Jesteś tutaj: Badania naukowe / Patenty

Patenty

Lp Autor (autorzy) Tytuł patentu / zgłoszenia patentowego Typ patentu / zgłoszenia patentowego Rok Nr patentu
41 Frącek A., Kobyliński K., Kiszło S., Lipiński Z., Aleksiejczuk M., Nieścierewski E., Drobot P. Rozłącznik z komorami próżniowymi Patent RP 2014 218856
42 Remiszewski K., Ilmurzyńska J., Mrozik A. Sposób i gazogenerator do zgazowania biopaliwa zwłaszcza biomasy Patent RP 2014 219483
43 Świątkowski B., Kuczyński P., Razum M., Golec T. Palnik pyłowy do spalania w kotłach energetycznych zmielonej biomasy o koncentracji powyżej 2 kg/m3 Patent RP 2014 219679
44 Świątkowski B., Kuczyński P., Golec T., Razum M. Separator paliwa Patent RP 2013 232941
45 Golec T., Świątkowski B. Sposób oraz palnik do spalania pyłu węglowego w kotle energetycznym, w utleniającym czynniku gazowym Patent RP 2013 215549
46 Golec T., Świątkowski B., Szymczak J., Ostap M. Układ do zmniejszenia emisji termicznych tlenków azotu NOx w wirowej komorze paleniskowej kotła energetycznego Patent RP 2013 217470
47 Świątkowski B., Golec T., Remiszewski K. Palnik kotła energetycznego do spalania rozdrobnionej biomasy Zgłoszenie patentowe RP 2012 399245
48 Kakietek S., Golec, Zaręba R., Hardy T., Pietrzyk M., Kowalski M. Sposób ciągłej oceny zagrożenia korozją niskotlenową kotłów energetycznych w warunkach eksploatacji Patent RP 2012 213000
49 Golec T., Marczenko W., Sposób i linia technologiczna do wytwarzania pyłowego paliwa energetycznego z surowca o niskiej kaloryczności, zwłaszcza z biomasy Patent RP 2012 388359
50 Kakietek S., Golec T., Zaręba R., Hardy T., Pietrzyk M., Kowalski M. Sposób ciągłej oceny zagrożenia korozją niskotlenową kotłów energetycznych w warunkach eksploatacji Patent RP 2012 213000
51 Golec T., Ilmurzyńska J., Remiszewski K., Talarowski D. Sposób i gazogenerator do zgazowania paliwa stałego o niskiej kaloryczności zwłaszcza biomasy o szerokim spektrum wilgotności Patent RP 2012 213400
52 Świątkowski B., Remiszewski K., Golec T., Błesznowski M. Palnik kotła energetycznego do spalania rozdrobnionej biomasy Patent RP 2011 211944
53 Golec T., Świątkowski B., Ostap M., Ekiert T., Współwłasność z ENERGIAWIR Wielostrefowe palenisko do niskotemperaturowego spalania paliwa stałego Patent RP 2011 211304
54 Kordylewski W., Hardy T., Andryjowicz Cz., Golec T. Sposób i urządzenie do zasilania pyłowych palników rozpałkowo-podtrzymujących w kotłach pyłowych Patent RP - wygasł 2010 208208
55 Golec T., Świrski J. Sposób i układ do uruchamiania kotłów energetycznych Patent RP - wygasł 2010 208041
56 Anderson E., Karolak J., Tarczyński W Programowalny generator impulsów, zwłaszcza impulsów szpilkowych jednokrotnych Patent RP - wygasł 2010 208328
57 - DAWID, Nazwa programu komputerowego do oceny ryzyka zagrożenia korozją niskotlenową rur przyściennych komory paleniskowej kotłów energetycznych Znak towarowy 2009 213048
58 Golec T., Świątkowski B., Szymczak J., Ostap M., Warda P., Wysocki R., Pławski A., Kowalczyk J. Instalacja do wymuszonego mieszania spalin recyrkulacyjnych i powietrza w komorze paleniskowej kotła energetycznego Zgłoszenie patentowe RP 2009 389403
59 Golec T., Kakietek S., Świrski J. Sposób określania parametrów paliw stałych energetycznych, zwłaszcza paliw alternatywnych Patent RP - wygasł 2009 204936
60 Anderson E., Karolak J., Tarczyński W Układ do pomiaru prądu upływu izolacji linii elektroenergetycznej Patent RP - wygasł 2009 201543