You are here: Home / Publications

Home

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
821

Wróblewski S., Bytnar A.

Analiza odkształceń stojana turbogeneratora wywoływanych zjawiskami magnetycznymi i elektromagnetycznymi

Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, 2012, Nr 66, S i M nr 33, s. 274-281
822

Wróblewski S., Bytnar A.,

Analiza stanu technicznego zawieszenia rdzenia w korpusie stojana turbogeneratora

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne, 2013, 100, 95-99.
823

Wróblewski S., Bytnar A., Pietrzak P.,

Projektowanie systemów diagnostyki wibracyjnej turbogeneratora

Wiadomości Elektrotechniczne LXXIX nr 11, 2011
824

Wróblewski S., Bytnar A., Pietrzak P.,

Wielokanałowy system pomiarowo-analityczny on-line do diagnostyki wibracyjnej turbogeneratora

Maszyny Elektryczne Nr 92, 2011, Wyd. BOBR-ME KOMEL
825

Wróblewski S., Bytnar A.,

Wzorzec rozmieszczenia punktów pomiarowych w cylindrycznej bryle maszyny wirującej

Zeszyty problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 83/ 2009, Wyd. BOBRME KOMEL
826

Wróblewski S., Bytnar A.,

Wybrane zagadnienia budowy systemu monitoringu i diagnostyki wibracyjnej turbogeneratorów

Przegląd Elektrotechniczny nr 9a, 2011
827

Yu X., Shi Y., Wang H., Cai N., Li C., Tomov R. I., Hanna J., Glowacki B. A., Ghoniem A. F.

Experimental Characterization and Elementary Reaction Modeling of Solid Oxide Electrolyte Direct Carbon Fuel Cell

Journal of Power Sources, 2013, 243, 159-171. Czasopismo z listy JCR (40 pkt)
828

Zając A.

Popiół z kotła a (nie)ekologiczne spalanie

Magazyn Instalatora 1(209), 44-46
829

Zapotoczna-Sytek G., Łaskawiec K., Gębarowski P., Małolepszy J., Szymczak J.

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., 2013
830

Zarzycki M., Barański J.

Prądy indukowane geomagnetycznie – realne zagrożenie czy naukowa ciekawostka?

Elektroenergetyka – współczesność i rozwój, 2 (17), 2017, 38-51
831

Zou S., Zermeno V. M.R., Baskys A, Patel A., Grilli F., Glowacki B.A.

Simulation and experiments of stacks of high temperature superconducting coated conductors magnetized by pulsed field magnetization with multi-pulse technique

Superconductor Science and Technology, 2016, 30, 1, DOI: 10.1088/0953-2048/30/1/014010
832

Żywczyk Ł., Świątkowski B., Golec T., Szymczak J., Jóźwiak P.

Prediction tool for the assessment of slagging/fouling risk in the combustion facilities

Energy and Fuels 2016 (Dudek M., Olkuski T., Suwala W., Lis B., Pluta M. eds), ISBN: 978-83-911589-9-9, pp. 67.