Jesteś tutaj: Badania naukowe / Patenty

Patenty

Lp Autor (autorzy) Tytuł patentu / zgłoszenia patentowego Typ patentu / zgłoszenia patentowego Rok Nr patentu
21 Golec T., Świątkowski B., Kuczyński P., Ostap M., Kocioł energetyczny do spalania rozdrobnionej biomasy ze zmniejszonym żużlowaniem powierzchni ogrzewalnych Patent RP 2015 222039
22 Wańkowicz J., Papliński P., Sulik R. Sposób i miernik do pomiarów natężenia przemiennego pola elektrycznego o częstotliwości 0-10 KHz w środowisku instalacji elektroenergetycznych Patent RP 2015 222815
23 Jewulski J., Skrzypkiewicz M., Obrębowski S. Stos węglowych ogniw paliwowych Patent RP 2015 222811
24 Jewulski J., Skrzypkiewicz M., Obrębowski S. Sposób i układ elektrochemicznej generacji energii elektrycznej w stosach stałotlenkowych zasilanych zwłaszcza paliwem węglowym Patent RP 2015 222812
25 Jewulski J., Kupecki J. Sposób rozruchu wysokotemperaturowych ogniw paliwowych Patent RP 2015 221792
26 Kuran Z. Sposób i urządzenie do zabezpieczenia przed zwarciem doziemnym, synchronicznego generatora wielkiej mocy, zwłaszcza synchronicznego generatora wielkiej mocy bloku zasilającego sieć elektroenergetyczną Patent RP - wygasł 2015 222334
27 Świątkowski B., Golec T., Razum M., Mazur S. Sposób i palnik wirowy do niskoemisyjnego współspalania rozdrobnionej biomasy z pyłem węglowym w kotle energetycznym Patent RP 2015 221934
28 Golec T., Świątkowski B., Bekta., Cichowlas Ł., Bocian P. Palnik pyłowy kotła grzewczego małej mocy do spalania sproszkowanej biomasy Patent RP 2015 224620
29 Golec T., Świątkowski B., Kuczyński P., Ostap M. Kocioł energetyczny do spalania rozdrobnionej biomasy ze zmniejszonym żużlowaniem powierzchni ogrzewalnych Patent RP 2015 222039
30 Lipiński Z., Kiszło S., Kobyliński K., Frącek A., Aleksiejczuk M., Nieścierewski E., Drobot P. Wsporczy izolator kompozytowy średniego napięcia Prawo ochronne 2014 67273
31 Nowak R., Gromada M., Kawalec M., Świder J. Urządzenie do wytwarzania proszków i granulatów związków chemicznych o strukturze perowskitów metodą spray-pyrolysis Zgłoszenie patentowe RP 2014 408685
32 Nowak M., Kluczowski R., Kawalec M., Blok Z., Świder J.,Krauz M. Stos wysokotemperaturowych ogniw paliwowowych do wytwarzania energii elektrycznej Zgłoszenie patentowe RP 2014 410231
33 Świątkowski B., Golec T., Luśnia E., Podsiadło S. Sposób i instalacja do jednoczesnej redukcji tlenków azotu NOx i dwutlenku siarki SO2 w spalinach rusztowych kotłów energetycznych Zgłoszenie patentowe RP 2014 408179
34 Frącek A., Kobyliński K., Kiszło S., Lipiński Z., Aleksiejczuk M., Nieścierewski E., Drobot P. Rozłącznik z uziemnikiem komorami próżniowymi Patent RP 2014 218857
35 Frącek A., Kobyliński K., Kiszło S., Lipiński Z., Aleksiejczuk M., Nieścierewski E., Drobot P. Rozłącznik z komorami próżniowymi Patent RP 2014 218856
36 Remiszewski K., Ilmurzyńska J., Mrozik A. Sposób i gazogenerator do zgazowania biopaliwa zwłaszcza biomasy Patent RP 2014 219483
37 Świątkowski B., Kuczyński P., Razum M., Golec T. Palnik pyłowy do spalania w kotłach energetycznych zmielonej biomasy o koncentracji powyżej 2 kg/m3 Patent RP 2014 219679
38 Świątkowski B., Kuczyński P., Golec T., Razum M. Separator paliwa Zgłoszenie patentowe RP 2013 406582
39 Golec T., Świątkowski B. Sposób oraz palnik do spalania pyłu węglowego w kotle energetycznym, w utleniającym czynniku gazowym Patent RP 2013 215549
40 Golec T., Świątkowski B., Szymczak J., Ostap M. Układ do zmniejszenia emisji termicznych tlenków azotu NOx w wirowej komorze paleniskowej kotła energetycznego Patent RP 2013 217470