EWN - Zakład Wysokich Napięć

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Mackiewicz M.M., Mikulski J.L.

Wytrzymałość izolacji urządzeń sieci 110-400 kV w warunkach rzeczywistych narażeni piorunowych

Energetyka XII/2007, s. 67-70, poz. bibl. 13
2

Mackiewicz M.M.

Modelowanie linii i stacji 110-400 kV w programie EMTP w sytuacji różnych zagrożeń przepięciowych

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna IZOLACJA WYSOKONAPIĘCIOWA W ELEKTROENERGETYCE NIWE 2009 30.09 … 2.10.2009 Szklarska Poręba, poz. bibl. 9
3

Mackiewicz M.M.

Narażenia przepięciowe stacji WN przy wyładowaniach piorunowych i przeskoku odwrotnym

Przegląd Elektrotechniczny, 11b 2010, poz. bibl. 10
4

Mackiewicz M.M.

Nowy projekt modelu izolatora w programie EMTP – RV w badaniach udarowych

X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna NAPOWIETRZNA IZOLACJA WYSOKONAPIĘCIOWA W ELEKTROENERGETYCE NIWE 2011 26.09 … 28.09.2011 Szklarska Poręba
5

Mackiewicz M.M.

Wpływ czasu narostu czoła udaru na wytrzymałość elektryczną rzeczywistych układów linii i stacji wysokiego napięcia

Przegląd Elektrotechniczny INŻYNIERIA WYSOKICH NAPIĘĆ IW-2008, s. 272-275, poz. bibl. 15
6

Mikulski J.L.

Badania napięciowe układów izolacyjnych nowoprojektowanych linii napowietrznych 110 … 400 kV.

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna IZOLACJA WYSOKONAPIĘCIOWA W ELEKTROENERGETYCE NIWE 2009 30.09 … 2.10.2009 Szklarska Poręba, poz. bibl. 12
7

Mikulski J.L.

Badania wysokonapięciowe samolotu kompozytowego I-23 Manager

Przegląd Elektrotechniczny IW-2008, s. 16-19, poz. bibl. 7.
8

Mikulski J.L., Mackiewicz M.M.

Dobór izolacji linii napowietrznych 400 kV przy przepięciach łączeniowych

Energetyka XII/2007, s. 77-80, poz. bibl. 9
9

Mikulski J.L., Mackiewicz M.M.

Ochrona odgromowa i koordynacja izolacji w stacjach 110-400 kV wg aktualnych badań i analiz Instytutu Energetyki

Sympozjum Komitetu Elektrotechniki PAN, Sekcja Wielkich Mocy i Wysokich Napięć, PSE-Operator, Warszawa, 29.06.2010, poz. bibl. 18
10

Mikulski J.L.

Ochrona odgromowa statków powietrznych

V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Urządzenia Piorunochronne w projektowaniu i budowie, s. 139-147, poz. bibl. 6
11

Mikulski J.L.

Problematyka wdrażania prac pod napięciem w krajowych sieciach wysokich napięć

X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna NAPOWIETRZNA IZOLACJA WYSOKONAPIĘCIOWA W ELEKTROENERGETYCE NIWE 2011 26.09 … 28.09.2011 Szklarska Poręba
12

Mikulski J.L.

Propozycje zaleceń w zakresie uzupełniania wytycznych koordynacji izolacji i ochrony odgromowej urządzeń rozległych stacji 110-400 kV przy narażeniach piorunowych.

Przegląd Elektrotechniczny, 11b 2010, poz. bibl. 17
13

Mikulski J.L.,

Współczesne wymagania i badania przewodów OPGW

Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 10, 141-143
14

Mikulski J.L.

Zagadnienia badawcze związane z wdrażaniem prac pod napięciem w krajowych sieciach 110 kV i wyższych napięć

Energetyka 2012
15

Molas M., Szewczyk M.

Experimental Evaluation of 3D Tortuosity of Long Laboratory Spark Trajectory for Sphere-Sphere and Sphere-Plane Discharges under Lightning and Switching Impulse Voltages

Energies, 2021, 14, 1, 7409