Jesteś tutaj: Badania naukowe / Indywidualne strony pracowników / Stanisław Jagielski

Stanisław Jagielski

Mgr inż. Stanisław Jagielski

Stanowisko: inżynier
Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych
Tel.: +48 797 905 415
Adres: 02-981 Warszawa ul. Augustówka 36
Email: Stanislaw.Jagielski@ien.com.pl

 

 


Działalność badawczo-rozwojowa

 • Badania eksperymentalne i pomiary elektrochemiczne stałotlenkowych  ogniw (SOC) pracujących w trybie ogniwa paliwowego (SOFC) i w trybie elektrolizy (SOEC)
 • Projektowanie i badanie układów z ogniwami SOC

Projekty naukowe

 • Praca magisterska: Experimental investigation of solid oxide electrochemical cells operated as a part of power-to-gas system (2018)
 • Projekt NewSOFC (INNOCHEM NCBR) New designs, materials and manufacturing technologies of advanced solid oxide fuel cells (2016-2019)
 • Projekt BALANCE (H2020) Increasing penetration of renewable power, alternative fuels and grid flexibility by cross-vector electrochemical processes (2016-2019)
 • Projekty realizowane ze środków MNiSW (działalność statutowa)
  • CPE/017/STAT/2018 Badania eksperymentalne stosu SOFC w alternatywnych trybach pracy, w tym DIR-SOFC, SOEC i SR-SOFC (2018-2019)
  • CPE/016/STAT/2018 Nowe rozwiązania konstrukcyjne stosu SOFC klasy 1 kW służące zwiększeniu niezawodności i obniżeniu kosztów produkcji. Opracowanie nowych metod wykonania uszczelnień stosu stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych z wykorzystaniem nisko kosztowej i bezodpadowej metody druku
  • CPE/012/STAT/2017 Rozwój komponentów układu energetycznego z tlenkowymi stosami ogniw paliwowych. Optymalizacja konstrukcji stosu ogniw SOFC w celu podniesienia sprawności i wytrzymałości mechanicznej (2018-2019)

Inne doświadczenia i dziedziny zainteresowań:

 • Energetyka
 • Magazynowanie energii
 • Układy i technologie power-to-gas