Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EERA w Brukseli

2017 / 10 / 19

W dniach 17-18 października 2017 w Brukseli miało miejsce 30-te posiedzenie Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA. Instytut Energetyki, który jest członkiem Komitetu nieprzerwanie od roku 2009, reprezentowany był przez dr. hab. inż. Tomasza Gałkę, dyrektora IEn i dr. inż. Andrzeja Sławińskiego, pełnomocnika ds. współpracy międzynarodowej.

Więcej

Modelowanie hybrydowej instalacji energetycznej z ogniwami SOFC

2017 / 10 / 17

W czasopiśmie International Journal of Hydrogen Energy (IF 3.582) ukazał się artykuł pt. Modeling of a SOFC-HT battery hybrid system for optimal design of off-grid base transceiver station dotyczący modelowania hybrydowej instalacji energetycznej z ogniwami SOFC zintegrowanymi cieplnie z wysokotemperaturową baterią pracującą jako magazyn energii elektrycznej i ciepła. Współautorami publikacji są pracownicy Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE): mgr inż. Marcin Błesznowski, mgr inż. Konrad Motyliński oraz dr inż. Jakub Kupecki.

Więcej

Artykuł dotyczący wpływu technologii wytwarzania na wydajność membran rurowych separujących tlen w czasopiśmie Ceramics International

2017 / 10 / 11

W wysokopunktowanym czaso-piśmie Ceramics International ukazał się artykuł pt. Effect of forming techniques on efficiency of tubular oxygen separating membranes”, którego współautorami są dr inż. Magdalena Gromada (Oddział Ceramiki CEREL w Boguchwale) oraz mgr inż. Michał Wierzbicki (Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych, CPE) IEn.

Więcej