EMS - Laboratorium Maszyn Elektrycznych

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Biernacki M., Majewski P.

Analiza przyczyn drgań i iskrzenia szczotek wirnika turbogeneratora synchronicznego

Przegląd Elektrotechniczny, 2017, 93, 11, 21-24
2

Biernacki M., Majewski P.

Wpływ cyklu ruchu elektrycznego autobusu komunikacji miejskiej na pracę akumulatora zasilającego

Energetyka 4/2019, 294-299
3

Biernacki M., Przybysz J.

Zakłócenia pracy turbogeneratorów typu TWW-200-2 oraz TWW-200-2A

Materiały konferencji „Innowacje dla Energetyki – 19. Konferencja Energetyki”, Arłamów 9-11.09.2015, Wydawca EthosEnergy Poland S.A., 110-113
4

Biernacki M., Przybysz J., Szydłowski M.

Napięcia wałowe w turbogeneratorach

XVII Konferencja Energetyki „Innowacje przyszłością energetyki” Jachranka 7÷9.09.2011 r., organizator: TurboCare Poland S.A. dawny Energoserwis S.A.– Lubliniec, str.10, rys. 8, tabl. 1 , poz. bibl. 6
5

Biernacki M., Przybysz J., Wiśniewski J.

Analiza momentów skrętnych na wale turbozespołu 1308 MVA

Materiały konferencji „Innowacje dla Energetyki – 19. Konferencja Energetyki”, Arłamów 9-11.09.2015, Wydawca EthosEnergy Poland S.A., 119-125
6

Biernacki M., Szydłowski M.

Graniczne obciążenia turbogeneratorów i hydrogeneratorów

XVII Konferencja Energetyki „Innowacje przyszłością energetyki” Jachranka 7÷9.09.2011 r., organizator: TurboCare Poland S.A. dawny Energoserwis S.A.– Lubliniec, str.12, rys. 8, tabl. – , poz. bibl. 19.
7

Przybysz J., Szydłowski M.

Badanie stanu izolacji urządzeń elektrycznych średniego napięcia metodą on-line

XI Konferencja Przesył i dystrybucja energii elektrycznej, Karpacz 1-3.06.2011 r. Str. 17-25,Tabl. 1, Rys. 5. Główny organizator: PETROELTECH S.A., Współorganizatorzy: Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o., Elektromontaż Lublin Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agtel Sp. z o.o.
8

Przybysz J., Szydłowski M.

Możliwości regulacji rozpływów mocy z wykorzystaniem hydrogeneratorów

Międzybrodzie Żywieckie, 23-25.05.2012 r. Organizator Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP. Str.11, rys. 2 tabel 6
9

Szydłowski M. i in.

Ramowa Instrukcja Eksploatacji Generatorów Synchronicznych

wydana przez ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Gliwice 2009 r. (Opiniodawcą jest m.in. J.Przybysz) Str. 110, Załączniki 111÷182, Dodatki 183÷221
10

Szydłowski M., Biernacki M.

Badania poziomu odkształceń napięć i prądów na zasilaniu i wyjściu przemiennika częstotliwości – ocena sprawności tego przemiennika

IX Konferencja Naukowo - Techniczna „Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych” Płock 09.04. ÷ 11.04.2008 r. Organizator: PETRO Eltech Sp. z o.o.