Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Spotkanie TOTeM i projekt VULKANO

2017 / 03 / 23

W dniach 14-15 marca 2017 r. delegacja z Instytutu Energetyki (IEn) wzięła udział w 44 spotkaniu IFRF’s ‘Topic-Orientated Technical Meeting’ (TOTeM). Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez Gas-und Wärme-Institut Essen e. V. (GWI) i IFRF, w Essen w Niemczech. Tegoroczny TOTeM 44 poświęcony był tematyce paliw gazowych dla przemysłu i wytwarzania energii: wyzwania i szanse.

Więcej

Nowy numer Newslettera CENERG

2017 / 03 / 10

Ukazał się kolejny 44. numer Newslettera wydawanego przez Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG. W Newsletterze m.in. informacje o podpisaniu przez prezydenta nowelizacji ustawy o instytutach badawczych, rozwoju technologii jądrowych w Polsce, nowych pomysłach rozwiązań technologicznych w zakresie sztucznej fotosyntezy, ogniw fotowoltaicznych oraz problemach walki ze smogiem.

Więcej

Wystawa na temat stałotlenkowych ogniw paliwowych w Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie

2017 / 02 / 23

Dnia 22 lutego 2017 w Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie zainaugurowana została wystawa „Stałotlenkowe ogniwa paliwowe (SOFC) – innowacyjna technologia produkcji czystej energii”. Organizatorem wystawy jest Instytut Energetyki oraz Muzeum Techniki i Przemysłu. Wystawa prezentuje osiągnięcia Instytutu Energetyki w obszarze ogniw SOFC, w szczególności Zespołu Ogniw Paliwowych Zakładu Procesów Cieplnych (CPC) w Warszawie i Oddziału Ceramiki CEREL w Boguchwale k. Rzeszowa.

Więcej