Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Badania / Wysokie napięcia

Wysokie napięcia

Wysokie (60-400 kV) i najwyższe (> 400 kV) napięcia stosowane są przy przesyle energii elektrycznej na duże odległości. Zastosowanie wysokich i najwyższych napięć pozwala na zmniejszenie strat mocy i zwiększenie efektywność przesyłu energii.

Badania wysokich i najwyższych napięć obejmują między innymi badania napięciowe urządzeń stosowanych w sieciach elektroenergetycznych wysokiego napięcia (m.in. transformatory, stacje transformatorowe, rozłączniki, przekładniki prądowe, izolatory, przewody, kable i osprzęt kablowy). Badania wysokonapięciowe to również badania zachowania się urządzeń pod wpływem oddziaływania wysokich napięć.

Badania wysokonapięciowe prowadzone są w Zakładzie Wysokich Napięć (EWN) Pionu Elektrycznego w Warszawie. Zespół naukowców Zakładu bada zjawiska wyładowań elektrycznych, zagadnienia niezawodności działania układów zasilających i przesyłowych, nowych technologii izolacyjnych i bezpieczeństwa pracy.

tl_files/zdjecia/EWN/Hala WN-z zewnatrz.JPGLaboratorium Zakładu Wysokich Napięć jest największym tego typu laboratorium w Polsce i jednym z największych w Europie. Imponująca rozmiarem hala laboratoryjna o powierzchni bliskiej połowie powierzchni boiska piłkarskiego (45 na 45 m) i wysokości dziesięciopiętrowego budynku (33 m) pozwala na prowadzenie badań urządzeń energetycznych przeznaczonych do wszystkich sieci energetycznych występujących na świecie. Urządzenia probiercze dają możliwość wytworzenia napięcia przemiennego o wartości do miliona woltów i napięć impulsowych tl_files/zdjecia/EWN/Hala WN.jpgnp. imitujących wyładowania piorunowe o wartości do 5 milionów woltów. W laboratorium prowadzone są badania układów izolacyjnych linii i aparatury stacyjnej – izolatorów, kabli, transformatorów wyłączników, odłączników i wielu innych. Prowadzone są też próby innych obiektów narażonych na odziaływanie prądów piorunowych jak elementy samolotów i przewody odgromowe ze światłowodami. Oprócz badań izolacji w stanie czystym prowadzone są próby w sztucznym deszczu i w warunkach zabrudzeniowych. Uzupełnieniem testów wytrzymałości izolacji są pomiary zakłóceń radioelektrycznych i wyładowań niezupełnych, testów diagnozujących uciążliwość urządzeń dla środowiska i diagnozujących stan i przewidywany czas życia układów izolacyjnych.

Badania urządzeń elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia tl_files/zdjecia/EUR/EUR-proba-stacji-transformat.jpgprowadzone są w Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych (EUR). Przeprowadzane są tu próby obciążalności zwarciowej urządzeń i aparatury łączeniowej do 550 kV, testy odporności na działanie łuku elektrycznego do 40 kA łańcuchów izolatorów do 420 kV oraz próby wytrzymałości dynamicznej transformatorów rozdzielczych do 30 kV i specjalnych do 120 kV. W Laboratorium wykonuje się też testy zdolności łączenia wyłączników, rozłączników, zestawów rozłączników z bezpiecznikami na napięcia znamionowe do 30 kV.