Stanowiska pomiarowe

Laboratorium umożliwia wykonywanie podstawowych badań konstruktorskich i badań dopuszczających do stosowania w energetyce urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. W laboratorium nie można wykonywać badań klimatycznych o różnym poziomie wilgotności, badań na wibracje i wstrząsy, badań z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej.

Stanowisko do badania wytrzymałości izolacji

Badanie wytrzymałości elektrycznej izolacji urządzeń EAZ

Stanowisko do wymuszania prądu zwarciowego 1-sekundowego

Badania wytrzymałości zwarciowej 1-sekundowej obwodów prądowych urządzeń EAZ

Stanowisko do generowania   półokresu fali sinusoidalnej o wartości do 1000 A

Badania wytrzymałości zwarciowej dynamicznej urządzeń EAZ

Stanowisko badań wielkości pomiarowych w warunkach statycznych

Badanie własności statycznych zabezpieczeń oraz wpływu napięcia pomocniczego na własności pomiarowe zabezpieczeń.

Stanowisko badań wielkości pomiarowych w warunkach dynamicznych

Badanie własności dynamicznych urządzeń EAZ, badanie oddziaływania harmonicznych na parametry zabezpieczeń oraz badanie zabezpieczeń częstotliwościowych.

Stanowisko do badania wejść dwustanowych

Badanie poprawności zapisu sekwencji pobudzania wejść dwustanowych w urządzeniach EAZ  w warunkach zagęszczenia pobudzeń

Stanowisko badań klimatycznych

Badanie wpływu temperatury na działanie urządzeń EAZ