CUE - Zakład Badań Urządzeń Energetycznych

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Krucki A., Pilarski S.

Analiza i porównanie wyników badań automatycznych kotłów grzewczych na paliwa stałe wyposażonych w palniki retortowe z wymaganiami normy PN-EN 303-5:2012

INSTAL, 2014, 10, 21-29
2

Pilarski S.

Kocioł automatyczny czy kocioł z ręcznym zasypem. Optymalna wydajność

Magazyn Instalatora, 2017, 8 (228), 30-31
3

Pilarski S.

Przszłość kotłów na paliwa stałe(1). Ustalone wymagania.

Magazyn Instalatora 8(216), 26-28
4

Pilarski S.

Przszłość kotłów na paliwa stałe(2). Współczynnik w zestawie

Magazyn Instalatora 10(218), 26-27
5

Pilarski S.

Wymagania dotyczące kotłów na paliwa stałe od 2020 r. Kotły do emisji

Magazyn Instalatora 5(213), 16-17
6

Pilarski S.

Wymagania dotyczące kotłów na paliwa stałe od 2020 r. Ustalona emisja.

Magazyn Instalatora 6-7(214-215), 41-43
7

Zając A.

Popiół z kotła a (nie)ekologiczne spalanie

Magazyn Instalatora 1(209), 44-46