CPC - Zakład Procesów Cieplnych

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Antunes R., Jewulski J., Golec T.

Full Parametric Characterization of LSM/LSM-YSZ Cathodes by Electrochemical Impedance Spectroscopy

Journal of Fuel Cell Science and Technology, 2013, 11, 7. Czasopismo z listy JCR (25 pkt)
2

Antunes R., Skrzypkiewicz M.

Chronoamperometric investigations of electro-oxidation of lignite in direct carbon bed solid oxide fuel cell

International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40, 12, 4357-4369
3

Baran A., Białobłocki K., Błesznowski M., Bocian P., Celińska A., Golec T., Ilmurzyńska J., Jagiełło K., Jakubiak A., Jewulski J., Kuczmierczyk P., Kuczyński P., Lewtak R., Marek E., Milewska A., Nehring G., Nentwig C., Remiszewski K., Rychlik M., Siedlecki M., Skrzypkiewicz M., Stępień M., Świątkowski B., Wierzbicki M., Zieleniak A.

Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie

Praca zb. pod red. T. Golca, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy, Warszawa, Radom 2014, ISBN 978-83-7789-270-1
4

Baran A., Remiszewski K.

Aplikacja gazu ze zgazowania biomasy w silnikach

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.2" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 275-290
5

Bielecki Z., Ochowiak M., Włodarczak S., Krupińska A., Matuszak M., Lewtak R., Dziuba J., Szajna E., Choiński D., Odziomek M.

The analysis of the possibility of feeding a liquid catalyst to a coal dust channel

Energies, 2021, 14, 24, 1-14
6

Błesznowski M., Jewulski J., Zieleniak A.

Determination of H2S and HCl concentration limits in the fuel for anode supported SOFC operation

Cent. Eur. J. Chem. 11 (6), 960-967 (2013)
7

Bocian P.

Badania charakterystyk zapłonu chmury pyłowych paliw BiOB

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.1" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 133-146
8

Bocian P., Jóźwiak P., Świątkowski B.

Numerical investigations of the high temperature heat exchanger for the externally-fired gas turbine purpose

Energy and Fuels 2016 (Dudek M., Olkuski T., Suwala W., Lis B., Pluta M. eds); ISBN: 978-83-911589-9-9; pp. 24
9

Bocian P., Świątkowski B.

Palniki na gaz o niskiej i niestabilnej jakości pochodzący ze zgazowania biomasy i odpadów biodegradowalnych

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.1" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 69-89
10

Bocian P., Świątkowski B.

Zapłon i spalanie pyłu węglowego w atmosferach modyfikowanych O2/CO2

Monografia "Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin", wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
11

Celińska A.

Badanie przydatności paliw odpadowych jako surowca energetycznego do zgazowania i spalania

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.1" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 9-27
12

Celińska A.

Charakterystyka różnych gatunków upraw energetycznych w aspekcie ich wykorzystania w energetyce zawodowej

Polityka Energetyczna, tom 12, zeszyt 2/1, 2009
13

Celińska A.

Koncepcja spalania paliw stałych w tlenkowej pętli chemicznej

Rozdział w książce "Diagnostyka procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych wybranych urządzeń energetycznych", red. Z. Kabza i S. Zator, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej (2016), ISBN: 978-83-65235-39-8 XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Forum Energetyków GRE 2016, Szczyrk, 27.06.2016
14

Celińska A.

Stanowiska laboratoryjne do badania pirolizy i zgazowania biomasy

ENERGETYKA nr 11/2008, ISSN 0013-7294, 775-779
15

Celińska A., Świątkowski B., Marek E., Pławecka M.

Odporność nośników tlenu na ścieranie w procesie spalania paliw w tlenkowych pętlach chemicznych

Energetyka 9/2017, 584-589
16

Chmiel E. (Luśnia E.), Hercog J.

Ocena możliwości zastosowania wybranych materiałów w procesie niskotemperaturowego, katalitycznego odazotowania spalin

Energetyka 2/2017, 104-107
17

Chmiel E. (Luśnia E.), Hercog J., Malinowski M.

Zastosowanie propionianu wapnia i wody amoniakalnej w procesie jednoczesnego odazotowania i odsiarczania spalin

Przemysł Chemiczny, 2017, 96, 2, 338-340, ISSN 0033-2496, DOI: 10.15199/62.2017.2.11
18

Cichowlas Ł., Golec T., Kuczyński P., Strug K., Światkowski B.

Ocena możliwości przystosowania kotła pyłowego OP-650 do spalania tlenowego

Międzynarodowa XI Konferencja Kotłowa ICBT, Szczyrk, ISBN 978-83-927340-3-1, Tom 1, 129-148
19

Dudek M., Skrzypkiewicz M., Moskała N., Grzywacz P., Sitarz M., Lubarska-Radziejewska I.

The impact of physicochemical properties of coal on direct carbon solid oxide fuel cells

International Journal of Hydrogen Energy 2016, vol. 41, pp. 18872-18883
20

Ferreira N. M., Kovalevsky A. V., Naumovich E. N., Yaremchenko A. A., Zakharchuk K. V., Costa F. M., Frade J. R.

Effects of transition metal additives on redox stability and high-temperature electrical conductivity of (Fe,Mg)3O4 spinels

Journal of the European Ceramic Society 2014, 34, 19, 2339–2350