Jesteś tutaj: Ogłoszenia / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie analizy w zakresie globalnego łańcucha gospodarki wodorowej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie analizy w zakresie globalnego łańcucha gospodarki wodorowej

  1. Zaproszenie
  2. Formularz ofertowy
  3. Wzór umowy.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na zakup usługi utrzymania pakietu SolidWorks
Dostawa urządzeń i kontenerów do zgazowania biomasy

Dostawa urządzeń i kontenerów do zgazowania biomasy - postępowanie prowadzone na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe
Załączniki 1,3-4
Załączniki 2
Załączniki A

Unieważnienie zapytania

Ochrona obiektów Instytutu Energetyki w Łodzi

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Olga Drążek

01-330 Warszawa, Mory 8

Tel. (22) 34 51 378,

olga.drazek@ien.com.pl