Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Konferencja na temat monitorowania i diagnozowania stanu obiektów technicznych w Londynie

2017 / 06 / 22

W dniach 13-16 czerwca 2017 w Centrum Konferencyjnym ILEC w Londynie odbyła się konferencja pod nazwą First World Congress on Condition Monitoring, będąca kontynuacją organizowanych w latach ubiegłych międzynarodowych konferencji Condition Monitoring. W konferencji uczestniczył dr hab. inż. Tomasz Gałka, dyrektor Instytutu Energetyki, który zaprezentował referat On the problem of abrupt changes detection in diagnostic symptom time histories.

Więcej

Wizyta delegacji Japan Coal Energy Center w Instytucie Energetyki

2017 / 06 / 08

W dniu 29 maja 2017 miało miejsce spotkanie pracowników Pionu Cieplnego Instytutu Energetyki z przedstawicielami JCOAL - Japan Coal Energy Center. Podczas spotkania przedstawione zostały aktualne tematy prowadzone w obu jednostkach oraz zaprezentowane zostały laboratoria Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) oraz Zakładu Procesów Cieplnych (CPC). W spotkaniu ze strony JCOAL brali udział p. Shuichi Miyaoka (Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Biznesu) oraz p. Tozo Otani (Dyrektor Centrum Transferu Technologii JCOAL), zaś ze strony IEn: Tomasz Golec, Bartosz Świątkowski, Jarosław Hercog, Marek Skrzypkiewicz i Jakub Kupecki.

Więcej

Seminarium KAE SEP „Automatyka Elektroenergetyczna Sieci Średniego i Niskiego Napięcia" w Trzebieszowicach koło Lądka-Zdroju

2017 / 06 / 07

W dniach 31 maja -2 czerwca 2017 r. w Trzebieszowicach koło Lądka-Zdroju odbyło się seminarium Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP pt. "Automatyka Elektroenergetyczna Sieci Średniego i Niskiego Napięcia".  Podczas seminarium pracownicy Instytutu Energetyki z Pracowni Automatyki Elektroenergetycznej (EAE) wygłosili referat pt. "Specyfika zabezpieczenia różnicowego transformatora z kątową regulacją przekładni".

Więcej