Stanowiska laboratoryjne

Stanowisko wzorca kontrolnego pola elektrycznego niskiej częstotliwości

  • Wzorcowanie i sprawdzenia mierników natężenia pola elektrycznego niskiej częstotliwości.
  • Możliwość sprawdzeń skuteczności ekranowania pola elektrycznego.

Stanowisko do badania ograniczników przepięć

Diagnostyka ograniczników
  • - Badania prądów upływnościowych w ogranicznikach przepięć
  • - Próby niszczące ograniczników
  • - Analiza Fouriera przebiegów prądowych
  • - Analiza strukturalna elementów wewnętrznych ograniczników

Stanowisko do badań mierników pola magnetycznego niskiej częstotliwości

  • Badania poprawności wskazań mierników pola magnetycznego w polu jednorodnym
  • Ocena niewrażliwości na pole magnetyczne mierników małogabarytowych (do 30 cm)

Stanowisko do badań wrażliwości urządzeń na pola magnetyczne niskiej częstotliwości

Ocena niewrażliwości na pole magnetyczne mierników i urządzeń do 60 cm

Stanowisko do sprawdzeń mierników pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości

Stanowisko do sprawdzania mierników pola elektrycznego

Ocena poprawności wskazań mierników pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości