Jesteś tutaj: Badania naukowe / Współpraca międzynarodowa / Programy Ramowe UE

Programy Ramowe UE

Programy Ramowe Unii Europejskiej są największymi programami finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego w UE. Są to kilkuletnie programy służące rozwojowi priorytetowych dziedzin i rozwiązywaniu problemów ważnych z punktu widzenia polityki, gospodarki i społeczeństwa europejskiego.

Historia Programów Ramowych sięga roku 1984, kiedy ogłoszony został pierwszy czteroletni Program Ramowy. W roku 2013 zakończyła się realizacja siedmioletniego 7. Programu Ramowego. z początkiem roku 2014 rozpoczęła się realizacja nowego siedmioletniego Programu Ramowego o nazwie Horizon 2020, którego budżet będzie wynosi 80 mld. euro.

Programy Ramowe (PR) zarządzane są zgodnie ze ściśle określonymi zasadami. Do najważniejszych z nich należą:

 • Europejski charakter zarządzania programami. O sposobie wykorzystania budżetu PR decydują wyłącznie instytucje europejskie: Rada i Parlament Europejski uchwalając PR oraz Komisja Europejska odpowiedzialna za jego wdrożenie.
 • Projektowy charakter dystrybucji środków. Budżet nie jest dzielony na poszczególne kraje, lecz skierowany jest na finansowanie wybranych projektów. Środki finansowe PR najczęściej nie służą subsydiowaniu biorących w nim udział instytucji. Mogą być wykorzystane jedynie dla wsparcia jasno określonych prac służących rozwojowi naukowemu i technologicznemu Europy.
 • Współpraca międzynarodowa. Finansowane są najczęściej projekty realizowane przez konsorcja złożone z kilku (kilkunastu) partnerów (instytucji) z różnych krajów.
 • Priorytetowe dziedziny i działania. Finansowane są wyłącznie projekty realizujące priorytety tematyczne Unii Europejskiej zawarte w dokumentach PR.
 • Konkursowy wybór projektów. Wybór projektów skierowanych do finansowania odbywa się na drodze konkursów (call for proposals) ogłaszanych regularnie przez Komisję Europejską. Oceny jakości projektów zgłoszonych do konkursu dokonuje grupa niezależnych ekspertów z różnych krajów.
 • Obowiązkowy wkład własny. Realizowane w projektach działania są raczej dofinansowywane, niż finansowane.
 • Wsparcie działań niemożliwych do realizacji na poziome krajowym. Projekty muszą mieć wymiar europejski, a nie tylko lokalny.

W nowym programie Horizon 2020 proponowany budżet obszaru tematycznego pod nazwą „Bezpieczna, czysta i efektywna energia” wynosi 5,782 mld euro.

Więcej informacji o Programach Ramowych można znaleźć na stronach Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/

http://cordis.europa.eu/fp7/

lub na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego:

http://www.kpk.gov.pl/

Udział Instytutu Energetyki w Programach Ramowych UE

Od roku 2000 Instytut Energetyki uczestniczył lub uczestniczy w realizacji łącznie 35 projektów Programów Ramowych:

 • 7 projektów Horizon 2020: UPGRID, IN-BEE, SHARM-LLM, VULKANO, BALANCE, HyLAW, INTERPLAN
 • 16 projektów 7.PR : ELECTRA, CERMAT2, ONSITE, MILESECURE-2050, HYPER, e-HIGHWAY2050, SECTOR, RELCOM, SOFCOM, SENERES, FC EURO GRID, FC-DISTRICT, DEMOYS, EFFECTS, HYDROSOFC, UNIQUE,
 • 9 projektów 6.PR : BIO-PRO, BIOASH, BIOFUCCEL, ENFUGEN, FET-EEU, ROADS2HYCOM, EIFN, INESCE, TRANSMAN
 • 3 projekty 5.PR : BioFlam, CENERG, PowerFlam2,

Szczególnym sukcesem Instytutu było otrzymanie w roku 2011 finansowania w wysokości 2,259 mln euro dla projektu SENERES Sustainable Energy Research and Development Centre złożonego w konkursie FP7-REGPOT-2011-1. W konkursie złożone zostały łącznie 294 wnioski projektowe. W wyniku ewaluacji finansowanie otrzymały 22 projekty, z czego tylko 5 z Polski (spośród nich jeden tylko projekt SENERES dotyczył tematyki energetycznej).

Aktywność Instytutu Energetyki w Programach Ramowych została potwierdzona przyznaniem dr Tomaszowi Golcowi, kierownikowi Zakładu Procesów Cieplnych i Pionu Cieplnego w roku 2006 nagrody Kryształowej Brukselki w kategorii nagród indywidualnych.

Niezbędne informacje związane z udziałem Instytutu Energetyki w Programach Ramowych

PIC (Participant Identification Code):

999543873

LEAR (Legal Entity Appointed Representative):

dr inż. Andrzej Sławiński, andrzej.slawinski@ien.com.pl