Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Nowa publikacja dotycząca innowacyjnej metody i systemu rozruchu wysokotemperaturowych ogniw paliwowych

2017 / 05 / 24

W czasopiśmie Polish Journal of Chemical Technology (z listy JCR) ukazała się nowa publikacja dotycząca innowacyjnej metody i systemu rozruchu wysokotemperaturowych ogniw paliwowych, w szczególności ogniw stałotlenkowych (ang. SOFC – Solid Oxide Fuel Cell) i węglanowych (ang. MCFC – Molten Carbonate Fuel Cell). Autorami publikacji są pracownicy Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) dr inż. Jakub Kupecki i mgr inż. Konrad Motyliński oraz mgr inż. Dawid Mich. 

Więcej

Nowy numer Newslettera CENERG

2017 / 05 / 18

Ukazał się kolejny 45. numer Newslettera wydawanego przez Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG. W Newsletterze m.in. o zgazowaniu węgla, spalaniu biomasy, innowacjach i inwestycjach w elektroenergetyce, alternatywach szczelinowania hydraulicznego i projekcie ustawy dotyczącej powołania Narodowego Instytutu Technologicznego.

Więcej

Seminarium "Technologia MVC (medium voltage cleaning) czyszczenia urządzeń elektro-energetycznych"

2017 / 05 / 15

Instytut Energetyki wraz z firmą 3N Solutions zapraszają do udziału w seminarium pt. "Technologia MVC (medium voltage cleaning) czyszczenia urządzeń elektro-energetycznych". Seminarium odbędzie się w środę 24 maja 2017 (początek o godz. 11:30) w sali konferencyjnej Instytutu Energetyki (Warszawa, ul. Mory 8, budynek B). W programie seminarium przewidziano m.in. pokaz zastosowania technologii suchych gazów do czyszczenia wybranego urządzenia elektroenergetycznego oraz pokazy przeskoków udarowych w Laboratorium Wysokich Napięć IEn.

Więcej