Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Struktura / Oddziały / OTGiS - Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu

OTGiS - Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu

Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu Instytutu Energetyki w Warszawie prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie urządzeń i aparatury grzewczej oraz przemysłowych czynników szkodliwych dla zdrowia człowieka i środowiska.

W szczególności działalność Oddziału obejmuje:

 • badania grzejników c.o., termostatycznych zaworów grzejnikowych, armatury instalacji c.o. i wodociągowej, kurków kulowych,
 • badania urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi (kotły, kominki, kuchnie, ogrzewacze pomieszczeń i powietrza),
 • prace badawczo-rozwojowe i projekty kotłów i urządzeń grzewczych, kotłowni i instalacji grzewczych, parowych kotłowni technologicznych,
 • certyfikację kotłów i urządzeń grzewczych w zakresie ich efektywności energetycznej przy zachowaniu bezpieczeństwa obsługi i otoczenia oraz spełnianiu wymagań dotyczących ochrony środowiska,
 • badania termowizyjne w budownictwie, ogrzewnictwie, elektroenergetyce, ciepłownictwie i w innych sektorach przemysłu,
 • pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia człowieka na stanowiskach pracy oraz środowiska zewnętrznego,
 • prace wdrożeniowe w zakresie utylizacji szczególnie uciążliwych odpadów płynnych tj. emulsji, przepracowanych płynów technologicznych, osadów ściekowych,
 • prace związane z programowaniem i wdrożeniem komputerowych systemów użytkowych,
 • organizację szkoleń w zakresie zastosowania technik informatycznych,
 • analizy przedwdrożeniowe, prace adaptacyjno-wdrożeniowe, projektowo-programowe, oprogramowanie użytkowe i gospodarcze,
 • działalność w zakresie doradztwa techniczno-ekonomicznego oraz wykonywania audytów energetycznych.

W skład Oddziału wchodzą:

 • Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
 • Laboratorium Badawcze Ochrony Środowiska,
 • Laboratorium Badawcze Termowizji,
 • Laboratorium Utylizacji Odpadów,
 • Pracownia Systemów Menadżerskich,
 • Zespół ds. Certyfikacji.

Dyrektorem Oddziału jest dr inż. Zdzisław Celiński.

Dane kontaktowe:

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy
Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej

26-610 Radom
ul. Wilcza 8
tel. +48 362 44 01
fax +48 363 45 30

Więcej informacji na stronie Oddziału: http://www.itgs.radom.pl/