Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Klimatu i Środowiska.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

tl_files/pliki/Nagroda NERNSTA/NERNST1.jpg

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu o Nagrodę Naukową im. prof. W. H. Nernsta

2020 / 11 / 26

II edycja konkursu o Nagrodę Naukową im. prof. W. H. Nersta została rozstrzygnięta. Nagrody naukowe Politechniki Warszawskiej i Instytutu Energetyki są indywidualnymi wyróżnieniami, przyznawanymi za znaczące osiągnięcia naukowe, techniczne i praktyczne związane z procesami elektrochemicznymi. Nagroda wręczana jest co roku badaczom polskim lub cudzoziemcom zatrudnionym w Polsce, którzy nie przekroczyli 50 roku życia.

Więcej

Nowa publikacja dotycząca zasilania ogniw i stosów SOFC mieszaninami paliw, w tym produktami zgazowania biomasy

2020 / 11 / 18

W wysokopunktowanym czasopiśmie Processes (IF 2.753) ukazał się artykuł Analysis of Soot Deposition Mechanisms on Nickel-Based Anodes of SOFCs in Single-Cell and Stack Environment, przedstawiający wyniki badań procesu wydzielania i osadzania się węgla na elektrodach paliwowych ogniw SOFC, który był analizowany w warunkach pojedynczego ogniwa i stosów ogniw SOFC. Autorami publikacji są pracownicy Instytut Energetyki.

Więcej

Technologie wodorowe jednym z wiodącym tematów VII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego

2020 / 11 / 01

W dniach 19-20 października 2020 odbył się VII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego, organizowany przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa (IGG). Tematem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu były perspektywy rozwoju rynku gazu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną wydarzenie odbywało się w formie hybrydowej, w ścisłym reżimie sanitarnym.

Więcej

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy

ul. Mory 8, 01-330 Warszawa


E-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl

Tel. (+48 22) 3451-200

Fax: (+48 22) 836 63 63


REGON: 000020586
NIP: 525-00-08-761
KRS: 0000088963

Instytut Energetyki posiada status dużego przedsiębiorcy
w rozumieniu art. 4 punkt 6 ustawy o przeciwziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
oraz załącznika nr 1 do Rozp. Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.
z późn. zm.).