EOS - Pracownia Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Bieńkowski P., Papliński P.

Podstawy metrologii PEM o częstotliwości przemysłowe w otoczeniu urządzeń elektroenergetycznych

problemy zdrowotne, ekologiczne, pomiarowe i administracyjne : XXII Szkoła Jesienna [PTBR] : materiały konferencyjne, Zakopane, 20-24 października 2008. [Warszawa : Państwowy Zakład Higieny. Instytut Naukowo-Badawczy, 2008]. s. 160-170
2

Komorowska I., Papliński P.

Oddziaływanie akustyczne stacji elektroenergetycznych na środowisko

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna: NIWE 2007 Szklarska Poręba-Piechowice, 12-15 czerwca 2007 r.
3

Owsiński M., Papliński P., Sul P., Śmietanka H.

Narażenia na pole elektromagnetyczne personelu Laboratorium Wielkoprądowego

Przegląd Elektrotechniczny 2016, 10 (92), 179 – 182
4

Paliński P., Ranachowski P.

Mikrostruktura i stopień degradacji warystorów ZnO z eksploatacji w badaniach mikroskopowych

Przegląd Elektrotechniczny 2016, 10 (92), 120 – 125
5

Papliński P., Ranachowski P.

Badania powierzchni elementów wewnętrznych ograniczników przepięć

Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 05a, 73-76
6

Papliński P., Ranachowski P.

Badania powierzchniowe elementów wewnętrznych ograniczników przepięć

X Konferencja Naukowo-Techniczna „Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciowa w Elektroenergetyce”– NIWE-2011, Szklarska Poręba 26 - 28 września 2011 r.
7

Papliński P., Śmietanka H.

Metrologia  pól elektromagnetycznych na stacjach wysokich napięć w ujęciu prawnym i technicznym

Urządzenia dla energetyki, 2014, 4, 2-3
8

Papliński P., Śmietanka H.

Metrologia pól elektromagnetycznych na stacjach elektroenergetycznych wysokich napięć w ujęciu prawnym i technicznym

Urządzenia dla energetyki, 2014, 8, 34-36
9

Papliński P., Śmietanka H.,

Metrologia pól elektrycznych i magnetycznych niskiej częstotliwości w otoczeniu elektroenergetycznych linii wysokiego napięcia w środowisku ogólnie dostępnym

Urządzenia dla Energetyki, 6/2016, 16-19
10

Papliński P., Śmietanka H.

Metrologia pól wolnozmiennych w środowisku ogólnie dostępnym dla ludności na podstawie obowiązujących przepisów i rozporządzeń

Warsztaty „Ochrona Przed PEM” Instytut Medycyny Pracy Łódź 2011, 8-10 października 2011 r.
11

Papliński P., Śmietanka H., Wańkowicz J.

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego w pobliżu słupów kablowych na środowisko ogólnie dostępne

Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, 94, 10/2018, 13-17, doi:10.15199/48.2018.03.16
12

Papliński P., Śmietanka H.

Zasadność wykonywania diagnostyki ograniczników przepięć w eksploatacji w sieciach najwyższych napięć

Elektro Info nr 4/2012, s. 2-3
13

Papliński P., Wańkowicz J.

Application of leakage current parameters for technical diagnostics of surge arresters

IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 23, Issue 6, pp. 3458-3465, December 2016
14

Papliński P., Wańkowicz J., Ranachowski P., Ranachowski Z.

Doświadczenia z eksploatacji wysokonapięciowych liczników zadziałań oraz badania degradacji mikrostruktury pochodzących z nich warystorów ZnO

Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, 94, 10/2018, 1-7, doi:10.15199/48.2018.10.01
15

Papliński P., Wańkowicz J., Ranachowski P., Ranachowski Z.

Microstructure and Degree of Degradation of ZnO Varistors in Surge Arresters Due to Operation

Arch. Metall. Mater. 63 (2018), 3, 1267-1273
16

Połoczanin P., Papliński P., Śmietanka H.

Wybrane aspekty oddziaływania farm wiatrowych na środowisko

Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 10, 50-52
17

Różycki St., Kubacki R., Papliński P.

Measurements of electromagnetic fields levels around 100 mobile phone base stations. Methodology and results

EHE’07 – 2nd International Conference on Electromagnetic Fields, Health and Environment Sep-tember 10-12.2007, Wrocław, Poland
18

Śmietanka H., Papliński P., Wosiński St., Jurga J.

Właściwości ekranujące materiałów barierowych w zakresie pól wolnozmiennych

Warsztaty „Ochrona Przed PEM” Instytut Medycyny Pracy Łódź 2011, 8-10 października 2011 r.