Jesteś tutaj: Usługi i produkty / Szkolenia / Szkolenia planowane

Szkolenia planowane

19-20 listopada 2015 Szkolenie dla weryfikatorów danych na potrzeby świadectw kogeneracji

Instytut Energetyki informuje, że w dniach 19-20 listopada 2015 r. organizuje szkolenie dla weryfikatorów opiniujących prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu rocznym przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia z kogeneracji. Szkolenie obejmuje 16 godzin wykładów z zakresu tematycznego i będzie zakończone egzaminem testowym.

Szkolenie obejmuje swoim zakresem metodykę wykonania opinii potwierdzającej dane dotyczące możliwej do uzyskania ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, stwierdzenie prawidłowości tych danych zawartych w sprawozdaniu składanym przez przedsiębiorstwa oraz zasadność składania wniosku o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji dla energii elektrycznej wytworzonej w poprzednim roku kalendarzowym.

Przedstawione zostaną także krajowe przepisy prawne i wymagania pomiarowe.

 

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie i przesłanie Karty Zgłoszenia do Instytutu Energetyki drogą elektroniczną na adres e-mail: hanna.burczy@ien.com.pl  lub pocztą na adres: Instytut Energetyki , ul. Mory 8, 01-330 Warszawa (Kogeneracja) lub na nr faxu : 22 642-83-76 lub 022 836-63-63.

Dodatkowe informacje otrzymają Państwo u  Hanny Burczy tel.: +48 22 3451158, +48 602 681704.


Karta zgłoszenia