Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Klimatu i Środowiska.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

tl_files/pliki/Nagroda NERNSTA/NERNST1.jpg

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Spotkanie kick-off projektu VETNI

2021 / 10 / 13

30 września 2021 roku odbyło sie spotkanie kick-off, rozpoczynające nowy projekt VETNI z udziałem Instytutu Energetyki. Grupa LOTOS, w konsorcjum z Instytutem Energetyki oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, uruchomiła nowy projekt wodorowy o wartości blisko 10 mln zł. Jego celem jest skonstruowanie pilotażowej instalacji w oparciu o elektrolizery stałotlenkowe (SOE). W spotkaniu udział wzięła Dyrekcja Instytutu Energetyki, zespół Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) w składzie pracowników oddelegowanych z ramienia Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) oraz Oddziału Ceramiki CEREL.

Więcej

II Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2021

2021 / 10 / 05

30 września 2021 roku, pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego odbyło się II Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2021. Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki był oficjalnym partnerem tego wydarzenia. Dyrektor Oddziału ITC IEn dr inż. Jacek Karczewski uczestniczył w panelu „Jeśli nie węgiel to co? Energia z OZE, energia z odpadów, energia wodorowa”.

 

Więcej

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA - Komunikat nr 1

2021 / 09 / 23

INSTYTUT ENERGETYKI
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA
OKRĘGU WYBORCZEGO NR 1

Komunikat nr 1

Warszawa, dnia 23.09.2021 r.

Obwodowa komisja wyborcza okręgu wyborczego nr 1 powołana w dniu 22.09.2021 r. Zarządzeniem nr 20/2021 Dyrektora Instytutu Energetyki, działając na podstawie § 5 pkt. 1 Regulaminu wyborów do rady naukowej oraz uzupełniania składu rady w trakcie kadencji w Instytucie Energetyki Instytucie Badawczym wprowadzonego Zarządzeniem nr 19/2021 z dnia 22.09.2021 r. Dyrektora Instytutu Energetyki, niniejszym ustala terminarz wyborów.

Więcej

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy

ul. Mory 8, 01-330 Warszawa


E-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl

Tel. (+48 22) 3451-200

Fax: (+48 22) 836 63 63


REGON: 000020586
NIP: 525-00-08-761
KRS: 0000088963

Instytut Energetyki posiada status dużego przedsiębiorcy
w rozumieniu art. 4 punkt 6 ustawy o przeciwziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
oraz załącznika nr 1 do Rozp. Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.
z późn. zm.).