DZE-3 - Zespół ekspertów nr 3.

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Anderson E., Karolak J, Wiśniewski J.

Susceptibility of Electrical Network to Ferroresonance Occurrence

The 15th Scientific Conference: Computer Applications in Electrical Engineering. Poznań, April 19–21, 2010
2

Anderson E., Karolak J, Wiśniewski J.

Wrażliwość sieci wysokiego napięcia na możliwość wystąpienia ferrorezonansu

IV Międzynarodowe Seminarium Polsko-Ukraińskie „Problemy elektroenergetyki”, Łódź, 16-17. 09.2010.
3

Anderson E., Karolak J, Wiśniewski J.

Wykorzystanie innowacyjnych technik łączeniowych w aspekcie kompensacji mocy biernej w krajowym systemie elektroenergetycznym

XVII Konferencja Energetyki - Innowacje przyszłością energetyki, TurboCare, Jachranka, 7-9.09. 06.2011
4

Anderson E., Karolak J., Piątek Z., Wiśniewski J.

Wybór układu pracy punktu neutralnego sieci 6 kV w aspekcie zjawisk ferrorezonansowych.

Wiadomości Elektrotechniczne 2006, nr 4
5

Anderson E., Karolak J., Szastałło J., Wiśniewski J.

Ferroresonance phenomena in substations supplying big industry factories

VI International Scientific and Technical Conference “Efficiency and Power Quality of Electrical Supply of Industrial Enterprises”, EPQ 2008, Mariupol, Ukraine, 21÷23.05.2008
6

Anderson E., Karolak J., Szastałło j., Wiśniewski J.

Wybrane zagadnienia zjawisk ferrorezonansowych i asymetrii napięć fazowych na przykładzie kilku sieci 6 kV

X Konferencja „Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych”, PETROELTECH, Instytut Energetyki, Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, Płock, 20-22.05.2009
7

Anderson E., Karolak J., Wiśniewski J.

Obliczanie przepięć wewnętrznych w sieci elektroenergetycznej przy użyciu programu EMTP- Wybrane przypadki

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne problemy w elektroenergetyce”, Gdańsk-Jurata, 3-5.06.2009
8

Anderson E., Karolak J., Wiśniewski J.

Ograniczanie przepięć w sieciach 6 kV

XI Konferencja - Przesył i Dystrybucja Energii Elektrycznej, PETROELTECH, Karpacz, 1-3. 06.2011
9

Anderson E., Karolak J., Wiśniewski J.

Przepięcia wewnętrzne w uzwojeniach transformatorów blokowych

Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 1, 206-208
10

Anderson E., Karolak J., Wiśniewski J.

Wykorzystanie nowoczesnych technik łączeniowych w układach kompensacji mocy biernej

Przegląd Elektrotechniczny nr 4a/20012
11

Anderson E., Karolak J., Wiśniewski J

Zjawiska ferrorezonansowe w stacjach zasilających duże zakłady przemysłowe

IX Konferencja Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych, PETROELTECH, Instytut Energetyki, Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, Płock, 9-11.05.2008
12

Anderson E., Karolak J.

Zagrożenia przepięciowe urządzeń elektroenergetycznych w przemysłowych i elektrownianych sieciach 6 kV oraz trudności ich ograniczania spowodowane ferrorezonansem

VIII Konferencja „Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych”, PETROELTECH, Instytut Energetyki, Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, Płock, 19-20.05.2007
13

Anderson E., Karolak J.

Zjawiska ferrorezonansowe w sieciach elektroenergetycznych

Przegląd Elektrotechniczny nr 9/2009
14

Karolak J., Przybysz J., Wiśniewski J.

Zjawiska ferrorezonansowe w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia

Przegląd Elektrotechniczny 2017, 93, 11, 79-83
15

Karolak J., Przybysz J., Wróblewska S., Berger P.

Awaria wyłącznika przyczyną uszkodzenia generatora dużej mocy

Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 1, 242-244.
16

Wiśniewski J., Anderson E., Karolak J.

Search for Network Parameters Preventing Ferroresonance Occurences

9-th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation, Barcelona, October 2007
17

Wiśniewski J., Anderson E., Karolak J.

Sensitivity of Power Station Auxiliary Network to the Possibility of Ferroresonance Occurrence

Acta Energetica, 2014, 4, 21, 171-177