EAE - Pracownia Automatyki Elektroenergetycznej

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
21

Lizer M.

Impedancyjne i odległościowe zabezpieczenia bloku w czasie zakłóceń w sieci zewnętrznej

Materiały XV Ogólnopolskiej Konferencji „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce” Kocierz, 17-19 października 2012 r., 1, 71-85
22

Lizer M.

Podsumowanie 45. sesji plenarnej komitetu studiów B5 CIGRE: zabezpieczenia i automatyka

Wiadomości Elektrotechniczne 2015, 6, 28-33
23

Lizer M.

Power unit impedance and distance protection functions during faults in the external power grid

Acta Energetica, 4/13, 22-33
24

Lizer M.

Problematyka rozszerzonej komunikacji w sieciach elektroenergetycznych w pracach Komitetu Studiów B5 CIGRE

Seminarium: Technika cyfrowa w automatyce elektroenergetycznej (Augustów, 27-29 maja 2015), 87-93
25

Lizer M., Smolarczyk A.

Badanie admitancyjnych funkcji zabezpieczeniowych za pomocą nowoczesnych testerów mikroprocesorowych

Automatyka Elektroenergetyczna nr 4/2009
26

Lizer M., Smolarczyk A.

Stanowisko dydaktyczne do badań zabezpieczeń od zwarć doziemnych dla sieci średniego napięcia

Wiadomości Elektrotechniczne nr 1/2010
27

Lizer M., Szweicer W.

Niekorzystny wpływ źródeł rozproszonych na pracę EAZ w sieci rozdzielczej

Urządzenia dla Energetyki nr 4/2012
28

Lizer M., Szweicer W.

Norma IEC 61850 – nowy standard komunikacyjny systemu sterowania i nadzoru stacji elektroenergetycznych

Konferencja AUTOMATION 2010, Warszawa, 23-26. 03. 2010. Materiały wydane w na płycie CD i opublikowane w „Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR” nr 2/2010)
29

Lizer M., Szweicer W., Wróblewska S.

Automatyka zabezpieczeniowa bloku w warunkach obniżenia napięcia systemu

Seminarium 2010 „Awarie w Systemach Elektroenergetycznych”, Konstancin-Jeziorna, 26-28 maja 2010
30

Lizer M., Szweicer W., Wróblewska S.

Niekonwencjonalne rozwiązania przekładników pomiarowych w ujęciu normy IEC 61850

Automatyka Elektroenergetyczna nr 1/2010
31

Lizer M., Wróblewska S.

Działanie wybranych zabezpieczeń bloku wytwórczego w czasie zakłóceń w sieci zewnętrznej

Konferencja "Współdziałanie automatyki elektroenergetycznej w układzie wyprowadzenia mocy bloku oraz sieci przesyłowych i rozdzielczych", 2013,
32

Lizer M., Wróblewska S.

Wpływ kołysań mocy na pracę zabezpieczeń odległościowych bloku na przykładzie zakłócenia w stacji przyelektrownianej

Konferencja "Aktualne Problemy Elektroenergetyki 2013 (APE'13)"
33

Lizer M.

Zabezpieczenia i automatyka - Komitet Studiów B5

Energetyka, 2015, 3, 182-189
34

Lizer M.

Zabezpieczenia i automatyka – Komitet Studiów B5

Energetyka, 2017, 3, 185-192
35

Lizer M.

Zabezpieczenia podimpedancyjne jednostek wytwórczych w czasie kołysań mocy

Seria „Monografie Instytutu Energetyki”, Nr 1, Wydawnictwo IEn, Warszawa 2018, ISBN 978-83-63226-11-4, 270 stron
36

Lubośny Z., Wróblewska S., Dytry H.

Zabezpieczenia elektroenergetyczne bloku w początkowym okresie odbudowy systemu po blekaucie

Wiadomości Elektrotechniczne, 2012, 12, 43-48
37

Szweicer W.

Aktualne tendencje w stosowaniu metod sztucznej inteligencji w zabezpieczeniach elektroenergetycznych

Seminarium KAE SEP „Technika cyfrowa w automatyce elektroenergetycznej”, 2013,
38

Szweicer W., Lizer M.

Jak wpływa przyłączenie rozproszonych źródeł energii na działanie EAZ w sieci rozdzielczej

Automatyka Elektroenergetyczna, Nr 3/2011
39

Szweicer W., Lizer M.

Wpływ przyłączenia rozproszonego źródła energii na działanie EAZ w sieci rozdzielczej

Seminarium 2011 Zabezpieczenia Sieci Średnich Napięć
40

Szweicer W., Lizer M.

Wybrane doświadczenia z analiz sieci przemysłowych pod kątem zabezpieczeń elektroenergetycznych

Urządzenia dla Energetyki, 2013, 1, 26-29