Jesteś tutaj: Ogłoszenia / Praca w IEn

Praca w IEn

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - OPUS

       Protokół

       W dniu 5.03.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko wykonawców prac w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych Instytutu Energetyki w Warszawie w projekcie OPUS NCN (temat projektu: Opracowanie oraz badania hybrydowego reaktora SOE/MCFC do syntezy lekkich węglowodorów w oparciu o wysokotemperaturowe procesy elektrochemiczne) IEn.

Do upływu terminu wyznaczonego do składnia dokumentów, tj.: do dnia 02.03.2018 r. wpłynęło 5 aplikacji.

Po przeanalizowaniu zgłoszeń, Komisja Konkursowa wybrała następujących kandydatów:

-          na stanowisko wykonawcy (post-doc, co-investigator 1) Pani Agnieszka Żurawska

-          na stanowisko wykonawcy (członek zespołu badawczego, co-investigator 2) Pan Jakub Kupecki

-          na stanowisko wykonawcy (członek zespołu badawczego, Co-investigator 3) Pan Jarosław Milewski

-          na stanowisko wykonawcy (stypendysta, co-investigator 4) Pan Konrad Motyliński

 

Dokumenty aplikacyjne osoby niezakwalifikowanej zostały komisyjnie zniszczone w dniu 05.03.2018 r.