Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego w pobliżu słupów kablowych oraz degradacja warystorów ZnO pochodzących z wysokonapięciowych liczników zadziałań

2019 / 02 / 16

W roku 2018 w październikowym zeszycie Przeglądu Elektrotechnicznego ukazały się dwie publikacje, których autorami lub współautorami są pracownicy Instytutu Energetyki prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz, mgr inż. Piotr Papliński i mgr inż. Hubert Śmietanka.

Więcej

Europejska nagroda Young Scientist Award dla pracownika Instytutu Energetyki

2019 / 01 / 04

Podczas uroczystej gali odbywającej się 15 listopada 2018 w Brukseli w ramach dorocznego spotkania Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU) wręczone zostały nagrody dla trójki młodych naukowców prowadzących badania związane z rozwojem i wdrażaniem technologii wodorowych. W ogólnoeuropejskim konkursie wyróżniono badaczy związanych z zastosowaniem ogniw paliwowych i elektrolizerów w energetyce (Energy Pillar), transporcie (Transport Pillar) oraz z badaniami interdyscyplinarnymi i pracami legislacyjnymi (Cross-cutting Pillar). Dr inż. Jakub Kupecki, kierownik Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) Instytutu Energetyki otrzymał nagrodę w obszarze energetyki.

Więcej