Jesteś tutaj: Ogłoszenia / Praca w IEn

Praca w IEn

Asystent/ka ds. administracyjnych

Instytut Energetyki Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie  poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko

Asystent/ka ds. administracyjnych

Opis stanowiska:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu kilkunastoosobowego zespołu badawczego realizującego projekty badawcze, naukowe i prace komercyjne.

Zakres obowiązków :

 • samodzielne prowadzenie sekretariatu (obsługa korespondencji i dokumentacji w formie elektronicznej i papierowej, odpowiedzialność za prawidłowy przebieg i archiwizację dokumentacji),
 • monitoring mediów branżowych (bieżące listy mailingowe i newslettery),
 • organizacja delegacji krajowych i zagranicznych (dokumentacja, zakwaterowanie, transport),
 • współpraca z biurem księgowym, monitoring kosztów wewnętrznych (ewidencjonowanie budżetów projektowych, fakturowanie klientów, dystrybucja i archiwizacja faktur),
 • przygotowywanie prezentacji ofert, prostych projektów graficznych, raportów, dokumentów,
 • obsługa spotkań i sporządzanie sprawozdań,
 • dbałość o sprawne funkcjonowanie i zaopatrzenie biura oraz monitoring gwarancyjny aparatury,
 • zapewnienie efektywnego przepływu informacji pomiędzy kadrą naukową, techniczną i administracyjną,
 • zarządzanie dokumentacją pracowników naukowych,
 • ewidencjonowanie prac i dorobku naukowego oraz publikacyjnego w bazach danych Instytutu Energetyki,
 • administracja pomocnicza w systemie aplikacji o granty NCN i OSF.

 Od kandydata/kandydatki oczekujemy: 

 • chęci pracy w młodym, prężnie działającym zespole, zaangażowania i umiejętności organizacji pracy własnej,
 • wysokiej kultury osobistej i poczucia odpowiedzialności wobec powierzonych zadań,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację i czytanie ze zrozumieniem (min. B1),
 • wykształcenia co najmniej średniego,
 • sprawnego korzystania z wyszukiwarek internetowych połączeń lotniczych, kolejowych, wypożyczalni samochodów oraz systemów rezerwacji hoteli w kraju i za granicą,
 • bardzo dobrej znajomości pakietu Ms Office (szczególnie programu Excel).

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość podjęcia  pracy od zaraz,
 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach i konferencjach,
 • dobrą atmosferę pracy w młodym zespole.

Aplikację zawierającą CV ze zdjęciem, list motywacyjny, oraz oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych", prosimy przesłać na adres:

anna.wowkonowicz@ien.com.pl

lub

Instytut Energetyki Instytut Badawczy
ul. Mory 8
01-330 Warszawa
Dział Spraw Pracowniczych

do dnia 31.10.2019 r. w tytule wiadomości lub na kopercie prosimy wpisać "rekrutacja asystent/ka ds. administracyjnych".

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 31.10.2019 r.

Osoby zakwalifikowane do rozmowy rekrutacyjnej zostaną telefonicznie poinformowane o jej terminie. Zastrzegamy możliwość przeprowadzeniu testu kompetencji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. 

Aplikacje niekompletne oraz złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.

Wykonawcy – członka zespołu badawczego

Instytut Energetyki – Instytut Badawczy w Warszawie

zatrudni

wykonawcę – członka zespołu badawczego

 

W związku z realizacją projektu OPUS NCN pt. Opracowanie oraz badania hybrydowego reaktora SOE/MCFC do syntezy lekkich węglowodorów w oparciu o wysokotemperaturowe procesy elektrochemiczne, poszukiwany jest członek zespołu badawczego, który będzie zaangażowany w realizację projektu jako Wykonawcy – członka zespołu badawczego.

Opis stanowiska oraz oczekiwane kompetencje:              

Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację prac eksperymentalnych, w szczególności charakterystykę prądowo-napięciową hybrydowego reaktora MCFC-SOE. Rolą wykonawcy będzie wykorzystanie doświadczenia i umiejętności w zakresie projektowania eksperymentów oraz ich realizacji z zapewnieniem najwyższych standardów naukowych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie ciągłości prac eksperymentalnych oraz ich raportowanie. Wykonawca, jako członek zespołu badawczego, będzie zaangażowany w redakcję publikacji naukowych i prezentację wyników podczas konferencji powiązanych z tematyką projektu.

