zamieszczać za pośrednictwem Twittera na #CleanEnergyEU. Przewidziano tłumaczenie ustne.

Marek Kołodziejski
European Parliament
Directorate-General for Communication
Directorate for Information Offices
European Parliament Information Office in Poland
Warszawa, ul. Jasna 14/16
www.europarl.europa.eu
www.europarl.pl


 
Aarhus (Dania) 8-9 listopada 2017, European Biomass to Power Conference
 
Dear Colleagues,
ACI’s 7th Annual European Biomass to Power Conference will be taking place in Aarhus, Denmark on the 8th & 9th November 2017.
Building up on the success of its six previous editions, the conference will give updates on the European biomass market and its new developments, as well as focus on sustainability and commodity challenges. Over the two days, the event will give you in-depth look into case studies giving practical examples of planning, finance and technology strategies utilised for biomass co-generation projects.

Key Topics Include:

- European Biomass Industry Outlook
- Biomass in Denmark
- Innovation in Biomass to Power
- Biomass & Sustainability Regulatory Framework
- Design of Regulatory Framework: Policy Makers Opinions
- European Trends of Investments in Biomass
- New Built Plants & Flexibility of Existing Biomass Plants: from Strategy to Implementation
- Bioenergy Perspectives from the IEA’s Renewable Energy Market Report 2017
- The Latest Biomass Conversion Technologies
- Biomass Resources & Feedstock Availability
- Industrial Markets for Wood Pellets
- Optimizing Biomass Power Supply Chain. What are the Solutions?
- Future Insight: New Biomass to Power Developments
- A 100% De-carbonised Transport Sector - How to Obtain it as Fast, Cheap and Efficient as Possible?

Who Will Attend?

Once again, the European Biomass to Power conference will bring together senior executives from the entire value chain, such as Power Companies, Biomass Producers, Biomass Traders & Distribution Companies, Trade Associations, Renewable Energy Consultancies, EPC Contractors and OEMs, Regional & National Governments, Regulatory & Research Bodies and others. You’re cordially invited to join us in Aarhus for excellent networking opportunities.
A day before the conference, on the 7th November 2017 a limited number of conference delegates will receive a unique opportunity to visit Dong Energy’s Skaerbaek & Studstrup Power Stations. Also, in the afternoon of the first day of the main conference, 8th of November 2017, Conference delegation will be invited to visit Biomass fired CHP plant in Lisbjerg and Verdo Energy’s CHP Plant (KVR) in Randers.

For more information or early bird registration please contact:
1. Samanta Fawcett – Content
+ 44 (0)20 3141 0624
email: sfawcett@acieu.net
2. Dimitri Pavlyk – Marketing, Sales & Media Partnerships
+44 (0)203 141 0627
email: dpavlyk@acieu.net
Londyn (Wielka Brytania) 15-16 listopada 2017, Future of Biogas Europe 2017
 
ACI’s Future of Biogas Europe 2017 Summit will be taking place in London, UK, on 15th — 16th November 2017. The two day event will bring together senior executives and experts from the full value chain to provide a forum for all parties active in the field of anaerobic degradation of organic matter and renewable energy production in the form of biogas. Power producers, technology providers, agricultural sector, food and beverage industry, waste industry and leading technology and solution providers are all impacted by the development of Biogas. The conference will provide a forum to discuss the latest challenges and developments making an impact on the industry.

Key topics:

- European Biogas Industry Outlook
- Anaerobic Digestion Utilisation in the Food & Beverage Sector
- Large Scale Biomethane production: Case Studies & Examples
- Considerations When Building New Plants
- Adoption of Biomethane in the Transport Sector
- Policy & Regulation: Key Developments in the European Union
- Biogas Plant Upgrading & Optimisation with the use of Anaerobic Digestion
- Emerging Markets for Biogas Applications
- UK Biogas Market Focus
- Sustainable Feedstock Selection
- Potential in the Landfill & Wastewater Treatment Sector
- The Future of the Gas Network – What Could a Low Carbon Gas Mix Across the Whole UK Look Like?
- Future Insight: Looking to 2020 & Beyond

Who will attend?:

- Energy companies
- Food and beverage industry
- Agricultural sector
- Waste management professionals
- Biogas Solution Providers
- Energy Consultants
- Regulatory and Policy Officers
- Technology Providers

Contact:
Daniel Laverty – Production
Phone: +44 (0)20 3141 0612
Email: dlaverty@acieu.net

Mado Lampropoulou – Marketing, Sales & Media Partnerships
Phone: + 44 (0) 203 141 0607
Email: mlampropoulou@acieu.net
Berlin (Niemcy) 27-28 listopada 2017, European Conference Waste Management in the Circular Economy 2017
 
Dear Colleagues,
 
Get prepared for the challenges of the European Commission’s revised Circular Economy Package and successfully adopt the Action Plan! Discuss current implementation hurdles and improve the collection and reduction of waste in your own organisation with our European Conference Waste Management in the Circular Economy 2017, (Revision of the Circular Economy Legislation, Recycling Rate Calculation, Plastics Strategy) 27th-28th November 2017 in Berlin

