Dyrektor Instytutu Energetyki

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Gałka T.

Application of kurtosis in vibration time histories analysis

Proceedings of the CM2012/MFPT2012 Conference, London, June 12-14, 2012, paper No. 106
2

Gałka T.

Application of robust statistics in vibration time histories analysis

Modelling and Data Analysis, 2012, No.1, pp. 35-50
3

Gałka T.

Application of the Singular Value Decomposition method in steam turbine diagnostics

Proceedings of the CM2010/MFPT2010 Conference, Stratford-upon-Avon, June 22-24, 2010, paper No. 107
4

Gałka T.

Correlation analysis in steam turbine malfunction diagnostics

Diagnostyka, Nr 2(54)/ 2010, str. 41-50
5

Gałka T.

Correlation-based symptoms in rotating machines diagnostics

Proceedings of the 21st International Congress COMADEM 2008, Praha, 2008, pp.213-226
6

Gałka T.

Diagnostics of the steam turbine fluid-flow system condition on the basis of vibration trends analysis

Proceedings of the 7th European Conference on Turbomachinery, Athens, 2007, pp. 521-530
7

Gałka T.

Drganiowe symptomy ewolucyjne w diagnozowaniu turbozespołów energetycznych

Energetyka, zeszyt tematyczny nr XIX, listopad 2009, str. 59-62
8

Gałka T.

Eksperymentalna ocena wpływu zakłóceń i sterowania na charakterystyki drganiowe maszyn wirnikowych

Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Sympozjum ‘Diagnostyka Maszyn’, Wisła, 08-13.03.2010 (edycja na CD-ROM)
9

Gałka T.

Evaluation of condition symptoms in diagnosing complex objects

Global Journal of Science Frontier Research (A) (2013), vol.13, No.7, pp. 10-18
10

Gałka T.

Evaluation of Diagnostic Symptoms for Object Condition Diagnosis and Prognosis

Rozdział nr 3 w książce Structural Health Monitoring from Sensing to Processing, red. Wahab M. A.., Londyn, 2018, IntechOpen Ltd., ISBN 978-1-78923-787-0, str. 39-59
11

Gałka T.

Evolution of Symptoms in Vibration-Based Turbomachinery Diagnostics

Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Biblioteka Problemów Eksploatacji, 2013
12

Gałka T.

Higher harmonic components in steam turbine vibration velocity spectra: a case study

Proceedings of the 20th International Congress COMADEM’07, Faro, 2007, pp. 351-359
13

Gałka T.

Influence of load and interference in vibration-based diagnostics of rotating machines

Advances and Applications in Mechanical Engineering and Technology, vol. 3, No. 1, 2011, pp. 1-19
14

Gałka T.

Large Rotating Machines, in Encyclopedia of Structural Health Monitoring, ed. C.Boller, F.Chang and Y.Fujino

John Wiley & Sons, Chichester, UK, 2009, pp. 2443-2456
15

Gałka T.

Representation of machine technical condition in evolutionary diagnostic symptoms

Eksploatacja i Niezawodność, Nr 1(37)/2008, str. 23-29
16

Gałka T.

Rotor bow in a 230 MW steam turbine: a case study

Proceedings of the 6th International Conference of Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, Dublin, 2009, pp. 1053-1063
17

Gałka T.

Selection of Diagnostic Symptoms for Technical Condition Assessment and Prognosis

Rozdział w książce Advances in Signal Processing: Reviews, red. Yurish S.Y., Barcelona, 2018, IFSA Publishing, ISBN 978-84-09-04329-3, str. 369 - 386
18

Gałka T.

Statistical vibration-based symptoms in rotating machinery diagnostics

Diagnostyka, Nr 2(46)/2008, str. 25-32
19

Gałka T.

Symptom limit value: A statistical approach

Diagnostyka, Nr 4(52)/2009, str. 45-50
20

Gałka T.

The ‘Old Man Syndrome’ in machine lifetime consumption assessment

Proceedings of the CM2011/MFPT2011 Conference, Cardiff, June 20-22, 2011, paper No. 108