Jesteś tutaj: Badania naukowe / Działalność statutowa

Działalność statutowa

Instytut Energetyki realizuje corocznie kilkadziesiąt zadań badawczych finansowanych ze środków dotacji statutowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tematy zadań badawczych odzwierciedlają szerokie spektrum badań realizowanych w IEn.

Tematy zadań badawczych IEn dobrze wpisują się w założenia polityki energetycznej Polski („Polityka energetyczna Polski do roku 2030”, Ministerstwo Gospodarki, dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 10 listopada 2009 r.) oraz Krajowego Planu Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (Minister Gospodarki, Warszawa 2010 r. ). Odpowiadają one również głównym kierunkom rozwoju technologii energetycznych zawartych w Krajowym Programie Badań (Rozporządzenie Rady Ministrów nr 164/2011, 16 sierpnia 2011) oraz w strategicznym planie Unii Europejskiej (Strategic Energy Technology Plan SET-Plan). Uwzględniają także konieczny rozwój polskiej energetyki i elektroenergetyki w warunkach ograniczonych możliwości finansowych państwa.