Jesteś tutaj: Badania naukowe / Patenty

Patenty

Lp Autor (autorzy) Tytuł patentu / zgłoszenia patentowego Typ patentu / zgłoszenia patentowego Rok Nr patentu
61 - SLAGANN, Nazwa do programu komputerowego do oceny ryzyka zagrożenia żużlowaniem powierzchni ogrzewalnych kotłów energetycznych Znak towarowy 2008 199286
62 Ginalski J., Rusiniak M., Romaniuk K. Sposób i układ do pomiaru naprężeń w kształtowanych łukowo odcinkach rurociągów energetycznych, zwłaszcza w wysokich temperaturach Patent RP - wygasł 2008 201865
63 Golec T., Kakietek S., Świrski J., Rakowski J., Remiszewski K., Szymczak J., Świątkowski B. Sposób i gazogenerator do zgazowania paliwa stałego o niskiej kaloryczności Patent RP - wygasł 2008 201871
64 Jewulski J., Krist K., Sishtla Ch., Pondo J., Petri R., Goodwin D. Gas flow panels integrated with solid oxide fuel cell stacks US Patent 2008 7374834
65 Wróblewska S., Kuran Z., Tomczak E., Skrodzki S. Sposób i układ optymalizacji wyboru wartości nastaw układów zabezpieczeń elektroenergetycznych Patent RP - wygasł 2007 193324
66 Kuran Z. Transformatorowy układ probierczy Patent RP - wygasł 2007 197267
67 Świrski J., Golec T., Wróblewska V. Sposób i urządzenie do redukcji tlenków azotu w niskoemisyjnym spalaniu pyłu węglowego w kotle energetycznym z dopalaniem pyłu Patent RP - wygasł 2006 192062
68 Golec T., Ostap M., Sobczuk Cz., Świrski J. Układ do dopalania nie spalonych cząstek węgla w pyłowym kotle energetycznym z paleniskiem wirowym Patent RP - wygasł 2006 193951
69 Malus R., Domański S., Świrski J., Golec T. Układ zapobiegający korozji rur kotłowych, zwłaszcza rur ekranujących komorę paleniskową w palenisku do niskoemisyjnego spalania pyłu węglowego Patent RP - wygasł 2006 193506
70 Papliński P., Czarnecki Z., Komorowska I. Urządzenie do diagnozowania stanu zużycia ograniczników przepięć, zwłaszcza ograniczników znajdujących się w eksploatacji Patent RP - wygasł 2006 194370
71 Papliński P., Czarnecki Z., Komorowska I. Sposób diagnozowania stanu zużycia ograniczników przepięć Patent RP - wygasł 2006 194371
72 Wróblewska S., Kuran Z., Beksiak W., Michalski R. Sposób i układ wykrywania zwarć zwojowych w transformatorze zaczepowym z transformatorem dodawczym Patent RP - wygasł 2005 189804
73 Golec T., Świrski J., Remiszewski K., Wysocki R., Warda P., Sposób i układ regulacji rozkładu temperatury na wylocie komory paleniskowej Patent RP - wygasł 2005 190274
74 Golec T., Remiszewski K., Świrski J., Szymczak J., Wróblewska V., Kulpa A., Jadamus H., Siwiński J. Urządzenie do kształtowania wypływu mieszaniny pyłowo-powietrznej w palniku wirowym Patent RP - wygasł 2005 193516
75 Ginalski J., Gawiński Z., Rusiniak M., Romaniuk K., Rudnik A. Układ tensometryczny do pomiaru naprężeń własnych w konstrukcjach mechanicznych, zwłaszcza w rurociągach energetycznych Patent RP - wygasł 2004 187783
76 Świrski J., Wróblewska V., Golec T., Szymczak J., Kulpa A., Jadamus H., Zaręba R., Urządzenie do kształtowania wypływu mieszaniny pyłowo-powietrznej w palniku wirowym z niską emisją tlenków azotu Patent RP - wygasł 2000 180107
77 Jadamus H., Kulpa A., Świrski J., Golec T., Wróblewska V., Palnik wirowy do spalania pyłu węglowego z niską emisją tlenków azotu Patent RP - wygasł 2000 180190
78 Świrski J., Wróblewska V., Remiszewski K., Golec T., Szymczak J. Układ regulacji powietrza wtórnego niskoemisyjnego palnika pyłowego Patent RP - wygasł 1999 177727
79 Świrski J., Wróblewska V., Serant F. A., Toczyłkin V. N., Striżko J. W., Szymczak J., Golec T., Zaręba R., Kulpa A., Jadamus H., Układ do niskoemisyjnego spalania pyłu węglowego w kotłach energetycznych z palnikami strumieniowymi Patent RP - wygasł 1996 170716
80 Babij W., Golec T., Serant F., Szymczak J., Świrski J., Wartanian A.G., Werrowicki E.H., Wróblewska V., Urządzenie do kształtowania wypływu mieszaniny pyłowo-powietrznej z palnika pyłowego Patent RP - wygasł 1994 165761