Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Publikacje

Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
41

Bajor M., Kosmecki M., Wilk M.

A method of identifying dynamic parameters of generating units based on dynamic response during disturbances

Acta Energetica, 2013, 4/17, 4-13
42

Bajor M., Kosmecki M., Wilk M.

Metoda identyfikacji parametrów dynamicznych jednostek wytwórczych na podstawie przebiegów pozakłóceniowych

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2013, 32, 71-74
43

Bajor M., Wakszyńska A.

Zapewnienie elastyczności sieci przez optymalizację przepływu mocy pomiędzy sieciami OSP i OSD i bilansowanie mocy na poziomie OSD

Wiadomości elektrotechniczne, 2021, 7, 23-28.
44

Bajor M., Wilk M.

e-Highway 2050: Methodology of Data Contextualization for the Purpose of Scenario Biulding

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2015, 42, 13-16
45

Bajor M., Wilk M.

e-Highway 2050: Methodology of Data Contextualization for the Purpose of Scenario Building

Acta Energetica 2/27 (2016) | 34–39
46

Bajor M., Ziołkowski P., Barcikowska A.

Przylączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 do KSE

Wiadomości Elektrotechniczne 2015, 11, 26-29
47

Bajor M., Ziołkowski P., Skoczko P. 

A novel algorithm of forecasting the potential development of generation in the distribution grid

Acta Energetica, 2014, 2, 4-8
48

Bajor M., Ziołkowski P., Widelski G.

Badanie współzależności poziomów generacji wiatrowej i potencjalnej generacji ze źródeł PV na obszarze ENERGA OPERATOR SA.

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2015, 42, 135-138
49

Bajor M., Ziołkowski P., Widelski G.,

Korelacja generacji wiatrowej i potencjalnej generacji PV

Energia Elektryczna, 2013, 3, 20-22
50

Bajor M., Ziołkowski P., Widelski G., Zieliński P.

Współzależność poziomów generacji wiatrowej i fotowoltaicznej

Energia Elektryczna, 2015, 6, 20-22
51

Bakoń T.

Czynniki wpływające na częstość wzorcowań przyrządów do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia

PAKGOŚ 04/2009
52

Bakoń T.

Monitorowanie procesów wytwórczych, komunalnych i usług w świetle normy ISO/IEC 17025

Konferencja AUTOMATION 2010, Warszawa, 23-26.03.2010(materiały wydane w na płycie CD i opublikowane w „Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR” nr 2/2010)
53

Bakoń T., Malinowski R., Witkowski R.,

Generator temperatury punktu rosy – budowa, właściwości metrologiczne i zastosowanie w pomiarach wilgotności, Metrologia dziś i jutro – 2011

Metrologia dziś i jutro – 2011 (praca zbiorowa), ss. 189-198, Politechnika Białostocka 2011, ISBN 978-83-62582-04-4
54

Bakoń T., Staudt V.

Interaktywne internetowe laboratorium pomiarów i kompensacji mocy biernej

Metrologia dziś i jutro (praca zbioro-wa), Politechnika Gdańska 2009, ISBN 83-911669-5-3
55

Bakoń T., Witkowski R.

Czynniki wpływające na częstość wzorcowań wyposażenia pomiarowego

elektro.info, 2021, 3, 78-82.
56

Bakoń T., Witkowski R.

Stykowe metody pomiaru temperatury

elektro.info, 2021, 6, 88-91
57

Bakoń T., Witkowski R.

Badanie stabilności długoterminowej wzorców rezystancji. Metrologia dziś i jutro – 2011

Metrologia dziś i jutro – 2011 (praca zbiorowa), ss. 43-52, Politechnika Białostocka 2011, ISBN 978-83-62582-04-4
58

Bakoń T., Witkowski R., Malinowski R.

Wpływ błędu wyznaczenia odwrotnej charakterystyki termoelektrycznej na niepewność wzorcowania wskaźników i symulatorów współpracujących z czujnikami termoelektrycznymi

Pomiary Automatyka Kontrola, 2014, 60, 1, 12-15
59

Bakoń T., Witkowski R.

Pomiar i wzorcowanie – minimalizacja kosztów i ryzyka w metrologii przemysłowej i ochronie środowiska

PAKGOŚ 01/2010, 5-8
60

Bakoń T., Witkowski R.

Temperatura – Uwagi praktyczne o doborze przyrządów pomiarowych

PAKGOŚ (Pomiary, Automatyka, Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska), 03/2010, ss. 8-11