Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

tl_files/pliki/Nagroda NERNSTA/NERNST1.jpg

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Sposób i gazogenerator do zgazowania biopaliwa zwłaszcza biomasy

2019 / 11 / 07

Instytut Energetyki, Instytut Badawczy zaprasza  do składnia ofert na zakup licencji niewyłącznej na okres 5 lat do Patentu nr 219483, pt.: „Sposób i gazogenerator do zgazowania biopaliwa zwłaszcza biomasy”. Szczegółowe informacje o postępowaniu zawierają załączone dokumenty.

Umowa Licencyjna
Formularz Ofertowy
Ogłoszenie

 

Więcej

Warsztaty projektu VULKANO w Madrycie

2019 / 11 / 07

28 listopada 2019 r. w Madrycie odbędą się Warsztaty tematyczne projektu VULKANO, w ramach targów MetalMadrid. Podczas spotkania omówione zostaną najnowsze rezultaty projektu oraz metody ich wykorzystania w praktyce. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału i podzielenia się swoimi doświadczeniami.

Więcej

Seminarium Instytutu Energetyki

2019 / 11 / 05

22 października 2019 r. w sali konferencyjnej Instytutu Energetyki (Warszawa ul. Mory 8) odbyło się Seminarium Instytutu Energetyki poświęcone możliwościom współpracy Instytutu z firmą OMICRON. Specjalnym gościem Seminarium był prof. Wojciech Kołtunowicz - Członek Rady Naukowej IEn. Do udziału w Seminarium zaproszeni zostali także wszyscy członkowie Rady Naukowej IEn, która była współorganizatorem spotkania.

Więcej