Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Publikacje

Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
821

Woźniak M., Juda K. L., Hopkins S. C., Gajda D., Glowacki B.A.

Optimization of the copper addition to the core of in situ Cu-sheathed MgB2 wires

Superconductor Science and Technology, 2013, 26, 10, 105008. Czasopismo z listy JCR (30 pkt)
822

Wójciak K., Gaj P., Kopania J., Bogusławski G.

The Impact of the Damper Blade Position on the Generated Noise and Pressure Losses in Plenum Box with Swirl Diffusers

Vibrations in Physical Systems, 2019, 1, 30, 25-32, ISSN 0860-6897
823

Wróblewska S.

Aktualne zagadnienia komitetu studiów CIGRE B5 Zabezpieczenia i Automatyka

Automatyka Elektroenergetyczna, nr 4/2008
824

Wróblewska S.

Automatyka i zabezpieczenia – Komitet Studiów B5

Energetyka, marzec 2009
825

Wróblewska S.

Automatyka i zabezpieczenia – Komitet Studiów B5

Energetyka, kwiecień 2011
826

Wróblewska S.

Dobór przekładników do pomiarów i zabezpieczeń

Elektro Info, Nr 68, październik 2008
827

Wróblewska S., Dytry H.

Poradnik inżyniera elektryka, tom 3, rozdz. 8: Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa

Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 2011
828

Wróblewska S.

International Guide on the Protection of Synchronous Generators

Working Group B5.04 2011, October 2011, Książka CIGRE nr 479
829

Wróblewska S., Kulikowski J.

Wybór wyłącznika do synchronizacji generatora blokowego z siecią

XII Ogólnopolska Konferencja 2009 „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce”. Poznań, 14-16.10.2009
830

Wróblewska S., Lizer M.

Wpływ kołysań mocy na pracę zabezpieczeń odległościowych bloku na przykładzie zakłócenia w stacji przyelektrownianej

Acta Energetica, 2014, 1, 83-93
831

Wróblewska S., Lizer M.

Zabezpieczenia linii łączącej blok energetyczny z rozdzielnią sieci przesyłowej

XVIII Ogólnopolska Konferencja 2015 "Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce", Zabrze, 14-16 października 2015 r.,
832

Wróblewska S.

Poradnik Montera Elektryka, Rozdz. 1: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, pomiary, sterowanie i sygnalizacja

WNT Warszawa, 2010 r.
833

Wróblewska S.

Problemy dotyczące zabezpieczeń linii hybrydowych

Ogólnopolska Konferencja 2013, KAE SEP
834

Wróblewska S.

Uszkodzenie dużego generatora podczas synchronizacji

XVIII Konferencja dla Energetyki, 2013
835

Wróblewska S.

Z obrad 43 Sesji Plenarnej Komitetu Studiów CIGRE B5 Zabezpieczenia i Automatyka

Automatyka Elektroenergetyczna, Nr 1/2011
836

Wróblewska S.

Zabezpieczenia elektroenergetyczne bloku w początkowym okresie odbudowy systemu po blekaucie

Materiały konferencji "Automatyka w Elektrowniach Wodnych", Międzybrodzie Żywieckie, 23 - 25 maja 2012, 75-83
837

Wróblewski S., Bytnar A.

Analiza odkształceń stojana turbogeneratora wywoływanych zjawiskami magnetycznymi i elektromagnetycznymi

Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, 2012, Nr 66, S i M nr 33, s. 274-281
838

Wróblewski S., Bytnar A.,

Analiza stanu technicznego zawieszenia rdzenia w korpusie stojana turbogeneratora

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne, 2013, 100, 95-99.
839

Wróblewski S., Bytnar A., Pietrzak P.,

Projektowanie systemów diagnostyki wibracyjnej turbogeneratora

Wiadomości Elektrotechniczne LXXIX nr 11, 2011
840

Wróblewski S., Bytnar A., Pietrzak P.,

Wielokanałowy system pomiarowo-analityczny on-line do diagnostyki wibracyjnej turbogeneratora

Maszyny Elektryczne Nr 92, 2011, Wyd. BOBR-ME KOMEL