Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

tl_files/pliki/Nagroda NERNSTA/NERNST1.jpg

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Dr inż. Jakub Kupecki otrzymał stopień doktora habilitowanego

2019 / 04 / 06

W dniu 26 marca 2019 Rada Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej nadała dr. inż. Jakubowi Kupeckiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie energetyka.

Więcej

Wizyta przedstawiciela Federal Institute of Sao Paulo (Brazylia) w Zakładzie Wysoko temperaturowych Procesów Elektrochemicznych IEn

2019 / 04 / 06

Dania 15 marca 2019 gościem Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) był dr. Huyra Estevao, profesor The Federal Institute of Sao Paulo (IFSP) w Brazylii. Dr. Huyra zajmuje się wytwarzaniem i badaniami stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych o przewodności protonowej, w szczególności w zakresie spiekania warstw ogniw.

Więcej

Prezentacja wyników projektu Era-Net Bioenergy w czasie „World Sustainable Energy Days” w Austrii

2019 / 03 / 21

W dniach 27-28 lutego 2019 w Wels w Austrii w ramach World Sustainable Energy Days odbyła się międzynarodowa konferencja pt. European Pellet Conference.  W czasie sesji panelowej pt. Solutions for the combustion of challenging biomass fuels poświęconej wynikom oraz podsumowaniu realizacji projektu badawczego Era-Net Bioenergy pt. Clean and flexible use of new difficult biomass fuels in small to medium-scale combustion – BIOFLEX! dr inż Paweł Bocian (Zakład Procesów Cieplnych) wygłosił referat pt. Burner design for difficult pulverised biomass fuels.

Więcej