Jesteś tutaj: Ogłoszenia / Praca w IEn

Praca w IEn

Referent w Dziale Księgowości

Instytut Energetyki Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie  poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko

Referent w Dziale Księgowości

Opis stanowiska:

 • wprowadzanie i księgowanie dokumentów;
 • pomoc bieżąca w dziale księgowości;
 • dbanie o prawidłowy przepływ dokumentacji;
 • tworzenie raportów, sprawozdań i zestawień;

 Od kandydata/kandydatki oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (minimum licencjat) o kierunku rachunkowość, finanse;
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego;
 • znajomości pakietu MS Office;
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy;
 • zdolności analitycznych;
 • łatwości w nawiązywaniu kontaktów oraz wysokiego poziom kultury osobistej;
 • zaangażowania w wykonywane obowiązki;
 • doświadczenie (staż, praktyka) w księgowości będzie dodatkowym atutem.

 Oferujemy:

 • umowę na zastępstwo
 • możliwość podjęcia  pracy od września 2019 r.
 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego i szkoleń;
 • dobrą atmosferę pracy.

Aplikację zawierającą CV, list motywacyjny, oraz oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Referenta w dziale księgowości w Instytucie Energetyki Instytucie Badawczym,  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)", prosimy przesłać na adres:

beata.przygoda@ien.com.pl
lub
Instytut Energetyki Instytut badawczy
ul. Mory 8
01-330 Warszawa
Dział Spraw Pracowniczych

do dnia 16 sierpnia 2019 r. w tytule wiadomości lub na kopercie prosimy wpisać "rekrutacja referent w Dziale Księgowości". Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 16 sierpnia 2019 r. Osoby zakwalifikowane do rozmowy rekrutacyjnej zostaną telefonicznie poinformowane o jej terminie Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. Aplikacje niekompletne oraz złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

 

Inżynier- laborant

Zakład Procesów Cieplnych Instytutu Energetyki
poszukuje pracownika na stanowisko:

Inżynier - laborant

Miejsce pracy: Warszawa

 Opis stanowiska:

-          wykonywanie eksperymentów laboratoryjnych pod nadzorem pracownika naukowego,

-          konserwacja, dbałość o stan stanowisk laboratoryjnych,

-          prowadzenie badań na obiektach przemysłowych,

-          obsługa urządzeń badawczych i pomiarowych,

-          uczestniczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych

-          przestrzeganie procedur i instrukcji stanowiskowych,

-          obsługa pakietu Office

Wymagania:

-          wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,

-          umiejętności manualne: montaż urządzeń, czujników, aparatury, obsługi elektronarzędzi

-          gotowość do wyjazdów na pomiary obiektowe (2-3 razy w roku),

-          znajomość podstaw elektrotechniki i automatyki,

-          uprawnienia SEP 1kV elektroenergetyczne i/lub cieplne mile widziane

-          odpowiedzialność,

-          zaangażowanie,

 Oferujemy:

-          pracę na pełny etat na podstawie umowy o pracę,

-          stabilne warunki zatrudnienia,

-          możliwość rozwoju zawodowego i/lub naukowego (doktorat),

-          atrakcyjne wynagrodzenie

CV ze zdjęciem z dopiskiem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych", prosimy przesłać na adres:

beata.przygoda@ien.com.pl oraz cpc@ien.com.pl

do dnia 31.07.2019 r.

Osoby zakwalifikowane do rozmowy rekrutacyjnej zostaną poinformowane o jej terminie.

Zgłoszenia osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.

Wykonawca – członek zespołu badawczego

Instytut Energetyki – Instytut Badawczy w Warszawie

Zatrudni pracownika na stanowisku

Wykonawca – członek zespołu badawczego

DYSCYPLINA NAUKOWA: Energetyka

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu PRELUDIUM NCN pt. Badania stabilności materiałów elektrod powietrznych w ogniwach SOE w warunkach wysokiego stężenia pary wodnej w szerokim zakresie gęstości prądu, poszukiwany jest członek zespołu badawczego, który będzie zaangażowany w realizację projektu jako Wykonawcy – członka zespołu badawczego.