What will you learn at this conference?
- What are the main changes in the legislation of the Circular Economy Package and  the Action Plan of the European Commission?
- Which instruments can help your country, region and municipality to become one of  the EU top in recycling?
- What are the challenges and opportunities of the new plastics strategy?
- How can waste management companies get prepared and benefit from the revised legislation?
- What is changing regarding the calculation of recycling rates and how to measure recycling in the future?
- How to encourage waste prevention and communal recycling initiatives
- What are best practices of waste separation, collection and treatment of food and  bio-waste?
- How to facilitate the separate collection of bio-waste
- What strategies exist to reduce packaging and food waste?
- What are the new guidelines regarding “extended producer responsibility”?
- What demands poses the monitoring system on public authorities?
- How to reach non-toxic material cycles
- How to include every stakeholder in your region or municipality into an effective circular economy system

Your benefits
- Get first-hand information on how to implement the revised waste directives and prepare your organisation for the upcoming challenges
- Learn how to apply the new methodology and calculation of recycling rates
- Improve your systems of waste separation, collection and treatment
- Benefit from the experience of authorities that are well advanced in the implementation of the Circular Economy
- Exchange your ideas and discuss the challenges you face with colleagues and practitioners from Europe to find solutions and develop your next steps towards a Circular Economy

For direct registration please use the online booking form.

Contact Person:
Ms Regina Lüning
Head of Marketing & Sales
Tel.: +49.30.8020802.2300 (Direct Line)
E-Mail: regina. luening@ euroacad. eu
Internet: https://w w w. euroacad. eu
 
 
Lublin, 28-29 listopada 2017, I Ogólnopolskie Sympozjum Energia

 

Szanowni Państwo,
 
W imieniu Komitetu Organizacyjnego chciałabym serdecznie zaprosić na Konferencję Naukową, która odbędzie się 28-29 listopada 2017 r. w Lublinie.
Celem Ogólnopolskiego Sympozjum Energia jest rzetelna naukowa dyskusja oraz wymiana wiedzy pomiędzy ekspertami, która pozwoli na kompleksowe podejście do tematu energetyki. Jesteśmy przekonani, że Sympozjum pozwoli na nawiązanie i zacieśnienie współpracy, aby wspólnie sprostać nadchodzącym wyzwaniom i oczekiwaniom. Wydarzenie kierowanie jest do wszystkich osób zawodowo związanych z energetyką, zwłaszcza pracowników naukowych, doktorantów, studentów, pracowników działów badawczo-wdrożeniowych, a także managerów i koordynatorów projektów energetycznych, przedstawicieli firm oraz pasjonatów.
Uczestnicy Sympozjum będą mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości i innych uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego, prezentacji posteru oraz wydania rozdziału w monografii naukowej.
Podczas wydarzenia zostaną poruszone zagadnienia dotyczące zarówno konwencjonalnych, jak i alternatywnych źródeł pozwalających na pozyskanie wszystkich rodzajów energii. Przedmiotem uwagi będą wszelkiego rodzaju paliwa (opałowe, napędowe, jądrowe, alternatywne, biomasa) oraz źródła odnawialne jak energia geotermiczna, słoneczna, wiatru czy energia wód. Kolejnym problemem poruszanym podczas Sympozjum będzie tematyka magazynowania i transportowania energii, utylizacja odpadów oraz pozostałe aspekty branży energetycznej związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi i środowiska.

Zakres tematyczny Sympozjum:

– przetwarzanie energii,
– magazynowanie i transport energii,
– ochrona środowiska i zagospodarowanie odpadów energetycznych,
– innowacyjne rozwiązania w energetyce (instalacje, maszyny, procesy),
– polityka energetyczna Polska, Europa, Świat,
– bezpieczeństwo energetyczne.
Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.Pierwsza tura rejestracji dobiega końca 20 września 2017 r. Po dokonaniu rejestracji do 15 listopada 2017 r. należy przesłać tematy oraz abstrakty wystąpień.

Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na:
http://www.sympozjum-energia.pl/?utm_source=eb_m1

Z poważaniem,
Edyta Bajek
Komitet Organizacyjny Konferencji
Bruksela (Belgia) 24-25 stycznia 2018, ACI’s Hydrogen & Fuel Cells Energy Summit
 
ACI’s Hydrogen & Fuel Cells Energy Summit will be taking place in Brussels, on the 24th & 25th January 2018. The two day event will bring together key industry stakeholders from all facets of the hydrogen industry to discuss the required economical and infrastructural innovations for a sustainable future energy carrier. The key discussions will involve monetisation, latest technologies implementations, material optimisation, production and transportation.

The main objectives of the industry are to:
- Reduce the production cost of fuel cell systems
- Increase the electrical efficiency and the durability of the different fuel cells used
- Use H2 to support renewable energy source integration
The sector has involved already an important number of energy end-use agents, from electric vehicles to power plants.
In the afternoon of Tuesday 23rd January 2018, a conference delegation will receive a unique opportunity to visit the HYDROGENICS production plant of water electrolysers and the COLRUYT Hydrogen refuelling station for hydrogen electric cars and hydrogen forklifts with onsite water electrolysis using wind energy. The places are limited and subject to approval by Hydrogenics. As the places are allocated on a first-come first-served basis, please confirm your interest when booking your spaces.

Summit Topics for Discussion include:
 
- Overview of the actual hydrogen and fuel cells market
- Latest technologies involved in the renewable sources
- Policy and regulations
- Power-to-gas solutions
- Decarbonisation of the energy sector
- Hydrogen storage improvements
- Security aspects in hydrogen production, storage and distribution
- Monetisation advice and partnership
- Hydrogen mobility applications
- Integration and standards

Contact:
Adam Kowalewski – Marketing, Sales & Media Partnerships
Phone: +48 (0) 616 46 7047
Email: adam@acieu.net