EWP - Laboratorium Wielkoprądowe

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Flisowski Z., Sul P.

Urządzenia do ograniczania przepięć. Postanowienia normatywne a realia

Warunki Techniczne.PL, 14, 3/2016, 36
2

Katunin A., Krukiewicz K., Turczyn R., Sul P., Łasica A., Bilewicz M.

Synthesis and characterization of the electrically conductive polymeric composite for lightning strike protection of aircraft structures

Composite Structures, 159, 1 January 2017, 773–783, /dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2016.10.028
3

Kisielewicz T., Fiamingo F., Mazzetti C., Krasowski D., Sul P., Kuca B.

Simulated and tested protection effects on electrical equipment terminals at overvoltages incoming through distant SPD

Energetics (IYCE), Proceedings of the 2011 3rd International Youth Conference on Energetics 2011, 7-9 July 2011, Leiria, Portugal
4

Kolimas Ł., Sul P.

Computer design of electromagnets

The 4th Electronic International Interdisciplinary Conference, August 10-14, 2015, 30-34, Electrical and Electronic Engineering, 211-214, ISBN: 978-80-554-1090-6, eISSN: 1339-9977, cdISSN: 1338-7871
5

Kolimas Ł., Sul P., Tymochowicz J.,

Modelowanie i analiza dynamiki ruchu styków na przykładzie styku tulipanowego

Przegląd Elektrotechniczny, 91, 04/2015, 70-76, ISSN 0033-2097, doi:10.15199/48.2015.04.18
6

Łasica A., Sul P., Matusiak G., Owsiński M.

Laboratory tests of face shields protecting against the thermal effects of electric arc

Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE), 2017, 10.1109/PAEE.2017.8009017
7

Sul P.

Analiza numeryczna rozkładu pola elektrycznego w otoczeniu obiektów chronionych w fazie
poprzedzającej wyładowanie piorunowe

Rozprawa doktorska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013
8

Sul P.

Badanie właściwości dynamicznych wybranych boczników prądów udarowych

Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Technicznej: "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej", Kościelisko, czerwiec 2005
9

Sul P.

Field computational method as a tool for modification of lightning protective zones

Przegląd Elektrotechniczny, 06/2013
10

Sul P., Kolimas Ł.

Concept of a modern method of determining lightning protection zones based on the field computational method

Przegląd Elektrotechniczny, 07/2015, DOI:10.15199/48.2015.07.09
11

Sul P., Kolimas Ł., Owsiński M., Tymochowicz J.

Badanie rozkładu temperatury w zestyku płaskim

Wiadomości Elektrotechniczne, 06/2015, 23-26, ISSN 0043-5112, DOI: 10.15199/74.2015.6.3
12

Sul P., Kuca B., Flisowski Z., Mazzetti C.

Factors affecting the assessment of the selectivity of lightning impact for dimensioning the areas protected by air terminals

XXIII International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 9 - 11, 2015, Białystok, Poland
13

Sul P.

Metoda wyznaczania czasu odpowiedzi boczników prądów udarowych

Przegląd Elektrotechniczny, Konferencje, cz. 1, Warszawa 2006
14

Sul P.

Obliczanie rozkładu pola elektrycznego w otoczeniu obiektów naziemnych w fazie poprzedzającej  główne wyładowanie piorunowe

Materiały VI Konferencji Naukowej „Modelowanie i Symulacja”, Kościelisko, czerwiec 2010
15

Sul P., Owsiński M., Stepnowska D., Sobolewski K., Samsel S.

Laboratoryjne stanowiska badawcze do pomiaru intensywności wyładowań niezupełnych jako podstawa współczesnej oceny jakości izolacji urządzeń elektroenergetycznych

Biuletyn Techniczny Oddziału Krakowskiego SEP Nr 2 (65) 2016
16

Sul P., Owsiński M., Wierzbicki J.

Nowoczesne stanowisko do prób napięciowych i badania wyładowań niezupełnych w materiałach elektroizolacyjnych w Instytucie Energetyki w Warszawie

Urządzenia dla Energetyki, 2014, 7, 20-22
17

Sul, P., Kuca B., Mazzetti C., Flisowski Z.,

Factors affecting the assessment of the selectivity of lightning impact for dimensioning the areas protected by air terminals

Przegląd Elektrotechniczny, 92, 2/2016, 98-101, ISSN 0033-2097, doi:10.15199/48.2016.02.29