Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Analiza sprawności elektrowni bazującej na węglowych ogniwach paliwowych SOFC i MCFC

2018 / 05 / 24

W wysokopunktowanym czasopiśmie ENERGY (IF 4.520) ukazał się artykuł pt. Variant analysis of the efficiency of industrial scale power station based on DCSOFCs and DC-MCFCs. Autorami publikacji są pracownicy Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) – dr inż. Jakub Kupecki, mgr inż. Marek Skrzypkiewicz oraz mgr inż. Konrad Motyliński.

Więcej

Wizyta w Instytucie Energetyki przedstawicieli europejskich Krajowych Punktów Kontaktowych ds. Euratom i Energia

2018 / 05 / 14

Dnia 10 maja 2018 w Instytucie Energetyki na Siekierkach miała miejsce wizyta przedstawicieli Krajowych Punktów Kontaktowych ds. Euratom i Energia z Łotwy, Estonii, Grecji, Luksemburga, Albanii i Ukrainy. W czasie wizyty zaprezentowaliśmy realizowane w IEn projekty programów ramowych UE oraz laboratoria badawcze Zakładu Procesów Cieplnych i Zakładu Wysokotemperaturowych Ogniw Paliwowych.

Więcej