Stanowiska laboratoryjne

Laboratorium jest zasilane z systemu 220 kV przez autotransformator 230/120 kV/kV, 160 MVA.

Podstawowe wyposażenie probiercze laboratorium stanowią trzy transformatory zwarciowe o parametrach na jednostkę:

  • moc zwarciowa 580 MVA / 5 s;
  • napięcie pierwotne 115,5 kV;
  • napięcie wtórne 1 - 32 kV z regulacją co 1 kV.

Laboratorium wykonuje również badania aparatów i urządzeń przy zasilaniu napięciem do 123 kV i prądzie probierczym do 2800 A.

 

Próby wytrzymałości zwarciowej ograniczników przepięć

zgodnie z normą PN-EN 60099-4

  

 

Badania łukiem elektrycznym prądu przemiennego Łańcuchów Izolatorów
zgodnie z normą PN-EN 61467

              

 

Badania Rozdzielnic SN w warunkch łukowego zwarcia wewnętrznego

zgodnie z normą PN-EN 62271-200

              

 

Badania Stacji Transformatorowych Prefabrykowanych w warunkch łukowego zwarcia wewnętrznego

zgodnie z normą PN-EN 62271-202

           

 

Badania Zwarciowej Wytrzymałości Dynamicznej Transformatorów Rozdzielczych
zgodnie z normami PN-EN 60076-5 i PN-EN 60076-11

           

 

Próby działania i trwałości mechanicznej Rozłączników, Odłączników i Uziemników
zgodnie z normami PN-EN 62271-102:2005 i PN-EN 62271-103

     

 

Próby wytrzymałości zwarciowej Odłączników i Uziemników
zgodnie z normami PN-EN 62271-102, PN-EN 62271-1

    

      

 

Próby wytrzymałości zwarciowej Uziemniaczy
zgodnie z normą PN-EN 61230