Patenty

Lp Autor (autorzy) Tytuł patentu / zgłoszenia patentowego Typ patentu / zgłoszenia patentowego Rok Nr patentu
1 Anderson E., Karolak J., Tarczyński W Programowalny generator impulsów, zwłaszcza impulsów szpilkowych jednokrotnych Patent RP - wygasł 2010 208328
2 Anderson E., Karolak J., Tarczyński W Układ do pomiaru prądu upływu izolacji linii elektroenergetycznej Patent RP - wygasł 2009 201543