Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Projekty / Projekty zakończone / Projekty krajowe

Projekty krajowe

BIOB. Nowoczesne Technologie Energetycznego Wykorzystania Biomasy i Odpadów Biodegradowalnych - konwersja BiOB do energetycznych paliw gazowych

Akronim:
BiOB
Konkurs:
MNiSW
Nr projektu:
PBZ- MNiSW-1/3/2006
Koordynator:
Instytut Energetyki
Okres realizacji:
04.10.2007 - 03.10.2010
Opis projektu

Zasadniczy cel projektu to podjęcie skoordynowanych badań mających na celu rozwój upraw roślin energetycznych oraz technologii ich wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Projekt łączy ze sobą tematykę rolnictwa roślin energetycznych, spalania i współspalania biomasy, zgazowania biomasy i wykorzystania syngazu (np. zasilanie ogniw paliwowych typu SOFC), oraz część ekonomiczną, dotyczącą opłacalności tychże przedsięwzięć.

Główne zadania badawcze Instytutu Energetyki w projekcie BiOB:

  • Analiza procesów ograniczających udział BiOB w bilansie cieplnym kotła i opracowanie założeń technologii współspalania umożliwiającej zwiększenie tego udziału dla wybranych przykładów kotłów energetycznych
  • Opracowanie konstrukcji palnika przystosowanego do spalania biomasy rolnej
  • Analiza możliwości spalania BIOB w przedpalenisku rusztowym współpracującym z kotłem energetycznym i opracowanie założeń dla takiej instalacji
  • Opracowanie technologii zgazowania BiOB w reaktorze ze złożem stałym dla zastosowań w układzie satelitarnym kotła energetycznego
  • Analiza możliwości osiągnięcia głębokiej redukcji NOx w kotle węglowym z wykorzystaniem BiOB jako paliwa reburningowego
  • Opracowanie innowacyjnej dwustadiowej technologii zgazowania w złożu stałym dla konwersji BiOB na średniokaloryczne paliwa gazowe
  • Opracowanie wysokosprawnych układów wytwarzania energii elektrycznej ze zgazowania biomasy, pochodzącej z wytypowanych upraw energetycznych, w układach rozproszonych z ogniwami paliwowymi typu SOFC

Wróć