Jesteś tutaj: Ogłoszenia / POIS – poinformuj o potencjalnych nadużyciach

POIS – poinformuj o potencjalnych nadużyciach

Mechanizm sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych przy realizacji projektu nr POIS.01.03.01-00-0084/17 „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu Energetyki – Instytutu Badawczego w Warszawie”

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu Energetyki – Instytutu Badawczego w Warszawie”  (Umowa o dofinansowanie Nr POIS.01.03.01.00-0084/17 z dnia 28 czerwca 2019 r.) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, poddziałanie 1.3.1 i wynikającym z niej obowiązkiem upublicznia informacji o funkcjonowaniu mechanizmu sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych przy realizacji projektu (par 4 pkt 18 i 19), Dyrekcja Instytutu Energetyki w Warszawie informuje, że o wyżej wskazanych nieprawidłowościach i nadużyciach można powiadamiać poprzez:

1. adres e- mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

2. formularz elektroniczny: link do formularza