Wymagania:

- przynajmniej stopień dr inż.,

- wykształcenie kierunkowe (energetyka lub inżynieria chemiczna i procesowa),

- biegła znajomość języka angielskiego udokumentowana przynajmniej 5 publikacjami wydanymi w języku angielskim w czasopismach powiązanych z tematyką projektu (na przykład Applied Energy, International Journal of Hydrogen Energy, Energy)

Okres zaangażowania: 18 miesięcy

Wynagrodzenie: 1250 PLN brutto               

Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna

Aplikację zawierającą CV ze zdjęciem, list motywacyjny, oraz oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)", prosimy przesłać na adres:

jakub.kupecki@ien.com.pl

do dnia 25.09.2019 r. w tytule wiadomości prosimy wpisać "wykonawca – członek zespołu badawczego”

Osoby zakwalifikowane do rozmowy rekrutacyjnej zostaną telefonicznie poinformowane o jej terminie. Zastrzegamy możliwość przeprowadzeniu testu kompetencji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. 

Aplikacje niekompletne oraz złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.

Inżynier o specjalizacji mechanika

Instytut Energetyki

Krajowy lider w dziedzinie stałotlenkowych ogniw paliwowych SOFC i elektrolizerów SOE, rozwijający własne technologie w zakresie ogniw, stosów oraz układów energetycznych w skali do 100  kW, poszukuje pracownika na stanowisko:

Inżynier o specjalizacji mechanika

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • Projektowanie systemów mechanicznych przy pomocy programu SolidWorks,
  • Opracowywanie elementów maszyn i urządzeń pod kątem schematów konstrukcyjnych, rysunków wykonawczych oraz warsztatowych,
  • Nadzór nad realizacją wykonanych projektów technicznych w fazie wytwarzania (głównie metody CNC),
  • Wprowadzanie zmian konstrukcyjnych w istniejących prototypach,
   • Udział w doborze i zamawianiu elementów do zaprojektowanych urządzeń i podzespołów, dobór materiałów do konstrukcji stalowych, detalowanie rysunków.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – mechaniczne (opcjonalnie ostatni rok studiów),
 • Znajomość oprogramowania SolidWorks,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Rzetelność i terminowość w realizacji powierzonych zadań,
 • Mile widziana przynajmniej podstawowa znajomość pakietu ANYSYS Workbench Mechanical,
 • Mile widziane doświadczenie w automatyce i znajomość LabView,
  • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku lub w dziedzinie produkcji elementów mechanicznych.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w stabilnej jednostce,
  • Pracę przy rozwoju przełomowych rozwiązań energetycznych, zarówno dla systemów energetyki rozproszonej jak i zawodowej,
  • Warunki wynagrodzenia uwzględniające posiadaną wiedzę i umiejętności,
  • Szeroki zakres odpowiedzialności i decyzyjności,
  • Pracę w systemie jednozmianowym - cały etat.

 

Aplikację zawierającą CV ze zdjęciem, list motywacyjny, oraz oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych", prosimy przesłać na adres:

jakub.kupecki@ien.com.pl

lub

Instytut Energetyki Instytut Badawczy

ul. Mory 8

01-330 Warszawa

Dział Spraw Pracowniczych

 

do dnia 14.05.2019 r. w tytule wiadomości lub na kopercie prosimy wpisać "rekrutacja inżynier o specjalizacji mechanika".

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia                     17.05.2019 r.

Osoby zakwalifikowane do rozmowy rekrutacyjnej zostaną telefonicznie poinformowane o jej terminie. Zastrzegamy możliwość przeprowadzeniu testu kompetencji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. 

Aplikacje niekompletne oraz złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.

