Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Konferencja European Fuel Cell Technology & Applications

2017 / 12 / 18

W dniach 12-15 grudnia 2017 w Neapolu odbyła się konferencja European Fuel Cell Technology & Applications - Piero Lunghi Conference. Podczas wydarzenia prezentowane były wyniki prac realizowanych w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) w ramach projektu PRELUDIUM NCN oraz prac statutowych CPE/1/STAT/17 i CPC/36/STAT/16. W konferencji w roli prelegenta brał udział mgr inż. Konrad Motyliński z Zakładu CPE.



Więcej

Monografia "Techniczno-organizacyjne aspekty inzynierii produkcji"

2017 / 12 / 16

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Politechniki Łódzkiej ukazała się monografia pt. Techniczno-organizacyjne aspekty inżynierii produkcji. Oddany do rąk Czytelników zbiór artykułów tworzą teksty napisane przez studentów i naukowców reprezentujących krajowe ośrodki naukowe z obszaru technicznego. Jednym z redaktorów naukowych monografii jest dr inż. Joanna Kopania z Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” IEn w Łodzi, a jednym z recenzentów dyrektor OTC IEn dr inż. Jacek Karczewski, który jest również autorem rozdziału podsumowującego monografię pt: Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań a komercjalizacja wyników badań naukowych.

Więcej

Posiedzenie Rady Naukowej IEn

2017 / 12 / 15

Dnia 12 grudnia 2017 miało miejsce drugie w bieżącej kadencji posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Energetyki.  W czasie posiedzenia Rada Naukowa m. in. podjęła uchwałę w sprawie zmiany w Statucie IEn oraz pozytywnie zaopiniowała zmiany w Regulaminie Organizacyjnym IEn. Rada przyjęła plan rzeczowo-finansowy oraz listę tematów zadań statutowych IEn na rok 2018.

Więcej