Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Wystawa na temat stałotlenkowych ogniw paliwowych w Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie

2017 / 02 / 23

Dnia 22 lutego 2017 w Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie zainaugurowana została wystawa „Stałotlenkowe ogniwa paliwowe (SOFC) – innowacyjna technologia produkcji czystej energii”. Organizatorem wystawy jest Instytut Energetyki oraz Muzeum Techniki i Przemysłu. Wystawa prezentuje osiągnięcia Instytutu Energetyki w obszarze ogniw SOFC, w szczególności Zespołu Ogniw Paliwowych Zakładu Procesów Cieplnych (CPC) w Warszawie i Oddziału Ceramiki CEREL w Boguchwale k. Rzeszowa.

Więcej

Biuletyn „Prace Instytutu Energetyki” nr 1/2017 w miesięczniku Energetyka

2017 / 02 / 22

W lutowym zeszycie miesięcznika „Energetyka” zamieszczony został pierwszy tegoroczny numer biuletynu „Prace Instytutu Energetyki”. Biuletyn zawiera trzy artykuły pracowników Instytutu Energetyki: Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi, Oddziału Techniki Sanitarnej i Grzewczej OTGiS w Radomiu oraz Zakładu Procesów Cieplnych (CPC) w Warszawie.

Więcej

Stan badań w obszarze wysokotemperaturowych ogniw paliwowych w Polsce

2017 / 02 / 13

W czasopiśmie International Journal of Hydrogen Energy ukazał się artykuł przeglądowy opisujący stan badań nad wysokotemperaturowymi ogniwami paliwowymi – stałotlenkowymi (SOFC – Solid Oxide Fuel Cells) oraz węglanowymi (MCFC – Molten Carbonate Fuel Cells) w Polsce. Publikacja przedstawia główne obszary prac 16 krajowych zespołów badawczych, w tym Zespołu Ogniw Paliwowych Zakładu Procesów Cieplnych i Oddziału Ceramiki CEREL Instytutu Energetyki.

Więcej