Opis stanowiska oraz oczekiwane kompetencje:

Wykonawca będzie zaangażowany w prace eksperymentalne w szczególności w pomiary elektrochemiczne ogniw w czasie długo terminowych badań. Do jego obowiązków będzie należeć, odpowiednie przygotowanie stanowiska do badań krótko i długoterminowych, a także prowadzenie pomiarów elektrochemicznych z wykorzystaniem impedancyjnego spektrometru. Wykonawca będzie brał udział w przygotowaniu planu badań i procedur pomiarowych, a także opracowaniu wyników pomiarów otrzymanych w czasie prac eksperymentalnych. Celem projektu są badania stabilności materiałów elektrod powietrznych w ogniwach SOE w warunkach wysokiego stężenia pary wodnej. Wykonawca będzie zaangażowany w adaptację stanowiska, aby zapewnić wymagane parametry procesowe w czasie badań degradacji. Wykonawca, jako członek zespołu badawczego, będzie zaangażowany w redakcję publikacji naukowych i prezentację wyników podczas konferencji powiązanych z tematyką projektu.

Wymagania:

- udokumentowane doświadczenie w badaniach eksperymentalnych stałotlenkowych elektrolizerów, w zakresie pomiarów spektrometrycznych oraz charakteryzacji prądowo-napięciowej,

- znajomość typowych metod badawczych i aparatury pomiarowej stosowanej w pracach eksperymentalnych związanych z ogniwami SOE,

- wykształcenie kierunkowe (energetyka lub inżynieria chemiczna i procesowa lub pokrewne),

- biegła znajomość języka angielskiego udokumentowana przynajmniej 2 publikacjami, wydanymi w języku angielskim w czasopismach powiązanych z tematyką projektu.

Okres zaangażowania: 20 miesiące

Aplikację zawierającą CV ze zdjęciem, list motywacyjny, oraz oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych", prosimy przesłać na adres:

jakub.kupecki@ien.com.pl

lub

Instytut Energetyki Instytut Badawczy
ul. Mory 8
01-330 Warszawa
Dział Spraw Pracowniczych

do dnia 16.07.2019 r. w tytule wiadomości lub na kopercie prosimy wpisać "wykonawca –członek zespołu badawczego”

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 22.07.2019 r.

Osoby zakwalifikowane do rozmowy rekrutacyjnej zostaną telefonicznie poinformowane o jej terminie. Zastrzegamy możliwość przeprowadzeniu testu kompetencji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. 

Aplikacje niekompletne oraz złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.

Wykonawca – członek zespołu badawczego na stanowisku stypendysty

Instytut Energetyki – Instytut Badawczy w Warszawie

Zatrudni pracownika na stanowisko

Wykonawca – członek zespołu badawczego na stanowisku stypendysty

DYSCYPLINA NAUKOWA: Energetyka

SPECJALNOŚĆ: wysokotemperaturowe procesy elektrochemiczne

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu SONATA NCN pt. Eksperymentalne i numeryczne badania wpływu mikrostruktury ceramicznych przewodników jonowych na przebieg procesu wytwarzania wodoru w stałotlenkowych ogniwach elektrochemicznych (SOC), poszukiwany jest członek zespołu badawczego, który będzie zaangażowany w realizację projektu jako Wykonawcy – członka zespołu badawczego na stanowisku stypendysty

Opis stanowiska oraz oczekiwane kompetencje:

