Produkty

Czujniki drgań instalowane w stojanie turbogeneratora

Urządzenie do monitoringu online wibracji i diagnostyki stanu technicznego elementów stojana turbogeneratora

Urządzenie realizuje następujące zadania:

  • zbiera informacje o poziomie wibracji rdzenia, połączeń czołowych uzwojenia i korpusu stojana turbogeneratora w funkcji jego parametrów elektrycznych,
  • przetwarza, rejestruje i interpretuje dane pomiarowe według przyjętych kryteriów oceny,
  • przechowuje przetworzone dane pomiarowe do wykorzystania ich w dowolnym czasie dla oceny
    stanu technicznego stojana turbogeneratora,
  • przeprowadza kontrolę działania urządzenia oraz wykrywa błędy i uszkodzenia torów pomiarowych informując o nich,
  • informuje obsługę bloku energetycznego o przekroczeniach wartości dopuszczalnych.
Przykładowe wyniki pomiarów

Urządzenie składa się z dwóch odrębnych części:

  • pomiarowej (jednostka pomiarowa)
  • analityczno-programowej (jednostka centralna).

Urządzenia te pracują bezawaryjnie od wielu lat m. in. w El. Kozienice S.A. (bloki cieplne 560 MW), EW Dębe (hydrozespół 5 MW) i umożliwiają szybką ocenę stanu technicznego stojanów ich generatorów.

Projekty i wersje prototypowe urządzenia uzyskały szereg nagród, wyróżnień oraz dyplomów za granicą i w kraju (między innymi: 7 medali  na międzynarodowych wystawach wynalazków lub innowacji – Genewa; Sztokholm; Bruksela; Budapeszt;, Szanghaj; Seul, 4 dyplomy Ministra Nauki i Informatyzacji oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Prezentacja urządzenia

Wytwórca urządzenia:

Instytut Energetyki; ul. Mory 8, 01-330 Warszawa

Kontakt:

tel./fax.: (22)3451256/(22)8368115

e-mail: andrzej.bytnar@ien.com.pl