Jesteś tutaj: Badania naukowe / Patenty

Patenty

Lp Autor (autorzy) Tytuł patentu / zgłoszenia patentowego Typ patentu / zgłoszenia patentowego Rok Nr patentu
61 Świrski J., Golec T., Wróblewska V. Sposób i urządzenie do redukcji tlenków azotu w niskoemisyjnym spalaniu pyłu węglowego w kotle energetycznym z dopalaniem pyłu Patent RP - wygasł 2006 192062
62 Golec T., Ostap M., Sobczuk Cz., Świrski J. Układ do dopalania nie spalonych cząstek węgla w pyłowym kotle energetycznym z paleniskiem wirowym Patent RP - wygasł 2006 193951
63 Malus R., Domański S., Świrski J., Golec T. Układ zapobiegający korozji rur kotłowych, zwłaszcza rur ekranujących komorę paleniskową w palenisku do niskoemisyjnego spalania pyłu węglowego Patent RP - wygasł 2006 193506
64 Papliński P., Czarnecki Z., Komorowska I. Urządzenie do diagnozowania stanu zużycia ograniczników przepięć, zwłaszcza ograniczników znajdujących się w eksploatacji Patent RP - wygasł 2006 194370
65 Papliński P., Czarnecki Z., Komorowska I. Sposób diagnozowania stanu zużycia ograniczników przepięć Patent RP - wygasł 2006 194371
66 Wróblewska S., Kuran Z., Beksiak W., Michalski R. Sposób i układ wykrywania zwarć zwojowych w transformatorze zaczepowym z transformatorem dodawczym Patent RP - wygasł 2005 189804
67 Golec T., Świrski J., Remiszewski K., Wysocki R., Warda P., Sposób i układ regulacji rozkładu temperatury na wylocie komory paleniskowej Patent RP - wygasł 2005 190274
68 Golec T., Remiszewski K., Świrski J., Szymczak J., Wróblewska V., Kulpa A., Jadamus H., Siwiński J. Urządzenie do kształtowania wypływu mieszaniny pyłowo-powietrznej w palniku wirowym Patent RP 2005 193516
69 Ginalski J., Gawiński Z., Rusiniak M., Romaniuk K., Rudnik A. Układ tensometryczny do pomiaru naprężeń własnych w konstrukcjach mechanicznych, zwłaszcza w rurociągach energetycznych Patent RP - wygasł 2004 187783
70 Świrski J., Wróblewska V., Golec T., Szymczak J., Kulpa A., Jadamus H., Zaręba R., Urządzenie do kształtowania wypływu mieszaniny pyłowo-powietrznej w palniku wirowym z niską emisją tlenków azotu Patent RP - wygasł 2000 180107
71 Jadamus H., Kulpa A., Świrski J., Golec T., Wróblewska V., Palnik wirowy do spalania pyłu węglowego z niską emisją tlenków azotu Patent RP - wygasł 2000 180190
72 Świrski J., Wróblewska V., Remiszewski K., Golec T., Szymczak J. Układ regulacji powietrza wtórnego niskoemisyjnego palnika pyłowego Patent RP - wygasł 1999 177727
73 Świrski J., Wróblewska V., Serant F. A., Toczyłkin V. N., Striżko J. W., Szymczak J., Golec T., Zaręba R., Kulpa A., Jadamus H., Układ do niskoemisyjnego spalania pyłu węglowego w kotłach energetycznych z palnikami strumieniowymi Patent RP - wygasł 1996 170716
74 Babij W., Golec T., Serant F., Szymczak J., Świrski J., Wartanian A.G., Werrowicki E.H., Wróblewska V., Urządzenie do kształtowania wypływu mieszaniny pyłowo-powietrznej z palnika pyłowego Patent RP - wygasł 1994 165761
75 Świrski J., Wróblewska V., Golec T., Serant F., Toczyłkin V., Lisicin V. Palnik pyłowy zasilany pyłem o wysokiej koncentracji Patent RP - wygasł 1994 166464
76 Świrski J., Szymczak J., Wróblewska V., Golec T., Bogucki B., Kulpa A. Sposób i urządzenie do obniżania emsji tlenków azotu przy spalaniu węgla niskogatunkowego w przepływie zawirowanym Patent RP - wygasł 1994 164556