Jesteś tutaj: Badania naukowe / Patenty

Patenty

Lp Autor (autorzy) Tytuł patentu / zgłoszenia patentowego Typ patentu / zgłoszenia patentowego Rok Nr patentu
1 Marchenko W., Mokrosz W., Golec T. Sposób spalania paliwa w komorze paleniskowej i komora paleniskowa Patent RP 2020 235613
2 Kiszło S., Szymański M., Kobyliński K., Frącek A., Aleksiejczuk M., Nieścierewski E., Wasilewski A. Rozłącznik średniego napięcia Zgłoszenie patentowe RP 2018 428425
3 Golec T., Świątkowski B., Razum M. Sposób i instalacja do termicznej utylizacji lotnych popiołów odpadowych procesu spalania paliwa węglowego w eksploatowanych kotłach energetycznych z wyprowadzaniem lotnych popiołów na zewnątrz Zgłoszenie patentowe RP 2018 424998
4 Kiszło S., Szymański M., Kobyliński K., Frącek A., Aleksiejczuk M., Nieścierewski E., Wasilewski A. Napowietrzny rozłącznik z uziemnikiem średniego napięcia Zgłoszenie patentowe RP 2018 426999
5 Kiszło S., Szymański M., Kobyliński K., Frącek A., Aleksiejczuk M., Nieścierewski E., Wasilewski A. Napowietrzny rozłącznik średniego napięcia Zgłoszenie patentowe RP 2018 426998
6 Golec T., Świątkowski B., Jóźwiak P., Razum M. Sposób i kocioł energetyczny do niskoodpadowego spalania stałych paliw pylistych zwłaszcza biomasy i paliw alternatywnych, z dodatkiem popiołu odpadowego Zgłoszenie patentowe RP 2017 421143
7 Stefanowicz-Pięta I. Sposób i instalacja badawczo-pomiarowa do ciągłej, wieloparametrowej analizy procesu niekatalitycznego i katalitycznego przetwarzania energetycznych paliw stałych oraz stanu zanieczyszczeń gazu poreakcyjnego tlenkami azotu, węgla, siarki Patent RP 2017 227136
8 Stefanowicz-Pięta I. Sposób i instalacja badawczo-pomiarowa do ciągłej wieloparametrowej analizy procesów przetwarzania i reformingu energetycznych paliw gazowych oraz stanu zanieczyszczeń gazu poreakcyjnego tlenkami azotu, węgla, siarki, chloru Patent RP 2017 226821
9 Kiszło S., Szymański M., Kobyliński K., Frącek A., Aleksiejczuk M., Nieścierewski E. Wsporczy izolator kompozytowy średniego napięcia Prawo ochronne 2017 69580
10 Świątkowski B., Golec T., Razum M., Kuczyński P. Sposób spalania biomasy jako paliwa podstawowego w kotle cieplnym jednostki wytwórczej energii elektrycznej o mocy do 50 MW Patent RP 2017 227844
11 Nowak R., Gromada M., Blok Z., Krauz M., Kluczowski R., Grabowy M. Urządzenie do separacji tlenu z powietrza atmosferycznego Patent RP 2017 228767
12 Jewulski J., Stefanowicz-Pięta I. Sposób wytwarzania tlenku węgla ze zgazowanego rozdrobnionego węgla, biomasy lub odpadów energetycznych w reaktorze chemicznym Patent RP 2017 226475
13 Jewulski J., Ilmurzyńska J. Sposób i układ reaktora do wytwarzania gazu o wysokiej zawartości tlenku węgla ze zgazowania paliw stałych zawierających węgiel, zwłaszcza ze zgazowania węgla kamiennego, brunatnego, karbonizatorów, biomasy lub odpadów energetycznych Patent RP 2017 227133
14 Świątkowski B., Marek E., Golec T., Mazur S. Sposób oraz palnik energetyczny do spalania pyłu węglowego w strumieniu tlenu o wysokiej koncentracji Patent RP 2017 226476
15 Świątkowski B., Golec T., Szymczak J., Mazur S. Sterowany rozdzielacz paliwa pyłowego Patent RP 2017 226974
16 Świątkowski B., Golec T., Luśnia E., Stefański M., Podsiadło S. Sposób i instalacja do selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu NOX w energetycznych kotłach rusztowych Patent RP 2017 228360
17 Bocian P., Świątkowski B., Kuczyński P., Razum M., Podsiadło S., Golec T. Sposób i gazowy palnik energetyczny do spalania gazu niskokalorycznego o wysokiej temperaturze wlotowej Patent RP 2017 228776
18 Kupecki J., Obrębowski Sz., Stępień M., Wierzbicki M. Sposób i instalacja do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej w ogniwach paliwowych Zgłoszenie patentowe RP 2016 415831
19 Jóźwiak P., Kakietek S., Różalski D., Sokolik K., Stefański M. Komora pomiarowa do jednoczesnego pomiaru stężeń wielu składników medium gazowego zwłaszcza spalin energetycznych Zgłoszenie patentowe RP 2016 419387
20 Celińska A., Świątkowski B., Podsiadło S., Bekta E., Pławecka M. Sposób i instalacja badawczo-pomiarowa do określania odporności na ścieranie materiałów sypkich zwłaszcza nośników tlenu w wysokotemperaturowym złożu fluidalnym do spalania paliwa energetycznego Patent RP 2016 231335