Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Publikacje

Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
41

Bajor M., Wilk M.

e-Highway 2050: Methodology of Data Contextualization for the Purpose of Scenario Biulding

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2015, 42, 13-16
42

Bajor M., Wilk M.

e-Highway 2050: Methodology of Data Contextualization for the Purpose of Scenario Building

Acta Energetica 2/27 (2016) | 34–39
43

Bajor M., Ziołkowski P., Barcikowska A.

Przylączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 do KSE

Wiadomości Elektrotechniczne 2015, 11, 26-29
44

Bajor M., Ziołkowski P., Skoczko P. 

A novel algorithm of forecasting the potential development of generation in the distribution grid

Acta Energetica, 2014, 2, 4-8
45

Bajor M., Ziołkowski P., Widelski G.

Badanie współzależności poziomów generacji wiatrowej i potencjalnej generacji ze źródeł PV na obszarze ENERGA OPERATOR SA.

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2015, 42, 135-138
46

Bajor M., Ziołkowski P., Widelski G.,

Korelacja generacji wiatrowej i potencjalnej generacji PV

Energia Elektryczna, 2013, 3, 20-22
47

Bajor M., Ziołkowski P., Widelski G., Zieliński P.

Współzależność poziomów generacji wiatrowej i fotowoltaicznej

Energia Elektryczna, 2015, 6, 20-22
48

Bakoń T. Et Al.

Szybka detekcja typu i miejsca uszkodzenia w sieciach zasilanych przekształtni-kami tranzystorowymi

Metrologia dziś i jutro (praca zbiorowa), Politechnika Gdańska 2009, ISBN 83-911669-5-3
49

Bakoń T.

Czynniki wpływające na częstość wzorcowań przyrządów do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia

PAKGOŚ 04/2009
50

Bakoń T.

Monitorowanie procesów wytwórczych, komunalnych i usług w świetle normy ISO/IEC 17025

Konferencja AUTOMATION 2010, Warszawa, 23-26.03.2010(materiały wydane w na płycie CD i opublikowane w „Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR” nr 2/2010)
51

Bakoń T., Staudt V.

Interaktywne internetowe laboratorium pomiarów i kompensacji mocy biernej

Metrologia dziś i jutro (praca zbioro-wa), Politechnika Gdańska 2009, ISBN 83-911669-5-3
52

Bakoń T., Witkowski R., Malinowski R.

Wpływ błędu wyznaczenia odwrotnej charakterystyki termoelektrycznej na niepewność wzorcowania wskaźników i symulatorów współpracujących z czujnikami termoelektrycznymi

Pomiary Automatyka Kontrola, 2014, 60, 1, 12-15
53

Bakoń T., Witkowski R.

Pomiar i wzorcowanie – minimalizacja kosztów i ryzyka w metrologii przemysłowej i ochronie środowiska

PAKGOŚ 01/2010
54

Baran A., Białobłocki K., Błesznowski M., Bocian P., Celińska A., Golec T., Ilmurzyńska J., Jagiełło K., Jakubiak A., Jewulski J., Kuczmierczyk P., Kuczyński P., Lewtak R., Marek E., Milewska A., Nehring G., Nentwig C., Remiszewski K., Rychlik M., Siedlecki M., Skrzypkiewicz M., Stępień M., Świątkowski B., Wierzbicki M., Zieleniak A.

Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie

Praca zb. pod red. T. Golca, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy, Warszawa, Radom 2014, ISBN 978-83-7789-270-1
55

Baran A., Remiszewski K.

Aplikacja gazu ze zgazowania biomasy w silnikach

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.2" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 275-290
56

Barański J.

Wyświetlanie pomiarów na mapach trójwymiarowych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2018, 10, 6-13
57

Bartoszewicz-Burczy H.

Potential attacks to the European Union power network controls and other critical equipment

Edukacja dla bezpieczeństwa, Przegląd Naukowo-Metodyczny, Poznań, 2014, 3, 37-46
58

Bartoszewicz-Burczy H., Bruno C., García F., Włodarczyk T.

Polish case study. Scenario based assessment of costs and benefits of adoption of comprehensive CIP standards

Consiglio Nazionale delle Ricerche, CERIS Istituto di ricerca sull'Impresa e lo Sviluppo, Rapporto Tecnico, Anno 9, n.56 ; Dicembre 2014
59

Bartoszewicz-Burczy H., Jormakka H., Koponen P., Pentikainen H.

On managing physical and cyber threats to energy system identification and countermeasure requirements

Publikacja w „Eksploatacja i niezawodność” (Maintenance and Reliability) nr 3 (47) 2010 ISSN '1507-2711
60

Bartoszewicz-Burczy H.

Scenariusze rozwoju energetycznego świata w perspektywie 2050 r.

Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla bezpieczeństwa, Poznań 2015, 3 (28), 71-88