Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Struktura / Pion Elektryczny / EWP - Laboratorium Wielkoprądowe / Stanowiska laboratoryjne

Stanowiska laboratoryjne

Wyposażenie probiercze Laboratorium stanowią:

  • trzy transformatory zwarciowo - grzejne o parametrach na jednostkę 15/0,8/0,4/0,2/0,1 kV/kV, moc zwarciowa 2000 kVA, co daje możliwości probiercze: prąd obciążenia długotrwałego do 20kA, prądy zwarciowe - krótkotrwały wytrzymywany do 45 kA/ 1s, szczytowy wytrzymywany do 100 kA;
  • sześć transformatorów grzejnych o mocy 75 kVA, z regulatorami umożliwiającymi płynną regulację prądu probierczego w zakresie od 0 do 10000 A;
  • stanowiska probiercze do wykonywania prób trwałości elektrycznej kabli i badań typy osprzętu na napięcie probiercze do 110 kV i prąd długotrwały do 1000 A;
  • stanowisko probiercze do wyznaczania wartości granicznych błędów przekładników prądowych;
  • stanowiska probiercze do badań mechanicznych urządzeń lub ich elementów.
  • stanowiska probiercze do badań złączek kablowych i osprzętu do linii napowietrznych oraz do napowietrznych linii izolowanych.

Laboratorium sieciowe, zasilane przez transformator 110/15kV/kV, 16MVA z  systemu 15kV.