Wykonawca na stanowisku stypendysty będzie uczestniczył we wszystkich zadaniach badawczych projektu, obejmujących prace obliczeniowe i prace eksperymentalne w laboratoriach Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych. Zadaniem Stypendysty będzie rozwinięcie umiejętności prowadzenia badań laboratoryjnych wysokotemperaturowych procesów elektrochemicznych., nabór, analiza i wizualizacja pozyskanych danych. Oczekuje się, że Wykonawca-Stypendysta rozwinie umiejętności interpretacji pozyskanych charakterystyk prądowo-napięciowych oraz spektr impedancyjnych (EIS) w takim stopniu, aby docelowo samodzielnie prowadzić badania laboratoryjne. Rolą wykonawcy będzie zdobycie a następnie wykorzystanie doświadczenia i umiejętności w zakresie projektowania eksperymentów oraz ich realizacji z zapewnieniem najwyższych standardów naukowych, pod nadzorem kierownika projektu i doświadczonego zespołu badawczego. Wykonawca-Stypendysta, jako członek zespołu badawczego, będzie zaangażowany w redakcję publikacji naukowych i prezentację wyników podczas konferencji powiązanych z tematyką projektu.

Wymagania:

- wykształcenie kierunkowe (energetyka, inżynieria materiałowa, inżyniera chemiczna i procesowa lub pokrewne),

- przynajmniej stopień mgr/mgr inż. lub rozpoczęte studia doktoranckie

- udokumentowane doświadczenie w dziedzinie elektrochemii ciała stałego, w szczególności znajomość teoretycznych podstaw działania stałotlenkowych elektrolizerów oraz wpływu wybranych parametrów materiałowych, strukturalnych i eksploatacyjnych na ich charakterystykę.

- biegła znajomość języka angielskiego, mile widziane publikacje w języku angielskim

Okres zaangażowania: 36 miesięcy

Aplikację zawierającą CV ze zdjęciem, list motywacyjny, oraz oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych", prosimy przesłać na adres:

jakub.kupecki@ien.com.pl

lub

Instytut Energetyki Instytut Badawczy
ul. Mory 8
01-330 Warszawa
Dział Spraw Pracowniczych

do dnia 16.07.2019 r. w tytule wiadomości lub na kopercie prosimy wpisać "wykonawca - stypendysta

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 22.07.2019 r.

Osoby zakwalifikowane do rozmowy rekrutacyjnej zostaną telefonicznie poinformowane o jej terminie. Zastrzegamy możliwość przeprowadzeniu testu kompetencji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. 

Aplikacje niekompletne oraz złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.

Wykonawca – członek zespołu badawczego

Instytut Energetyki – Instytut Badawczy w Warszawie

Zatrudni na stanowisku

Wykonawca – członek zespołu badawczego

DYSCYPLINA NAUKOWA: Energetyka

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu SONATA NCN pt.
Eksperymentalne i numeryczne badania wpływu mikrostruktury ceramicznych przewodników jonowych na przebieg procesu wytwarzania wodoru w stałotlenkowych ogniwach elektrochemicznych (SOC), poszukiwany jest członek zespołu badawczego, który będzie zaangażowany w realizację projektu jako Wykonawcy – członka zespołu badawczego.

Opis stanowiska oraz oczekiwane kompetencje:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za udział w analizach numerycznych, w szczególności w zakresie uwzględnienia składu materiałowego i mikrostruktury oraz geometrii ogniwa w modelu służącym do wyznaczania charakterystyki modyfikowanych ogniw elektrochemicznych, pracujących w trybie elektrolizera. Wykonawca będzie brał udział w opracowaniu koncepcji modelu, jego implementacji w dedykowanym oprogramowaniu (kod komercyjny, przykładowo Aspen HYSYS lub własne oprogramowanie bądź program komputerowy), a następnie jego zastosowaniu do prowadzenia analiz stałotlenkowego elektrolizera. Celem projektu jest wprowadzanie modyfikacji mikrostruktury w celu wyznaczenia zakresu parametrów mikrostrukturalnych, które zapewniają najlepsze osiągi elektrochemiczne z jednoczesną minimalizacją degradacji ogniwa. Wykonawca będzie brał udział w strojeniu i walidacji modelu w celu uogólnienia wyników badań eksperymentalnych Wykonawca będzie uczestniczył w pracach eksperymentalnych oraz będzie brał udział w określeniu metodologii badawczej ogniw SOE o modyfikowanej strukturze, w celu pozyskania danych do walidacji modeli obliczeniowych i ich dalszego wykorzystania w toku projektu. Wykonawca, jako członek zespołu badawczego, będzie zaangażowany w redakcję publikacji naukowych i prezentację wyników podczas konferencji powiązanych z tematyką projektu.

