You are here: Home / Publications

Home

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
21

Augustyniak, M., Augustyniak, B., Jaworski, M., Mężyk, D.

Kalibracja i walidacja procedury Mathara za pomocą Metody Elementów Skończonych

Energetyka, 2015, 1, 21-26
22

Babś A.

Automatyzacja sieci rozdzielczych jako podstawowy element sieci inteligentnych

Automatyka, Elektryka, Zakłócenia, 2013, 2, 22-28
23

Babś A.

Awarie katastrofalne w Indiach w lipcu 2012

Wiadomości Elektrotechniczne, 2013, 3, 30-32.
24

Babś A.

Kompatybilność elektromagnetyczna infrastruktury pomiarowej AMI z innymi urządzeniami w sieci niskiego napięcia

Smart Grids Polska, 2015, 2, 14, 78-83
25

Babś A.

Krajowe wdrożenia AMI zgodne ze standardem PRIME PLC

Smart Grids Polska, 2018, 2, 50-53
26

Babś A.

Krajowe wdrożenia systemów inteligentnego opomiarowania

Paliwa i Energetyka, 2015, 3, 60-63
27

Babś A.

Standardy wymiany informacji w systemach inteligentnego pomiaru

Smart Grids Polska, 2013, 4, 52-59.
28

Babś A.

Transmisja danych w inteligentnych systemach pomiarowych (ISP)

Wiadomości Elektrotechniczne, 2014, 3, 36-40
29

Babś A., Bartoszewicz-Burczy H., Świderski J., Bańko M., Borys R., Caliński P. 

Physical and cyber threats and attacks to international interconnections in the European power grid

Energetyka, 2010, 5, 295-301
30

Babś A., Gurzyński J., Samotyjak T., Tarasiuk M.

Usługi elastyczności sieci dystrybucyjnej

Energia Elektryczna, 2021, 11, 19-22
31

Babś A., Kajda Ł.

Nowe rozwiązania pomiarów napięć i prądów w sieciach inteligentnych

Wiadomości Elektrotechniczne R. 85, 09/2017, 28-31, doi: 10.15199/74.2017.9.4
32

Babś A., Kajda, Ł.

Automatyka restytucyjna w sieciach średnich napięć sposobem na poprawę jakości dostaw energii

Wiadomości Elektrotechniczne, R. 85, 03/2017, 34-39, doi: 10.15199/74.2017.3.6
33

Babś A., Samotyjak T.

Model przęsła 110 kV z przewodami HTLS dla obliczeń dopuszczalnej obciążalności prądowej w zmiennych warunkach pogodowych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2018, 86, 2, 20-23, DOI 10.15199/74.2018.2.4
34

Babś A., Samotyjak T.

Monitorowanie i prognozowanie dopuszczalnego obciążenia linii napowietrznych 110 kV

elektro.info 2011, 7-8
35

Babś A.,  Samotyjak T.

Wspomaganie bezpiecznej pracy linii napowietrznych najwyższych napięć w warunkach granicznej obciążalności linii

Wiadomości Elektrotechniczne, 2018, 9, 74-75, ISSN 0043-5112
36

Babś A., Samotyjak T.

Wyznaczanie dynamicznej obciążalności linii napowietrznych 110 kV

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2015, 45, 1-5
37

Babś A., Samotyjak T.

Wyznaczanie dynamicznej obciążalności linii napowietrznych 110 kV

Acta Energetica. Kwartalnik Naukowy Energetyków. 2015, 1, 93-97
38

Babś A., Samotyjak T., Kutarba A.

Monitorowanie dopuszczalnego obciążenia linii napowietrznych 110 kV wyprowadzających moc z farm wiatrowych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2015, 9, 22-25
39

Bajor M., Jankowski R., Widelski G.

Area-wide management of a significant wind generation as a way to ensure a safe grid operation

Acta Energetica, 2014, 3, 17-22
40
Bajor M., Jankowski, R., Widelski, G.

Obszarowe zarządzanie dużą generacją wiatrową w kontekście zapewnienia bezpiecznej pracy sieci

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2013, 33, 63-66