Produkty

Zakład Procesów Cieplnych oferuje reaktory zgazowania o mocy do 1 MW, a także możliwość zaprojektowania i dostarczenia:

  • palników pyłowych węglowych/biomasowych o mocy od 300 kW do 25 MW,
  • palników gazowych na gaz niskojakościowy o kaloryczności od 3,5 do 7 MJ/mu3 o mocy od 100 kW do 20 MW,

według autorskiej myśli technicznej chronionej przez prawo patentowe RP.