EAE - Pracownia Automatyki Elektroenergetycznej

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
41

Szweicer W., Lizer M.

Wybrane zagadnienia dotyczące działania EAZ w sieciach z rozproszonymi źródłami energii

XI Konferencja Przesył i Dystrybucja Energii Elektrycznej
42

Szweicer W., Lizer M.

Wykorzystanie aplikacji baz danych do analizy zabezpieczeń sieci elektroenergetycznej

XIV Ogólnopolska Konferencja Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce
43

Szweicer W.

Przegląd doświadczeń implementacji protokołu IEC 61850 w światowych stacjach elektroenergetycznych

XI Ogólnopolska Konferencja 2008 „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce” Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP, Wrocław, 15-17 październik 2008
44

Szweicer W.

Przegląd doświadczeń implementacji protokołu IEC 61850 w światowych stacjach elektroenergetycznych

Automatyka Elektroenergetyczna, Nr 4/2008
45

Szweicer W.

Wybrane zagadnienia związane z elektroenergetyczną automatyką zabezpieczeniową bloków wielkiej mocy

XVII Ogólnopolska Konferencja 2014 "Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce"
46

Szweicer W.

Wybrane zagadnienia związane z zabezpieczeniami ziemnozwarciowymi obwodów dolnego napięcia bloku generator-transformator

Automatyka Elektroenergetyczna nr 2/2010
47

Wróblewska S.

Automatyka i zabezpieczenia – Komitet Studiów B5

Energetyka, marzec 2009
48

Wróblewska S.

Automatyka i zabezpieczenia – Komitet Studiów B5

Energetyka, kwiecień 2011
49

Wróblewska S.

Dobór przekładników do pomiarów i zabezpieczeń

Elektro Info, Nr 68, październik 2008
50

Wróblewska S., Dytry H.

Poradnik inżyniera elektryka, tom 3, rozdz. 8: Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa

Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 2011
51

Wróblewska S.

International Guide on the Protection of Synchronous Generators

Working Group B5.04 2011, October 2011, Książka CIGRE nr 479
52

Wróblewska S., Kulikowski J.

Wybór wyłącznika do synchronizacji generatora blokowego z siecią

XII Ogólnopolska Konferencja 2009 „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce”. Poznań, 14-16.10.2009
53

Wróblewska S., Lizer M.

Wpływ kołysań mocy na pracę zabezpieczeń odległościowych bloku na przykładzie zakłócenia w stacji przyelektrownianej

Acta Energetica, 2014, 1, 83-93
54

Wróblewska S.

Poradnik Montera Elektryka, Rozdz. 1: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, pomiary, sterowanie i sygnalizacja

WNT Warszawa, 2010 r.
55

Wróblewska S.

Problemy dotyczące zabezpieczeń linii hybrydowych

Ogólnopolska Konferencja 2013, KAE SEP
56

Wróblewska S.

Uszkodzenie dużego generatora podczas synchronizacji

XVIII Konferencja dla Energetyki, 2013
57

Wróblewska S.

Z obrad 43 Sesji Plenarnej Komitetu Studiów CIGRE B5 Zabezpieczenia i Automatyka

Automatyka Elektroenergetyczna, Nr 1/2011
58

Wróblewska S.

Zabezpieczenia elektroenergetyczne bloku w początkowym okresie odbudowy systemu po blekaucie

Materiały konferencji "Automatyka w Elektrowniach Wodnych", Międzybrodzie Żywieckie, 23 - 25 maja 2012, 75-83