Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Badania / Ogniwa paliwowe

Ogniwa paliwowe

Technologia ogniw paliwowych jest jedną z najbardziej obiecujących przyszłościowych technologii generacji energii. Polega ona na bezpośredniej zamianie energii wiązań chemicznych paliwa w energię elektryczną na drodze reakcji chemicznych, głównie utleniania. Jest to technologia naturalnie czysta. Poziom szkodliwych emisji związanych z działaniem ogniwa paliwowego jest zaniedbywalny w porównaniu np. z technologią spalania, bowiem głównym składnikiem emisji jest para wodna. Sprawność ogniw paliwowych w znacznym stopniu przewyższa inne rodzaje konwersji energii - w zależności od rodzaju paliwa sprawność elektryczna typowego ogniwa mieści się w granicach 40%  – 60%, a całkowita sprawność może osiągać 80% – 90 %.

tl_files/zdjecia/CPC/CPC-ogniwo-paliwowe.JPGIstnieje wiele rodzajów ogniw paliwowych przeznaczonych zarówno do zastosowań mobilnych, jak i stacjonarnych. W Instytucie Energetyki rozwijana jest technologia Stało-Tlenkowych Ogniw Paliwowych (SOFC - Solid Oxide Fuel Cells). Są to wysokotemperaturowe ogniwa paliwowe (pracujące w zakresie temperatur 600 – 1000oC) przeznaczone do zastosowań stacjonarnych. Zaletą ogniw SOFC jest możliwość stosowania jako paliwa nie tylko czystego wodoru, ale również innych paliw, takich jak gaz ziemny, metanol, gaz syntezowy (otrzymany w procesie gazyfikacji biomasy lub węgla), LPG, LNG, biogaz i inne.

Głównym celem badań związanych z technologią ogniw paliwowych jest redukcja kosztów, poprawa trwałości i przeniesienie technologii ze skali laboratoryjnej do przemysłowej. Prace badawcze w tym zakresie wymagają zaawansowanej wiedzy w wielu dziedzinach i interdyscyplinarnego podejścia.

W Instytucie Energetyki technologia ogniw paliwowych rozwijana jest w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych i w Oddziale Ceramiki CEREL w Boguchwale k/Rzeszowa.