Jesteś tutaj: Badania naukowe / Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

Instytut Energetyki bierze aktywny udział w realizacji szeregu inicjatyw międzynarodowych:

  • IEn jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA i uczestniczy w realizacji kilku Wspólnych Prgramów Badaczych EERA (Wind, Smart Grids, Bioenergy, Hydrogen and Fuel Cells, Economic, Environmental and Social Impacts of Energy Policies and Technologies (E3S), Smart Cities),
  • IEn zrealizował i realizuje wiele projektów międzynarodowych Programu Ramowego Horyzont 2020, 7. Programu Ramowego UE, Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów,
  • IEn jest członkiem Hydrogen and Fuel Cell Joint Undertaking i realizuje szereg projektów pod patronatem tego przedsięwzięcia,
  • IEn uczestniczy w pracach CIGRE, IEC i WEC.