Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Instytut / BIP / Organizacja

Organizacja

W skład Instytutu Energetyki wchodzą:

 • Jednostka Centralna w Warszawie,
 • Oddział Ceramiki "CEREL" w Boguchwale,
 • Oddział Gdańsk w Gdańsku,
 • Oddział Techniki Cieplnej "ITC" w Łodzi,
 • Zakład Doświadczalny w Białymstoku.

W ramach Jednostki Centralnej funkcjonują Piony - Elektryczny, Mechaniczny, Cieplny i Użytkowania Energii grupujące Zakłady, Pracownie i Laboratoria oraz Zespoły.

W skład Pionu Elektrycznego (E) wchodzą:

 • Zakład Izolacji (EI),
 • Zakład Wysokich Napięć (EWN),
 • Pracownia Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej (EOS),
 • Laboratorium Automatyki i Zabezpieczeń (EAZ),
 • Laboratorium Maszyn Elektrycznych (EMS),
 • Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych (EUR).

W skład Pionu Cieplnego (C) wchodzą:

 • Zakład Procesów Cieplnych (CPC),
 • Zakład Badań Urządzeń Energetycznych (CUE)
 • Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE).

W skład Pionu Mechanicznego (M) wchodzą:

 • Zakład Badań i Diagnostyki Materiałów (MBM),
 • Pracownia Diagnostyki Technicznej i Modernizacji Urządzeń Energetycznych (MDT),
 • Laboratorium Aparatury Pomiarowej (MAP).

W skład Pionu Użytkowania Energii (U) wchodzą:

 • Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury (UGA),
 • Laboratorium Badawcze Ochrony Środowiska (UOS),
 • Pracownia Systemów Menadżerskich (USM),
 • Zespół ds. Realizacji Projektów (URP)

Poza strukturą Pionów funkcjonują:

 • Biuro Koordynacji Finansowej Projektów (CENERG),
 • Zespół ds. Certyfikacji i Inspekcji (DZC),
 • Zespół Ekspertów,
 • Pracownia Ekonomiki Energetyki (DEE),
 • Dział Informatyki (DIT).

W skład Oddziału Ceramiki "CEREL" w Boguchwale wchodzą:

 • Zakład Inżynierii Materiałowej (ZIC),
 • Zakład Prototypów (ZP).

W skład Oddziału Gdańsk w Gdańsku wchodzą:

 • Zakład Urządzeń Elektroenergetycznych (OGA),
 • Zakład Automatyki i Analiz Systemowych (OGC),
 • Zakład Urządzeń Elektrohydraulicznych Elektrowni (OGH),
 • Zakład Techniki Mikroprocesorowej (OGM),
 • Zakład Analiz Strategicznych (AST).

W skład Oddziału Techniki Cieplnej "ITC" w Łodzi wchodzą:

 • Laboratorium Aeroakustyki (NLH),
 • Laboratorium Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo-Gazowej (NLK),
 • Zespół Laboratoriów Pomiarowych (NLP),
 • Zakład Automatyzacji (NA),
 • Zakład Innowacyjno-Wdrożeniowy (NW).
W skład Zakładu Doświadczalnego w Białymstoku wchodzą:
 • Pracownia Konstrukcyjno-Technologiczna (TK),
 • Wydział Badawczo-Rozwojowy (TB),
 • Wydział Produkcji (TP).

Redaktor: Lech Sałkiewicz
telefon: 22 3451 420,
fax: 22 836-81-15
e-mail: lech.salkiewicz@ien.com.pl

Informację wytworzył (aktualizował): Redaktor
Data wytworzenia (aktualizacji): 27.04.2022
Informację udostępnił: Administrator
Data udostępnienia (aktualizacji): 27.04.2022