Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Zmarł dr hab. inż. Andrzej Bytnar, profesor w Instytucie Energetyki

2017 / 08 / 18

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy zmarłego w dniu 14 sierpnia 2017 r. dr. hab. inż. Andrzeja Bytnara profesora w Instytucie Energetyki, wieloletniego członka Rady Naukowej Instytutu Energetyki oraz pracownika naukowego w Zespole Ekspertów IEn. Wybitnego specjalistę  w dziedzinie dużych maszyn elektrycznych wytwarzających energię elektryczną, którego większość prac została wdrożona w krajowej energetyce zawodowej.

Odznaczonego „Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski”, „Złotym Krzyżem Zasługi”, „Srebrnym Krzyżem Zasługi” oraz wieloma innymi odznaczeniami resortowymi.

Więcej

Porozumienie o współpracy Instytutu Energetyki z Wydziałem Inżynierii Materiałowej PW

2017 / 08 / 01

Dyrektor Instytutu Energetyki dr hab. inż. Tomasz Gałka i Prorektor ds. Naukowych Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Rajmund Bacewicz podpisali list intencyjny w sprawie współpracy IEn i Wydziału Inżynierii Materiałowej PW.

Więcej

Newsletter CENERG nr 46

2017 / 07 / 25

Ukazał się kolejny 46. numer Newslettera wydawanego przez Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG. W Newsletterze m.in. o nowych sposobach na usuwanie tlenków azotu z gazów spalinowych, kolejnych krokach w wykorzystaniu pływów morskich i projektach zmian w ustawie o zasadach finansowania nauki. W Newsletterze znalazł się również jak zwykle przegląd aktualnych konkursów krajowych i międzynarodowych oraz kalendarz najbliższych wydarzeń dotyczących badań energetycznych.

Więcej