Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Instytut / Rada Naukowa

Rada Naukowa

Rada Naukowa Instytutu Energetyki jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Rada składa się z 24 członków, w tym 10 pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w Instytucie oraz z 14 osób spoza Instytutu. W skład Rady wchodzą dodatkowo: przedstawiciel ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki oraz dyrektor instytutu z prawem głosu w sprawach określonych art. 30, ust. 5 ustawy o instytutach badawczych. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Pracami Rady kieruje prezydium, w którego skład wchodzi przewodniczący Rady, jego zastępca, sekretarz oraz dwóch członków prezydium.

Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera

Politechnika Warszawska

jmizera@inmat.pw.edu.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz

Instytut Energetyki

jacek.wankowicz@ien.com.pl

Sekretarz Rady Naukowej

Dr inż. Jacek Karczewski

Instytut Energetyki

Tel. (+48) 691 851 217

jacek.karczewski@ien.com.pl

Członek Prezydium Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk

Politechnika Warszawska

dchwied@itc.pw.edu.pl

Członek Prezydium Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Członkowie Rady Naukowej
Lp. Imię i nazwisko Instytucja
1. Mgr Szymon Byliński Ministerstwo Klimatu i Środowiska
2. Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski  
3. Prof. dr hab inż. Dorota Chwieduk Politechnika Warszawska
4. Prof. dr Bartłomiej Głowacki Instytut Energetyki, Uniwersytet Cambridge
5. Mgr inż. Bogdan Grochowski PHU GROVIS
6. Dr inż. Magdalena Gromada Instytut Energetyki
7. Dr inż. Jarosław Hercog Instytut Energetyki
8. Dr inż. Michał Izdebski Instytut Energetyki
9. Dr inż. Jacek Karczewski Instytut Energetyki
10. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
11. Dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn Instytut Energetyki
12. Mgr inż. Jarosław Klucznik Instytut Energetyki
13. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny Politechnika Gdańska
14. Mgr inż. Ksenia Ludwiniak Ministerstwo Klimatu i Środowiska
15. Mgr inż. Mirosław Maciąg

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

16. Dr hab. Krzysztof Madajewski, prof. IEn Instytut Energetyki
17. Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera

Politechnika Warszawska

18. Prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

19. Dr hab. inż. Andrzej Nowakowski, prof. Łukasiewicz ITR, przedstawiciel MEN Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny
20. Dr Paweł Pikus

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

21. Dr hab. inż. Waldemar Skomudek  
22. Dr inż. Paweł Skowroński SAG Elbud S.A. Gdańsk, Politechnika Warszawska
23. Mgr inż. Zbigniew Sowa ZAPEL S.A.
24. Dr inż. Bartosz Świątkowski Instytut Energetyki
25. Prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz Instytut Energetyki