Wymagania:

- udokumentowane doświadczenie w zakresie rozwoju i wykorzystania modeli numerycznych stałotlenkowych elektrolizerów (SOE),

- udokumentowane doświadczenie w badaniach eksperymentalnych stałotlenkowych elektrolizerów, przynajmniej w zakresie charakteryzacji prądowo-napięciowej,

- znajomość typowych metod badawczych i aparatury pomiarowej stosowanej w pracach eksperymentalnych związanych z ogniwami SOE,

- wykształcenie kierunkowe (energetyka lub inżynieria chemiczna i procesowa bądź pokrewne),

- biegła znajomość języka angielskiego udokumentowana przynajmniej 5 publikacjami wydanymi w języku angielskim w czasopismach powiązanych z tematyką projektu (na przykład Applied Energy, International Journal of Hydrogen Energy, Energy).

Okres zaangażowania: 36 miesięcy

Aplikację zawierającą CV ze zdjęciem, list motywacyjny, oraz oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych", prosimy przesłać na adres:

jakub.kupecki@ien.com.pl

lub

Instytut Energetyki Instytut Badawczy
ul. Mory 8
01-330 Warszawa
Dział Spraw Pracowniczych

do dnia 16.07.2019 r. w tytule wiadomości lub na kopercie prosimy wpisać "rekrutacja inżynier o specjalizacji mechanika".

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 22.07.2019 r.

Osoby zakwalifikowane do rozmowy rekrutacyjnej zostaną telefonicznie poinformowane o jej terminie. Zastrzegamy możliwość przeprowadzeniu testu kompetencji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. 

Aplikacje niekompletne oraz złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.

 

Metrolog

Laboratorium Aparatury Pomiarowej Instytutu Energetyki zatrudni na stanowisko metrologa.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane elektryczne, elektroniczne, (automatyk), informatyczne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (WORD oraz EXCEL),
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
 • czynne prawo jazdy,
 • posiadanie własnego samochodu,
 • doświadczenie zawodowe laboratoryjne, w tym znajomość zagadnień dotyczących pomiaru temperatury, wilgotności  będzie dodatkowym atutem.

Opis stanowiska:

 • wykonywanie pomiarów w zakresie temperatury i wilgotności w laboratorium i poza nim (wyjazdy służbowe)
 • opracowywanie i analiza wyników.

Oferujemy:

 • ciekawą, kreatywną i stabilną pracę w młodym zespole,
 • stabilne wynagrodzenie,
 • możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania dodatkowych umiejętności.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Instytut Energetyki w zakresie obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)"

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres:

Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Laboratorium Aparatury Pomiarowej
02-981 Warszawa, ul. Augustówka 36

e-mail: roman.witkowski@ien.com.pl

Inne informacje: Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Inżynier o specjalizacji mechanika

Instytut Energetyki

Krajowy lider w dziedzinie stałotlenkowych ogniw paliwowych SOFC i elektrolizerów SOE, rozwijający własne technologie w zakresie ogniw, stosów oraz układów energetycznych w skali do 100  kW, poszukuje pracownika na stanowisko:

