EAZ - Laboratorium Automatyki i Zabezpieczeń

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Barański J.

Wyświetlanie pomiarów na mapach trójwymiarowych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2018, 10, 6-13
2

Dytry H., Skrodzki S., Wróblewska S.

Analiza pracy zabezpieczeń na przykładzie węzła sieci 15 kV ze źródłami generacji rozproszonej

Seminarium 2011, Zabezpieczenia Sieci Średnich Napięć
3

Kuran Z.

Badanie zabezpieczeń różnicowych transformatorów w eksploatacji

Wiadomości Elektrotechniczne, 2014, 82, 3, 26--31
4

Kuran Z.

Cyfryzacja stacji WN - nadzieje i obawy

Wiadomości Elektrotechniczne, 2015, 83, 6, 38--41
5

Kuran Z., Lizer M., Krzęcio M.,

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny iZAZ - rozwiązania zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora

Wiadomości Elektroenergetyczne, 2014, 82, 9, 52-58
6

Kuran Z., Pospisil J.

Zabezpieczenia sieci z odnawialnymi źródłami energii w polskiej i czeskiej energetyce

Automatyka Elektroenergetyczna 3/2011, 29-35
7

Kuran Z.

Przekazywanie sygnałów dwustanowych w obwodach EAZ

Wiadomości Elektrotechniczne 06/2012, 52-57
8

Kuran Z., Skrodzki S., Kubiak G.

Badania jakościowe rejestratorów zakłóceń

Wiadomości Elektrotechniczne 09/2010, 39-43
9

Kuran Z., Skrodzki S.

Najczęstsze przyczyny błędnego działania automatyki SCO

Wiadomości Elektrotechniczne, 2015, 83, 9, 60--62
10

Kuran Z., Skrodzki S.

Praktyczne wskazówki doboru przekładników prądowych do zabezpieczeń różnicowych

Wiadomości Elektrotechniczne 12/2012, 49-54
11

Kuran Z., Skrodzki S., Tomczak E., Sulik R.

Zabezpieczenie różnicowe transformatorów RRTC-3

Wiadomości Elektrotechniczne, 2013, 81, 9, 64-68
12

Kuran Z., Skrodzki S., Tomczak E.

Wpływ odnawialnych źródeł energii na  automatykę zabezpieczeniową w polskiej i czeskiej energetyce

Wiadomości Elektrotechniczne 07/2011, 23-29
13

Kuran Z., Skrodzki S., Tomczak E. 

Zabezpieczenia różnicowe w pracach rozwojowych Instytutu Energetyki

Wiadomości Elektrotechniczne 03/2011, 22-26
14

Kuran Z., Skrodzki S., Tomczak E.

Zabezpieczenia szyn i układy rezerwy wyłącznikowej w stacjach 110 kV/SN

Wiadomości Elektrotechniczne 09/2011, 21-24
15

Kuran Z., Skrodzki S., Wróblewska S., Dytry H.

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa (EAZ)

Rozdział 8. monografii Poradnik Inżyniera Elektryka, tom 3, WNT, 2011,
16

Kuran Z., Sulik R., Tomczak E.

Zabezpieczenia różnicowe silników zasilanych z przemienników częstotliwości

Wiadomości Elektrotechniczne 09/2009, 46-49
17

Kuran Z., Wróblewska S.

Prace Instytutu Energetyki w dziedzinie EAZ

Przegląd Elektrotechniczny, nr 9/2009
18

Kuran Z., Wróblewska S.

Prace Instytutu Energetyki w dziedzinie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

Energetyka 2010/nr5
19

Przedmojska K.

Rozumieć, pamiętać i analizować wnioski z awarii

Automatyka Elektroenergetyczna 3/2010, 41-44
20

Sajewicz. D, Tomczak. E.

Innowacyjna metoda minimalizacji czasów wyłączeń zwarć doziemnych w głębi sieci SN w oparciu o urządzenie MIROD-6

Wiadomości Elektrotechniczne, 2018, 9, 44-50