Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Projekty / Projekty w realizacji / Projekty krajowe

Projekty krajowe

NewSOFC. Nowe konstrukcje, materiały i technologie wytwarzania zaawansowanych stałotlenkowych ogniw paliwowych

Akronim:
NewSOFC
Konkurs:
PO IR Innochem NCBR
Nr projektu:
POIR.01.02.00-00-0013/16
Koordynator:
Instytut Energetyki
Okres realizacji:
01.09.2016 - 31.08.2019
Partnerzy projektu

Projekt realizowany przez zespoły Instytutu Energetyki:

  • Zespół Ogniw Paliwowych Zakładu Procesów Cieplnych w Warszawie
  • Oddział Ceramiki CEREL w Boguchwale
Opis projektu

 
tl_files/zdjecia/Projekty/NewSOFC_logo.png
 
Nowe konstrukcje, materiały i technologie wytwarzania zaawansowanych stałotlenkowych ogniw paliwowych

Koordynator: Instytut Energetyki

Okres realizacji: 1.09.2016- 31.08.2019

Wartość dofinansowania: 2 113 447,05 PLN

Wartość projektu: 3 165 201,00 PLN

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych wytwarzania stałotlenkowych ogniw paliwowych na podłożu anodowym zmierzających do poprawy osiągów ogniw, zwiększenia ich niezawodności oraz obniżenia kosztów wytwarzania pojedynczych ogniw a także kompletnych stosów. W zakresie materiałowym przewiduje się sprawdzenie wpływu dodatków do materiału elektrolitowego wspomagających spiekanie. Dodatkowo, w ramach przewidzianych do wykonania prac badawczych uwzględniono dopracowanie technologii wykonywania nośników anodowych ogniw, tanią metodą wysokociśnieniowego wtrysku termoplastycznego.

Rezultatem projektu będzie wykonanie zoptymalizowanego ogniwa paliwowego na podłożu anodowym o profilowanej powierzchni. Rezultat ten przyczyni się znacznie do produkcji czystej energii. Dodatkowo podczas realizacji projektu, do wytwarzania podłoży anodowych, zostanie zastosowana nowa technologia niestosowana gdzie indziej do tego celu. Technologia ta przyczyni się do zmniejszenia pracochłonności produkcji a także zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania materiału i odpadów. Zwiększona sprawność ogniw paliwowych pozwala na korzystanie z zasobów energetycznych w sposób bardziej racjonalny i oszczędny, produkując więcej energii z jednej jednostki zużytego paliwa. Poprzez specyfikę działania ogniw paliwowych bazujących na tak zwanym bezpłomieniowym spalaniu, ilość emitowanych gazów jest ograniczona. W przypadku zastosowania czystego wodoru jako paliwa, tlenek węgla i dwutlenek węgla nie jest w ogóle emitowany jako że produktem procesu oprócz energii jest tylko czysta woda.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  Działania 1.2 Sektorowe Programy B+R.

 

Wróć