Jesteś tutaj: Badania naukowe / Patenty

Patenty

Lp Autor (autorzy) Tytuł patentu / zgłoszenia patentowego Typ patentu / zgłoszenia patentowego Rok Nr patentu
41 Świątkowski B., Golec T., Remiszewski K. Palnik kotła energetycznego do spalania rozdrobnionej biomasy Zgłoszenie patentowe RP 2012 399245
42 Kakietek S., Golec, Zaręba R., Hardy T., Pietrzyk M., Kowalski M. Sposób ciągłej oceny zagrożenia korozją niskotlenową kotłów energetycznych w warunkach eksploatacji Patent RP 2012 213000
43 Golec T., Marczenko W., Sposób i linia technologiczna do wytwarzania pyłowego paliwa energetycznego z surowca o niskiej kaloryczności, zwłaszcza z biomasy Patent RP 2012 388359
44 Kakietek S., Golec T., Zaręba R., Hardy T., Pietrzyk M., Kowalski M. Sposób ciągłej oceny zagrożenia korozją niskotlenową kotłów energetycznych w warunkach eksploatacji Patent RP 2012 213000
45 Golec T., Ilmurzyńska J., Remiszewski K., Talarowski D. Sposób i gazogenerator do zgazowania paliwa stałego o niskiej kaloryczności zwłaszcza biomasy o szerokim spektrum wilgotności Patent RP 2012 213400
46 Świątkowski B., Remiszewski K., Golec T., Błesznowski M. Palnik kotła energetycznego do spalania rozdrobnionej biomasy Patent RP 2011 211944
47 Golec T., Świątkowski B., Ostap M., Ekiert T., Współwłasność z ENERGIAWIR Wielostrefowe palenisko do niskotemperaturowego spalania paliwa stałego Patent RP 2011 211304
48 Kordylewski W., Hardy T., Andryjowicz Cz., Golec T. Sposób i urządzenie do zasilania pyłowych palników rozpałkowo-podtrzymujących w kotłach pyłowych Patent RP - wygasł 2010 208208
49 Golec T., Świrski J. Sposób i układ do uruchamiania kotłów energetycznych Patent RP - wygasł 2010 208041
50 Anderson E., Karolak J., Tarczyński W Programowalny generator impulsów, zwłaszcza impulsów szpilkowych jednokrotnych Patent RP - wygasł 2010 208328
51 - DAWID, Nazwa programu komputerowego do oceny ryzyka zagrożenia korozją niskotlenową rur przyściennych komory paleniskowej kotłów energetycznych Znak towarowy 2009 213048
52 Golec T., Świątkowski B., Szymczak J., Ostap M., Warda P., Wysocki R., Pławski A., Kowalczyk J. Instalacja do wymuszonego mieszania spalin recyrkulacyjnych i powietrza w komorze paleniskowej kotła energetycznego Zgłoszenie patentowe RP 2009 389403
53 Golec T., Kakietek S., Świrski J. Sposób określania parametrów paliw stałych energetycznych, zwłaszcza paliw alternatywnych Patent RP - wygasł 2009 204936
54 Anderson E., Karolak J., Tarczyński W Układ do pomiaru prądu upływu izolacji linii elektroenergetycznej Patent RP - wygasł 2009 201543
55 - SLAGANN, Nazwa do programu komputerowego do oceny ryzyka zagrożenia żużlowaniem powierzchni ogrzewalnych kotłów energetycznych Znak towarowy 2008 199286
56 Ginalski J., Rusiniak M., Romaniuk K. Sposób i układ do pomiaru naprężeń w kształtowanych łukowo odcinkach rurociągów energetycznych, zwłaszcza w wysokich temperaturach Patent RP - wygasł 2008 201865
57 Golec T., Kakietek S., Świrski J., Rakowski J., Remiszewski K., Szymczak J., Świątkowski B. Sposób i gazogenerator do zgazowania paliwa stałego o niskiej kaloryczności Patent RP - wygasł 2008 201871
58 Jewulski J., Krist K., Sishtla Ch., Pondo J., Petri R., Goodwin D. Gas flow panels integrated with solid oxide fuel cell stacks US Patent 2008 7374834
59 Wróblewska S., Kuran Z., Tomczak E., Skrodzki S. Sposób i układ optymalizacji wyboru wartości nastaw układów zabezpieczeń elektroenergetycznych Patent RP - wygasł 2007 193324
60 Kuran Z. Transformatorowy układ probierczy Patent RP - wygasł 2007 197267