Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Klimatu.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

tl_files/pliki/Nagroda NERNSTA/NERNST1.jpg

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Nowy artykuł – postęp w badaniach nad warstwami ochronnymi stosów SOC

2020 / 09 / 15

W czasopiśmie Journal of the European Ceramic Society (IF 4.495 2019) ukazał się artykuł naukowy Preparation and characterisation of iron substituted Mn1.7Cu1.3-xFexO4 spinel oxides (x = 0, 0.1, 0.3, 0.5), prezentujący wyniki badań eksperymentalnych. Współautorem publikacji jest dr hab. Yevgeniy Naumovich, prof. IEn z Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE). Prace prowadzone są w ramach projektu Nowe materiały na warstwy ochronne dla stalowych interkonektorów tlenkowych ogniw, finansowanego w ramach programu HARMONIA Narodowego Centrum Nauki, który jest realizowany we współpracy z Politechniką Gdańską i DTU w Danii.

Więcej

Nowa publikacja dotycząca współspalania gazu ziemnego z gazem syntezowym w palnikach przemysłowych

2020 / 09 / 08

W międzynarodowym, wysoko punktowanym czasopiśmie Energy (IF 6.082 (2019), 200 punktów MNiSW) ukazał się artykuł pt. „Numerical study of natural gas and low-calorific syngas co-firing in a pilot scale burner”, którego autorami są dr inż. Aleksandra Kiedrzyńska, dr inż. Robert Lewtak, dr inż. Bartosz Świątkowski, mgr inż. Piotr Jóźwiak, dr inż. Jarosław Hercog (Zakład Procesów Cieplnych, CPC) oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda (Instytut Techniki Cieplnej PW).

 

Więcej

Artykuł naukowy w czasopiśmie INSTAL

2020 / 09 / 03

W czasopiśmie INSTAL ukazał się artykuł naukowy autorstwa Romana Witkowskiego i Rafała Malinowskiego, pracowników Laboratorium Aparatury Pomiarowej Instytutu Energetyki oraz Tomasza Bakonia (SGGW). Artykuł pt. Precyzyjny układ pomiarowy do wzorcowania termometrów radiacyjnych opisuje podstawy teoretyczne, konstrukcje i weryfikacje laboratoryjne prototypowego stanowiska umożliwiającego wzorcowanie termometrów radiacyjnych z dokładnością lepszą niż 0,5°C.

Więcej