Inżynier o specjalizacji mechanika

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • Projektowanie systemów mechanicznych przy pomocy programu SolidWorks,
  • Opracowywanie elementów maszyn i urządzeń pod kątem schematów konstrukcyjnych, rysunków wykonawczych oraz warsztatowych,
  • Nadzór nad realizacją wykonanych projektów technicznych w fazie wytwarzania (głównie metody CNC),
  • Wprowadzanie zmian konstrukcyjnych w istniejących prototypach,
   • Udział w doborze i zamawianiu elementów do zaprojektowanych urządzeń i podzespołów, dobór materiałów do konstrukcji stalowych, detalowanie rysunków.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – mechaniczne (opcjonalnie ostatni rok studiów),
 • Znajomość oprogramowania SolidWorks,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Rzetelność i terminowość w realizacji powierzonych zadań,
 • Mile widziana przynajmniej podstawowa znajomość pakietu ANYSYS Workbench Mechanical,
 • Mile widziane doświadczenie w automatyce i znajomość LabView,
  • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku lub w dziedzinie produkcji elementów mechanicznych.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w stabilnej jednostce,
  • Pracę przy rozwoju przełomowych rozwiązań energetycznych, zarówno dla systemów energetyki rozproszonej jak i zawodowej,
  • Warunki wynagrodzenia uwzględniające posiadaną wiedzę i umiejętności,
  • Szeroki zakres odpowiedzialności i decyzyjności,
  • Pracę w systemie jednozmianowym - cały etat.

 

Aplikację zawierającą CV ze zdjęciem, list motywacyjny, oraz oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych", prosimy przesłać na adres:

jakub.kupecki@ien.com.pl

lub

Instytut Energetyki Instytut Badawczy

ul. Mory 8

01-330 Warszawa

Dział Spraw Pracowniczych

 

do dnia 14.05.2019 r. w tytule wiadomości lub na kopercie prosimy wpisać "rekrutacja inżynier o specjalizacji mechanika".

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia                     17.05.2019 r.

Osoby zakwalifikowane do rozmowy rekrutacyjnej zostaną telefonicznie poinformowane o jej terminie. Zastrzegamy możliwość przeprowadzeniu testu kompetencji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. 

Aplikacje niekompletne oraz złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.

Inżynier o specjalizacji energetyka

Instytut Energetyki

Krajowy lider w dziedzinie stałotlenkowych ogniw paliwowych SOFC i elektrolizerów SOE, rozwijający własne technologie w zakresie ogniw, stosów oraz układów energetycznych w skali do 100  kW, poszukuje pracownika na stanowisko:

Inżynier o specjalizacji energetyka

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • Obliczenie systemów cieplno-przepływowych przy pomocy programów MS Excel, ASPEN oraz SolidWorks,
 • Opracowywanie układów energetycznych w skali mikro (<100 kW) pod kątem schematów konstrukcyjnych, rysunków wykonawczych oraz warsztatowych,
 • Nadzór nad realizacją wykonanych projektów technicznych w fazie produkcji,
 • Wprowadzanie zmian konstrukcyjnych w prototypach,
 • Udział w doborze i zamawianiu podzespołów układów dostępnych na rynku.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – energetyka, mechanika lub pokrewne (opcjonalnie ostatni rok studiów),
 • Znajomość oprogramowania SolidWorks,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Rzetelność i terminowość w realizacji powierzonych zadań,
 • Mile widziana przynajmniej podstawowa znajomość pakietu Aspen HYSYS/Aspen PLUS
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w stabilnej jednostce,
  • Pracę przy rozwoju przełomowych rozwiązań energetycznych, zarówno dla systemów energetyki rozproszonej jak i zawodowej,
  • Warunki wynagrodzenia uwzględniające posiadaną wiedzę i umiejętności,
  • Szeroki zakres odpowiedzialności i decyzyjności,
  • Pracę w systemie jednozmianowym - cały etat.

 

Aplikację zawierającą CV ze zdjęciem, list motywacyjny, oraz oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych", prosimy przesłać na adres:

jakub.kupecki@ien.com.pl

lub

Instytut Energetyki Instytut Badawczy

ul. Mory 8

01-330 Warszawa

Dział Spraw Pracowniczych

 

do dnia 14.05.2019 r. w tytule wiadomości lub na kopercie prosimy wpisać "rekrutacja inżynier o specjalizacji energetyka".

