You are here: Home / Publications

Home

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
61

Bakoń T., Witkowski R.,

Wybrane aspekty wzorcowania pirometrów i kamer termowizyjnych

elektro.info, 2020, 10, 72-26
62

Bakoń T. i in.

Szybka detekcja typu i miejsca uszkodzenia w sieciach zasilanych przekształtni-kami tranzystorowymi

Metrologia dziś i jutro (praca zbiorowa), Politechnika Gdańska 2009, ISBN 83-911669-5-3
63

Baran A., Białobłocki K., Błesznowski M., Bocian P., Celińska A., Golec T., Ilmurzyńska J., Jagiełło K., Jakubiak A., Jewulski J., Kuczmierczyk P., Kuczyński P., Lewtak R., Marek E., Milewska A., Nehring G., Nentwig C., Remiszewski K., Rychlik M., Siedlecki M., Skrzypkiewicz M., Stępień M., Świątkowski B., Wierzbicki M., Zieleniak A.

Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie

Praca zb. pod red. T. Golca, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy, Warszawa, Radom 2014, ISBN 978-83-7789-270-1
64

Baran A., Remiszewski K.

Aplikacja gazu ze zgazowania biomasy w silnikach

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.2" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 275-290
65

Barański J.

Wyświetlanie pomiarów na mapach trójwymiarowych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2018, 10, 6-13
66

Bartoszewicz-Burczy H.

Potential attacks to the European Union power network controls and other critical equipment

Edukacja dla bezpieczeństwa, Przegląd Naukowo-Metodyczny, Poznań, 2014, 3, 37-46
67

Bartoszewicz-Burczy H.,

Bariery rozwoju systemów fotowoltaicznych na rynkach energii elektrycznej

Rozdz. w książce Kosmala J., Śledzik W., Skalski D., Przestrzeń technologiczna a dobrostan mieszkańców, FNCE 2020, 978-83-940618-1-4, str. 119-137
68

Bartoszewicz-Burczy H., Bruno C., García F., Włodarczyk T.

Polish case study. Scenario based assessment of costs and benefits of adoption of comprehensive CIP standards

Consiglio Nazionale delle Ricerche, CERIS Istituto di ricerca sull'Impresa e lo Sviluppo, Rapporto Tecnico, Anno 9, n.56 ; Dicembre 2014
69

Bartoszewicz-Burczy H., Jormakka H., Koponen P., Pentikainen H.

On managing physical and cyber threats to energy system identification and countermeasure requirements

Publikacja w „Eksploatacja i niezawodność” (Maintenance and Reliability) nr 3 (47) 2010 ISSN '1507-2711
70

Bartoszewicz-Burczy H.

Scenariusze rozwoju energetycznego świata w perspektywie 2050 r.

Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla bezpieczeństwa, Poznań 2015, 3 (28), 71-88
71

Bartoszewicz-Burczy H., Soliński J.

Wykorzystanie biomasy leśnej w energetyce - stan i perspektywa do roku 2030 i dalej do 2080 roku  (uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne, techniczne, rola instrumentów wsparcia)

Rozdział w monografii Klimat - Lasy i Drewno a zmiany klimatyczne: zagrożenia i szanse. Materiały Panelu ekspertów Narodowego Programu Leśnego pod red. K. Rykowskiego, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2014, 245-257, ISBN 978-83-62830-18-3
72

Bartoszewicz-Burczy H.

Wspieranie zrównoważonego wykorzystania biomasy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Energetyka, Czerwiec 2011 r. ISSN 0013-7294
73

Basky A., Patel A., Hopkins S.C., Glowacki B.A.

Modeling of Trapped Fields by Stacked (RE)BCO Tape Using Angular Transversal Field Dependence

IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Volume: 26, Issue: 3, April 2016, 10.1109/TASC.2016.2528992
74

Baskys A., Hopkins S.C., Bader J., Glowacki B.A.

Forced flow He vapor cooled critical current testing facility for measurements of superconductors in a wide temperature and magnetic field range

Cryogenics, Volume 79, October 2016, Pages 1–6, http://dx.doi.org/10.1016/j.cryogenics.2016.07.003
75

Baskys A., Patel A., Climente-Alarcon V., Glowacki B.A.

Remanent Magnetic Flux Distribution in Superconducting-Ferromagnetic Layered Heterostructures

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2019, 32, 10, 3071-3076, ISSN 1557-1939, DOI: 10.1007/s10948-019-5022-7
76

Baskys A., Patel A., Hopkins S., Kenfaui D., Chaud X., Zhang M., Glowacki B.A.

Composite superconducting bulks for efficient heat dissipation during pulse magnetization

Journal of Physics, Conference Series, 2014, 507, 12003
77

Baskys A., Patel A., Hopkins S.C., Kalitka V., Molodyk A., Glowacki B.A.

Self-Supporting Stacks of Commercial Superconducting Tape trapping fields of up to 1.6 T using Pulsed Field Magnetisation

IEEE Transaction on Applied Superconductivity 2015, 25, 3, 6600304
78

Białas T., Dobroczek A., Dytry H., Lubośny Z., Machowski J., Tomica M., Romantowska K., Wróblewska S., Wójcik A.

Zasady doboru i nastawienia zabezpieczeń systemu elektroenergetycznego wysokiego napięcia: Rozdział 5: Bloki wytwórcze, Rozdział 6: Pola bloków wytwórczych

PSE Operator S.A., Warszawa 2010
79

Bielecki J.

Metody oceny długotrwałej wytrzymałości izolatorów kompozytowych. Zagadnienia wybrane

Konferencja Promocyjna „Badania izolatorów kompozytowych”. Materiały konferencyjne ZPE ZAPEL S.A., Boguchwała, 31 marca 2011 r
80

Bielecki J., Fleszyński A., Tymań A.

Badania izolatorów kompozytowych stromo narastającymi udarami napięciowymi

Przegląd Elektrotechniczny, (2010), nr 5, Warszawa, str. 258-261