Patenty

Lp Autor (autorzy) Tytuł patentu / zgłoszenia patentowego Typ patentu / zgłoszenia patentowego Rok Nr patentu
1 Wańkowicz J., Papliński P., Sulik R. Sposób i miernik do pomiarów natężenia przemiennego pola elektrycznego o częstotliwości 0-10 KHz w środowisku instalacji elektroenergetycznych Patent RP 2015 222815
2 Papliński P., Czarnecki Z., Komorowska I. Urządzenie do diagnozowania stanu zużycia ograniczników przepięć, zwłaszcza ograniczników znajdujących się w eksploatacji Patent RP - wygasł 2006 194370
3 Papliński P., Czarnecki Z., Komorowska I. Sposób diagnozowania stanu zużycia ograniczników przepięć Patent RP - wygasł 2006 194371