Inżynier o specjalizacji energetyka

Instytut Energetyki

Krajowy lider w dziedzinie stałotlenkowych ogniw paliwowych SOFC i elektrolizerów SOE, rozwijający własne technologie w zakresie ogniw, stosów oraz układów energetycznych w skali do 100  kW, poszukuje pracownika na stanowisko:

Inżynier o specjalizacji energetyka

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • Obliczenie systemów cieplno-przepływowych przy pomocy programów MS Excel, ASPEN oraz SolidWorks,
 • Opracowywanie układów energetycznych w skali mikro (<100 kW) pod kątem schematów konstrukcyjnych, rysunków wykonawczych oraz warsztatowych,
 • Nadzór nad realizacją wykonanych projektów technicznych w fazie produkcji,
 • Wprowadzanie zmian konstrukcyjnych w prototypach,
 • Udział w doborze i zamawianiu podzespołów układów dostępnych na rynku.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – energetyka, mechanika lub pokrewne (opcjonalnie ostatni rok studiów),
 • Znajomość oprogramowania SolidWorks,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Rzetelność i terminowość w realizacji powierzonych zadań,
 • Mile widziana przynajmniej podstawowa znajomość pakietu Aspen HYSYS/Aspen PLUS
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w stabilnej jednostce,
  • Pracę przy rozwoju przełomowych rozwiązań energetycznych, zarówno dla systemów energetyki rozproszonej jak i zawodowej,
  • Warunki wynagrodzenia uwzględniające posiadaną wiedzę i umiejętności,
  • Szeroki zakres odpowiedzialności i decyzyjności,
  • Pracę w systemie jednozmianowym - cały etat.

 

Aplikację zawierającą CV ze zdjęciem, list motywacyjny, oraz oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych", prosimy przesłać na adres:

jakub.kupecki@ien.com.pl

lub

Instytut Energetyki Instytut Badawczy

ul. Mory 8

01-330 Warszawa

Dział Spraw Pracowniczych

 

do dnia 14.05.2019 r. w tytule wiadomości lub na kopercie prosimy wpisać "rekrutacja inżynier o specjalizacji energetyka".

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia  17.05.2019 r.

Osoby zakwalifikowane do rozmowy rekrutacyjnej zostaną telefonicznie poinformowane o jej terminie. Zastrzegamy możliwość przeprowadzeniu testu kompetencji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. 

Aplikacje niekompletne oraz złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.

 

Laboratorium Automatyki i Zabezpieczeń Instytutu Energetyki zatrudni technika elektryka / elektronika
 
 
Laboratorium Automatyki i Zabezpieczeń  Instytutu Energetyki zatrudni technika elektryka / elektronika

Wymagania:

 • Mile widziani absolwenci techników oraz politechnik, preferowane elektryczne, elektroniczne (automatyk), informatyczne
 • Znajomość podstawowych zagadnień elektrycznych i elektronicznych
 • umiejętność naprawy urządzeń elektronicznych i automatyki
 • dobrze rozwiniętych umiejętności manualnych (montaż elementów THT, SMD)
 • umiejętności czytania schematów układów elektronicznych
 • Mile widziane umiejętności programistyczne w języku C, projektowaniu płyt PCB
 • wiek do 30 lat
 • prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,.

Opis stanowiska:

 • składanie, uruchamianie i testowanie nowych urządzeń elektronicznych,
 • serwis urządzeń,
 • nadzór nad wyposażeniem pomiarowym
 • wzorcowanie przyrządów
 • przygotowanie urządzeń do wysyłki,

Oferujemy:

 • ciekawą, kreatywną i stabilną pracę w młodym zespole,
 • stabilne wynagrodzenie,
 • możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania dodatkowych umiejętności.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres:

Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Laboratorium Automatyki i Zabezpieczeń
01-330 Warszawa, ul. Mory 8

e-mail: emil.tomczak@ien.com.pl

Inne informacje: Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Wykonawca – członek zespołu badawczego w ramach projektu OPUS

W związku z realizacją projektu OPUS, na stanowisko wykonawcy - członka zespołu badawczego wybrano dr inż. Marka Skrzypkiewicza

Wykonawca – członek zespołu badawczego w ramach projektu PRELUDIUM

W związku z realizacją projektu PRELUDIUM, na stanowisko wykonawcy - członka zespołu badawczego wybrano
p. Michała Skrzypkiewicza

Wykonawca – członek zespołu badawczego w ramach projektu SONATA

Na stanowisko wykonawcy - członka zespołu badawczego w projekcie SONATA wybrano dr inż. Marka Skrzypkiewicza

Na stanowisko stypendysty - wykonawcy - członka zespołu badawczego w projekcie SONATA wybrano p. Stanisława Jagielskiego. Kandydat otrzymał następującą punktację w poszczególnych kategoriach 4/4, 3/4, 3/3, łącznie 10 pkt.