Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Struktura / Oddziały / OTC - Oddział Techniki Cieplnej "ITC" w Łodzi

OTC - Oddział Techniki Cieplnej "ITC" w Łodzi

Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki prowadzi prace w zakresie diagnostyki, modernizacji i konstrukcji kotłów, turbin, wentylatorów i urządzeń  pomocniczych na potrzeby polskiego sektora energetycznego.

W szczególności działalność Oddziału obejmuje:

1. badania cieplno-przepływowe (przed i po remontach i modernizacji) turbin, kotłów, bloków, urządzeń pomocniczych oraz badania w celu uaktualnienia wskaźników energetyczno-ekonomicznych elektrowni, a także w celu określenia możliwości zakresu zmian warunków eksploatacji urządzeń,

2. ocenę urządzeń cieplnych, gazowych, olejowych oraz opalanych drewnem, efektem których jest sprawdzenie dotrzymania kryteriów efektywności energetycznej, dotrzymania wymagań technicznych norm i poziomu ochrony powietrza (badania wykonywane są na obiektach w kraju i zagranicą oraz w laboratoriach ITC),

3. pomiary kontrolne stężeń, emisji pyłów i zanieczyszczeń gazowych (emitowanych z elektrowni, elektrociepłowni, kotłowni, hut, cementowni itp.) oraz umożliwiające interkalibrację stacjonarnych systemów monitoringu emisji),

4. badania hałasu i drgań - kompleksowa ocena obiektów, elementów układów wentylacyjnych, maszyn i urządzeń energetycznych (turbiny, generatory, wentylatory, transformatory, wymienniki ciepła, kratki, anemostaty, silniki itd.) pod względem oddziaływania na klimat akustyczny i ograniczenie ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska oraz ograniczenie do wartości dopuszczalnej hałasu na stanowiskach pracy,

5. prace w zakresie regulacji elektrohydraulicznej turbin, obsługi serwisowej regulatorów REH, modernizacji redukcyjnych stacji zrzutowych i inne.

W skład Oddziału wchodzą: Laboratorium Aeroakustyki oraz Zakład Innowacyjno-Wdrożeniowy.

Oddział współpracuje z wieloma uczelniami i jednostkami przemysłowymi w Polsce i zagranicą.

Oddział posiada bogatą sześćdziesięcioletnią historię - stanowi kontynuację działań Instytutu Techniki Cieplnej ITC w Łodzi powołanego roku 1948. W roku 2008 Instytut został przyłączony do warszawskiego Instytutu Energetyki i stał się Oddziałem Techniki Cieplnej „ITC”.

Dyrektorem Oddziału jest dr inż. Jacek Karczewski

Dane kontaktowe:

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy
Oddział Techniki Cieplnej „ITC”

93-208 Łódź
ul. Dąbrowskiego 113
tel: (+48) 42 643 42 14
fax (+48) 42 643 45 19
e-mail: itc@itc.edu.pl

Więcej informacji na stronie Oddziału: http://www.itc.edu.pl/