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia  17.05.2019 r.

Osoby zakwalifikowane do rozmowy rekrutacyjnej zostaną telefonicznie poinformowane o jej terminie. Zastrzegamy możliwość przeprowadzeniu testu kompetencji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. 

Aplikacje niekompletne oraz złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.

 

Sekretarka/Sekretarz

Instytut Energetyki Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie  poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko

Sekretarka/Sekretarz

Opis stanowiska:

- prowadzenie korespondencji wewnętrznej oraz zewnętrznej (pisanie pism, terminowa obsługa faktur, sporządzanie,   
  oprawa i wysyłka raportów itp.),

 - korespondencja z klientami,

 - prowadzenie dokumentacji pracowniczej (teczki osobowe, karty urlopowe, listy obecności, rejestr delegacji)

 - archiwizacja dokumentów administracyjnych

 - zaopatrzenie w artykuły biurowe, tonerów, środki czystości itp.

 

Od kandydata/kandydatki oczekujemy:

- wykształcenia średniego lub wyższego;

- dobrej, komunikatywnej znajomości języka angielskiego na poziomie B1;

- znajomości pakietu MS Office;

- samodzielności i dobrej organizacji pracy;

- zdolności analitycznych;

- łatwości w nawiązywaniu kontaktów oraz wysokiego poziom kultury osobistej;

- zaangażowania w wykonywane obowiązki;

- doświadczenie (staż, praktyka) z zakresu administracji biurowej będzie dodatkowym atutem.

 

Oferujemy:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

- możliwość podjęcia  pracy od zaraz,

- możliwość ciągłego rozwoju zawodowego i szkoleń,

- dobrą atmosferę pracy.

 

Aplikację zawierającą CV ze zdjęciem, list motywacyjny, oraz oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych", prosimy przesłać na adres:

beata.przygoda@ien.com.pl

lub

Instytut Energetyki Instytut Badawczy

ul. Mory 8

01-330 Warszawa

Dział Spraw Pracowniczych

 

do dnia 08.04.2019 r. w tytule wiadomości lub na kopercie prosimy wpisać "rekrutacja sekretarka/sekretarz".

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 12.04.2019 r.

Osoby zakwalifikowane do rozmowy rekrutacyjnej zostaną telefonicznie poinformowane o jej terminie. Zastrzegamy możliwość przeprowadzeniu testu kompetencji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. 

Aplikacje niekompletne oraz złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.

Laboratorium Automatyki i Zabezpieczeń Instytutu Energetyki zatrudni technika elektryka / elektronika
 
 
Laboratorium Automatyki i Zabezpieczeń  Instytutu Energetyki zatrudni technika elektryka / elektronika

Wymagania:

 • Mile widziani absolwenci techników oraz politechnik, preferowane elektryczne, elektroniczne (automatyk), informatyczne
 • Znajomość podstawowych zagadnień elektrycznych i elektronicznych
 • umiejętność naprawy urządzeń elektronicznych i automatyki
 • dobrze rozwiniętych umiejętności manualnych (montaż elementów THT, SMD)
 • umiejętności czytania schematów układów elektronicznych
 • Mile widziane umiejętności programistyczne w języku C, projektowaniu płyt PCB
 • wiek do 30 lat
 • prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,.

Opis stanowiska:

 • składanie, uruchamianie i testowanie nowych urządzeń elektronicznych,
 • serwis urządzeń,
 • nadzór nad wyposażeniem pomiarowym
 • wzorcowanie przyrządów
 • przygotowanie urządzeń do wysyłki,

Oferujemy:

 • ciekawą, kreatywną i stabilną pracę w młodym zespole,
 • stabilne wynagrodzenie,
 • możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania dodatkowych umiejętności.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres:

Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Laboratorium Automatyki i Zabezpieczeń
01-330 Warszawa, ul. Mory 8

e-mail: emil.tomczak@ien.com.pl

Inne informacje: Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.