Jesteś tutaj: Ogłoszenia / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Dostawa urządzeń i kontenerów do zgazowania biomasy

Dostawa urządzeń i kontenerów do zgazowania biomasy - postępowanie prowadzone na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe
Załączniki 1,3-4
Załączniki 2
Załączniki A

Unieważnienie zapytania

Ochrona obiektów Instytutu Energetyki w Łodzi

Ochrona obiektów Instytutu Energetyki w Łodzi - ogłoszenie na zamówienie na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp.

Ogłoszenie
Umowa - załącznik nr. 1
Załączniki nr. 2-5
Załącznik A
Załącznik B

Opdowiedzi na pytania 03.06.2020

Opdowiedzi na pytania 04.06.2020

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Olga Drążek

01-330 Warszawa, Mory 8

Tel. (22) 34 51 378,

olga.drazek@ien.com.pl