Jesteś tutaj: Badania naukowe / Patenty

Patenty

Lp Autor (autorzy) Tytuł patentu / zgłoszenia patentowego Typ patentu / zgłoszenia patentowego Rok Nr patentu
21 Bonja M., Sokolik K., Różalski D., Stefański M., Kakietek S. Urządzenie do jednoczesnego pomiaru stężeń składników gazowych wieloskładnikowej mieszaniny gazowej zwłaszcza składników gazowych spalin energetycznych ze spalania paliwa węglowego w kotle energetycznym Patent RP 2016 233008
22 Kupecki J., Obrębowski Sz. Sposób i instalacja do wytwarzania kontrolowanej gazowej atmosfery konserwującej do wydłużonego przechowywania produktów spożywczych Patent RP 2016 225725
23 Blok, Z., Nowak R., Gromada M., Trawczyński J. Sposób odpowietrzania masy ceramicznej Patent RP - wygasł 2016 224924
24 Blok, Z., Kluczkowski R., Świeca A., Trawczyński J. Ustnik do formowania monolitów kanalikowych Patent RP - wygasł 2016 224373
25 Stefanowicz-Pięta I., Jewulski J. Reaktor gazowy do chemicznego zgazowania paliwa stałego w postaci węgla, biomasy lub odpadów energetycznych Patent RP 2016 224531
26 Razum M., Świątkowski B., Golec T., Glot B. Palnik energetyczny zwłaszcza strumieniowy do niskoemisyjnego spalania pyłu węglowego w kotłach energetycznych zasilanych tangencjonalnie Patent RP 2016 225711
27 Golec T., Świątkowski B., Kuczyński P., Ostap M., Kocioł energetyczny do spalania rozdrobnionej biomasy ze zmniejszonym żużlowaniem powierzchni ogrzewalnych Patent RP 2015 222039
28 Wańkowicz J., Papliński P., Sulik R. Sposób i miernik do pomiarów natężenia przemiennego pola elektrycznego o częstotliwości 0-10 KHz w środowisku instalacji elektroenergetycznych Patent RP 2015 222815
29 Jewulski J., Skrzypkiewicz M., Obrębowski S. Stos węglowych ogniw paliwowych Patent RP 2015 222811
30 Jewulski J., Skrzypkiewicz M., Obrębowski S. Sposób i układ elektrochemicznej generacji energii elektrycznej w stosach stałotlenkowych zasilanych zwłaszcza paliwem węglowym Patent RP 2015 222812
31 Jewulski J., Kupecki J. Sposób rozruchu wysokotemperaturowych ogniw paliwowych Patent RP 2015 221792
32 Kuran Z. Sposób i urządzenie do zabezpieczenia przed zwarciem doziemnym, synchronicznego generatora wielkiej mocy, zwłaszcza synchronicznego generatora wielkiej mocy bloku zasilającego sieć elektroenergetyczną Patent RP - wygasł 2015 222334
33 Świątkowski B., Golec T., Razum M., Mazur S. Sposób i palnik wirowy do niskoemisyjnego współspalania rozdrobnionej biomasy z pyłem węglowym w kotle energetycznym Patent RP 2015 221934
34 Golec T., Świątkowski B., Bekta., Cichowlas Ł., Bocian P. Palnik pyłowy kotła grzewczego małej mocy do spalania sproszkowanej biomasy Patent RP 2015 224620
35 Golec T., Świątkowski B., Kuczyński P., Ostap M. Kocioł energetyczny do spalania rozdrobnionej biomasy ze zmniejszonym żużlowaniem powierzchni ogrzewalnych Patent RP 2015 222039
36 Lipiński Z., Kiszło S., Kobyliński K., Frącek A., Aleksiejczuk M., Nieścierewski E., Drobot P. Wsporczy izolator kompozytowy średniego napięcia Prawo ochronne 2014 67273
37 Nowak R., Gromada M., Kawalec M., Świder J. Urządzenie do wytwarzania proszków i granulatów związków chemicznych o strukturze perowskitów metodą spray-pyrolysis Patent RP 2014 232844
38 Nowak M., Kluczowski R., Kawalec M., Blok Z., Świder J.,Krauz M. Stos wysokotemperaturowych ogniw paliwowowych do wytwarzania energii elektrycznej Zgłoszenie patentowe RP 2014 410231
39 Świątkowski B., Golec T., Luśnia E., Podsiadło S. Sposób i instalacja do jednoczesnej redukcji tlenków azotu NOx i dwutlenku siarki SO2 w spalinach rusztowych kotłów energetycznych Patent RP 2014 230713
40 Frącek A., Kobyliński K., Kiszło S., Lipiński Z., Aleksiejczuk M., Nieścierewski E., Drobot P. Rozłącznik z uziemnikiem komorami próżniowymi Patent RP 2014 218857