Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Struktura / Oddziały / OG - Oddział Gdańsk

OG - Oddział Gdańsk

Oddział Gdańsk jest największą placówką terenową Instytutu Energetyki zatrudniającą ponad 100 osób.

Zakres działalności Oddziału obejmuje następujące prace:

 • cyfrowe systemy pomiaru mocy i energii,
 • diagnostyka i sterowanie elektrofiltrów energetycznych,
 • cyfrowe układy zabezpieczeń stacji elektroenergetycznych,
 • specyficzne zagadnienia łączności w elektroenergetyce,
 • modele matematyczne elementów systemu elektroenergetycznego,
 • układy wzbudzenia i regulacji napięcia generatorów,
 • badanie wpływu układów regulacji na stabilność systemu,
 • nowe rozwiązania stabilizatorów, umożliwiające zwiększenie zakresu stabilnej pracy generatorów,
 • algorytmy wieloparametrowej regulacji generatorów, zawierające elementy adaptacji i optymalizacji,
 • zastosowanie nowych, półprzewodnikowych elementów w stopniach wzmacniaczy mocy układów wzbudzenia maszyn synchronicznych,
 • regulatory rozruchu silników dużej mocy,
 • układy automatyki siłowni z silnikami spalinowymi,
 • modele matematyczne układów regulacji i algorytmy sterowania,
 • analiza dynamiki pracy hydrozespołów z uwzględnieniem zjawisk hydraulicznych w rurociągach,
 • diagnostyka układów regulacji turbin wodnych i parowych,
 • badania nowych elementów hydrauliki siłowej do układów regulacji turbin,
 • projektowanie układów nadrzędnego sterowania i kontroli pracy elektrowni wodnych.
 • układy automatycznej regulacji nadrzędnej napięcia i mocy biernej w elektrowniach,
 • układy automatycznej regulacji stacji transformatorowych,
 • regulatory transformatorów,
 • komputerowe systemy zdalnego sterowania,
 • oprogramowanie systemów komputerowych,
 • sterowanie odbiorami w systemie elektroenergetycznym za pomocą sygnałów o częstotliwości akustycznej (system SCA, obejmujący nadajniki i odbiorniki sygnału),
 • analiza jakości energii elektrycznej: pomiary zakłóceń i odkształceń napięć i prądów w sieciach,
 • mikroprocesorowe systemy nadrzędnego sterowania nadajnikami SCA w powiązaniu z systemami regulacji mocy oraz z systemami rozliczeń energii i mocy wymienianej.
 • analizy techniczno-ekonomiczne dotyczące energetyki w długim horyzoncie czasowym.

W skład Oddziału wchodzi 5 zakładów:

 • Zakład Sterowania i Teleinformatyki (OGA),
 • Zakład Automatyki i Analiz Systemowych (OGC),
 • Zakład Urządzeń Elektrohydraulicznych (OGH),
 • Zakład Automatyki Systemów Elektroenergetycznych (OGM),
 • Zakład Strategii i Rozwoju Systemu (OGS).

Oddział dysponuje szeroką bazą laboratoryjną, taką jak maszyny elektryczne, hydraulika siłowa i nadajniki sygnału sprzężone z siecią 15 kV.

Oddział Gdańsk Instytutu Energetyki współpracuje z wieloma instytucjami polskiego sektora energetycznego, a także bierze aktywny udział w pracach European Energy Research Alliance uczestnicząc w dwóch wspólnych programach badawczych Joint Programme on Smart Grids, jako pełnoprawny członek (Full Member) i Joint Programme on Wind Energy, jako członek stowarzyszony (Associate Member) z niemieckim Instytutem Fraunhofer IWES.

Dyrektorem Oddziału Gdańsk jest dr inż. Michał Izdebski.

Dane kontaktowe:

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy
Oddział Gdańsk

80-870 Gdańsk
ul. Mikołaja Reja 27
Tel: (+48) 58 349-82-00
       (+48) 58 349-82-02
Fax: (+48) 58 341-76-85
E-mail: ien@ien.gda.pl

Więcej informacji na stronie Oddziału http://www.ien.gda.pl/