Stanowiska pomiarowe

Częściowo mobilne stanowisko do pomiarów i analiz wibracyjnych oraz do kalibracji toru pomiarowego

Pomiary parametrów wibracyjnych (przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie) maszyn i urządzeń, możliwość całkowania i różniczkowania sygnałów pomiarowych, kalibracja toru pomiarowego – wykorzystywane do celów diagnostyki technicznej.
 

Częściowo mobilne stanowisko do pomiarów i analiz akustycznych oraz do kalibracji toru pomiarowego

Pomiary ciśnienia akustycznego w wielu pasmach tercjowych bądź oktawowych oraz poziomu dźwięku - w ramach stosowanej od lat przez Instytut Energetyki metody oceny stanu technicznego elementów wnętrza stojana turbogeneratora, kalibracja toru pomiarowego.
 

Mobilne stanowisko do kalibracji czujników drgań

Określanie wrażliwości pomiarowej przetworników drgań.
 

Mobilne stanowisko do pomiarów wielkości elektrycznych w sieciach elektroenergetycznych

Pomiary i określanie różnych parametrów w oparciu o pomiary napięcia i prądu elektrycznego, w tym wyznaczanie charakterystyk, reaktancji, współczynników i innych dla dużych maszyn elektrycznych.

Mobilne stanowisko do badań jakości energii elektrycznej

Określanie znormalizowanych i nieznormalizowanych cech charakteryzujących jakość energii elektrycznej w sieciach rozdzielczych przemysłowych i spółek dystrybucyjnych.

Mobilne stanowisko do bezdotykowego badania drgań z wykorzystaniem przetwornika laserowego

Bezdotykowy pomiar parametrów drgań elementów o małej masie, będących pod napięciem lub niedostępnych (np. szczotek w maszynie elektrycznej).